Na ispisima se vidi pomak slike

Otklonite poteškoće provjerama po sljedećim koracima:

1. korak: provjera papira i spremnika tonera

Koristite li odgovarajući papir?
Provjerite može li se koristiti papir koji se nalazi u uređaju te ga po potrebi zamijenite odgovarajućim papirom.
Papir koji se može upotrijebiti
Umetanje papira
Je li istekao vijek trajanja spremnika tonera?
Dijelovi unutar spremnika tonera možda su istrošeni. Ako se pojavi taj simptom, preporučuje se da zamijenite spremnik tonera neovisno o preostaloj količini tonera i porukama koje se prikazuju. Zamjena spremnika tonera

2. korak: provjera pojave pomaka slika

Pojavljuje li se pomak slike na neispisanim dijelovima?
Ako nakon ispisa na papiru malog formata nastavite s ispisom na papiru većeg formata, na neispisanim dijelovima papira može se pojaviti pomak slike. U tom slučaju postavljanje postavke [Ispravljanje pomaka na vrućini 1] na [Uključeno] možda poboljša rezultate ispisa.
[Početni zaslon] na upravljačkoj ploči [Izbornik] [Podešavanje/održavanje]  [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada] [Ispravljanje pomaka na vrućini 1] [Uključeno]
* Kad odaberete [Uključeno], brzina ispisa možda će se smanjiti.
Pojavljuje li se pomak slike na istoj stranici?
Problem se možda riješi ako postavite [Mod podešav. prijenosa] na [Način 1]. Ako to ne funkcionira, odaberite [Način 2].
[Početni zaslon] na upravljačkoj ploči [Izbornik] [Podešavanje/održavanje]  [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada] [Mod podešav. prijenosa] [Način 1] ili [Način 2]
* Kada je omogućena ta postavka, gustoća ispisa može se razlikovati u okruženju s niskom razinom vlage.

3. korak: provjera statusa održavanja uređaja

Jeste li očistili sklop za fiksiranje?
Ti se simptomi mogu pojaviti kad je sklop za fiksiranje prljav. U tom slučaju očistite sklop za fiksiranje. Čišćenje sklopa za fiksiranje

4. korak: provjera postavke posebne obrade

Je li postavka [Poboljšanje fiksiranja] omogućena?
U tom slučaju postavljanje funkcije [Poboljšanje fiksiranja] na [Isključeno] može ublažiti problem.
[Početni zaslon] na upravljačkoj ploči [Izbornik] [Podešavanje/održavanje] [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada] [Poboljšanje fiksiranja] [Isključeno]
99LW-06X