Ispisi su blijedi

Otklonite poteškoće provjerama po sljedećim koracima:

1. korak: provjera papira i spremnika tonera

Koristite li odgovarajući papir?
Provjerite može li se koristiti papir koji se nalazi u uređaju te ga po potrebi zamijenite odgovarajućim papirom.
Papir koji se može upotrijebiti
Umetanje papira
Postavite veličinu i vrstu papira prema umetnutom papiru. Definiranje formata i vrste papira
Guli li se otisnuti toner ovisno o vrsti papira ili okruženju upotrebe?
U tom slučaju postavljanje funkcije [Poboljšanje fiksiranja] na [Način 1] može ublažiti problem. Ako to ne funkcionira, odaberite [Način 2].
[Početni zaslon] na upravljačkoj ploči [Izbornik] [Podešavanje/održavanje] [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada] [Poboljšanje fiksiranja] [Način 1] ili [Način 2]
* Kada je ta postavka omogućena, pomaci slike mogu se javljati na područjima na kojima ništa nije ispisano.
Je li istekao vijek trajanja spremnika tonera?
Dijelovi unutar spremnika tonera možda su istrošeni. Ako se pojavi taj simptom, preporučuje se da zamijenite spremnik tonera neovisno o preostaloj količini tonera i porukama koje se prikazuju. Zamjena spremnika tonera
* Ovisno o uvjetima upotrebe uređaja, stvarna preostala količina tonera može biti manja od naznačene ili može doći do trošenja dijelova.

2. korak: provjera radnog okruženja uređaja

Koristite li uređaj u okruženju s naglim promjenama temperature?
Nagle promjene temperature mogu dovesti do kondenzacije, koja može uzrokovati blijede ili mutne slike i tekst. Nastavak upotrebe uređaja u takvim uvjetima može rezultirati zaglavljivanjima papira, pogreškama prilikom ispisa, kvarovima i drugim problemima. Prije upotrebe pričekajte najmanje dva sata da se uređaj prilagodi temperaturi i vlažnosti okoline.
Je li uređaj instaliran na mjestu na kojem je izložen jakom vjetru, poput onoga iz klimatizacijskog uređaja?
U tom slučaju podesite smjer i jačinu puhanja zraka iz klimatizacijskog uređaja.
Ako to ne pomogne, postavljanje postavke [Promjena načina ulaganja papira] na [Prioritet ispisne strane] možda ublaži problem.
[Početni zaslon] na upravljačkoj ploči [Izbornik] [Postavke funkcije] [Uobičajene] [Postavke ulaganja papira] [Promjena načina ulaganja papira]  [Ladica 1]  [Prioritet ispisne strane]
* Kad odaberete [Prioritet ispisne strane], smanjuje se brzina jednostranog ispisa.

3. korak: provjera postavke posebne obrade

Je li postavka [Posebna obrada] omogućena?
Ako je to slučaj, postavljanje funkcije [Posebna obrada] u nastavku na [Isključeno] može poboljšati problem. [Posebna obrada]
[Smanji lijep. pap. na izlazu]
[Način smanjenja prianjanja omotnica]
[Ispravljanje uvijanja papira]
[Početni zaslon] na upravljačkoj ploči [Izbornik] [Podešavanje/održavanje] [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada]
99LW-06Y