Ecranele afișate pe panoul de operare

În continuare sunt prezentate ecranele principale ale panoului de operare.
Ecranul [Pornire]
Acest ecran apare imediat după pornirea alimentării și închiderea ecranului de pornire, precum și imediat după conectare. Ecranul [Pornire]
Ecranul [Monitor de stare]
Ecranul este afișat când apăsați pe [Monitor de stare] pe ecranul [Pornire] și alte locații. Utilizați acest ecran pentru a verifica informațiile aparatului, utilizarea și jurnalele, setările de rețea și informațiile de eroare. Ecranul [Monitor de stare]
Ecranul [Meniu]
Acest ecran este afișat când apăsați pe [Meniu] pe ecranul [Pornire]. Utilizați acest ecran pentru a configura diferitele setări ale aparatului.
Când ID-ul administratorului de sistem este setat, ecranul de conectare poate fi afișat atunci când sunt selectate anumite elemente. Numai utilizatorii care cunosc ID-ul de administrator de sistem și codul PIN se pot conecta și pot modifica setările.
Afișarea mesajelor
Mesajele sunt afișate pe ecran atunci când intervin erori și când aparatul a epuizat hârtia sau tonerul din cartușul de toner.
Dacă se afișează o soluție de depanare, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a remedia problema.
Dacă nu se afișează o soluție de depanare, determinați cauza și soluția consultând mesajul sau codul de eroare.
Apare un mesaj
Se afișează un cod de eroare
Exemplu de afișare:
Când apare o eroare
Când apare un mesaj pe ecran
Dacă mesajul este prea lung pentru a fi afișat complet, poate fi separat în segmente mai mici care se afișează alternativ.
Modificarea afișajului de pe ecran
Puteți modifica afișajul de pe panoul de operare, de exemplu prin modificarea limbii de afișare și a unităților, respectiv prin afișarea sau ascunderea mesajelor. [Setări afişaj]
Puteți inversa culorile de pe ecran și ajusta contrastul pentru a face ecranul mai lizibil. [Accesibilitate]
Ștergerea automată a setărilor
În mod implicit, dacă nu se efectuează nicio operație după o anumită perioadă de timp, setările în curs de configurare de pe ecran sunt șterse și se afișează ecranul [Pornire]. Puteți modifica intervalul de timp după care se șterg setările. [Timp resetare auto]
99R3-020