Apare un mesaj

Dacă apare un mesaj pe panoul de operare, selectați mesajul din lista de mai jos și determinați modul de remediere a problemei.
Dacă problema persistă chiar după ce ați încercat metodele de depanare, contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service. Dacă problema persistă

Certificatul de la serverul de autentificare este impos. de analizat.

Certificatul serverului de autentificare poate fi incorect sau poate fi într-un format pe care aparatul nu îl acceptă.
Verificați certificatul serverului de autentificare și modificați setarea după cum este necesar.
Setarea IEEE 802.1X

Imposibil de găsit punctul de acces.

S-a produs o eroare care nu permite aparatului să detecteze routerul LAN wireless (punct de acces).
Tipul de conexiune este configurat corect?
Selectați tipul de conexiune (WPS) în funcție de metoda acceptată de routerul LAN wireless. Conectarea la o rețea LAN wireless folosind butonul routerului (metoda butonului de comandă)
V-ați conectat în intervalul de timp fixat?
La conectarea prin apăsarea pe un buton de pe routerul LAN wireless, setați tipul de conexiune pe panoul de operare al aparatului și apăsați pe butonul de pe routerul LAN wireless în decurs de unul sau două minute. Conectarea la o rețea LAN wireless folosind butonul routerului (metoda butonului de comandă)
SSID și cheia de rețea sunt corect configurate?
Când introduceți manual informațiile routerului LAN wireless, verificați SSID-ul și cheia de rețea ale routerului LAN wireless și configurați setările corect la aparat. Conectarea la o rețea LAN wireless prin setarea detaliilor (metoda de configurare manuală)
Aparatul și routerul LAN wireless sunt amplasate corespunzător?
Aparatul și routerul LAN wireless trebuie instalate într-o locație fără pereți sau alte obstacole între dispozitive și la o distanță de maximum 50 m.
Nu instalați lângă un cuptor cu microunde, telefon digital fără fir sau alt dispozitiv care generează unde radio.
Verificați setările de securitate ale routerului LAN wireless.
Pentru detalii, consultați manualul routerului LAN wireless sau contactați producătorul.

Imposibil de imprimat. Poate că se utilizează un cartuş non-Canon sau contrafăcut. Închidere: Apăsaţi OK

Imprimarea nu se poate efectua din cauza utilizării unui cartuș de toner a cărui calitate de imprimare nu poate fi garantată.
Înlocuiți cu un cartuș de toner nou.
Înlocuirea cartuşului de toner
Pentru o calitate optimă a imprimării, se recomandă să utilizaţi cartuşe de toner originale Canon. Lista consumabilelor

Imposibil de imprimat datele RX.

Dintr-un motiv oarecare, datele recepționate nu pot fi imprimate.
Cauza și soluția apar pe panoul de operare?
În caz afirmativ, urmați instrucțiunile de pe ecran.
Capacul frontal, capacul din spate sau capacul de toner ale aparatului sunt deschise?
Închideți capacele, dacă sunt deschise.
Hârtia este încărcată?
Încărcați hârtie, dacă nu este încărcată. Încărcarea hârtiei
Hârtia este blocată?
În caz afirmativ, scoateți hârtia blocată. Blocaje de hârtie
Cartușul de toner a ajuns la sfârșitul duratei de viață?
Verificați cantitatea de toner rămasă în cartușul de toner și înlocuiți cartușul de toner, după cum este necesar.
Verificarea volumului disponibil de consumabile
Înlocuirea cartuşului de toner

Eroare comunicaţie cartuş. Imposibil de imprimat. Poate că se utilizează un cartuş non-Canon sau contrafăcut. Închidere: Apăsaţi OK

Imprimarea nu se poate efectua din cauza instalării incorecte a cartușului de toner, a unui cartuș de toner deteriorat sau a utilizării unui cartuș de toner a cărui calitate de imprimare nu poate fi garantată.
Reinstalați cartușul de toner sau înlocuiți-l cu un cartuș de toner nou.
Înlocuirea cartuşului de toner
Pentru o calitate optimă a imprimării, se recomandă să utilizaţi cartuşe de toner originale Canon. Lista consumabilelor
Dacă mesajul persistă după reinstalarea repetată a cartușului de toner, contactați dealerul sau reprezentantul de service. Dacă problema persistă

Eroare comunic. cartuş Prob. cauzate de cart. non-Canon nu sunt acoper. prin garanţie. Închidere: Apăsaţi OK

Imprimarea nu se poate efectua din cauza instalării incorecte a cartușului de toner, a unui cartuș de toner deteriorat sau a utilizării unui cartuș de toner non-Canon, ceea ce a generat o eroare de comunicații.
Reinstalați cartușul de toner.
Înlocuirea cartuşului de toner
Pentru o calitate optimă a imprimării, se recomandă să utilizaţi cartuşe de toner originale Canon. Lista consumabilelor
Dacă mesajul persistă după reinstalarea repetată a cartușului de toner, contactați dealerul sau reprezentantul de service. Dacă problema persistă

Modificaţi parola de autentificare.

Parola a expirat.
Setați o parolă nouă.

Verificaţi setările de autentificare.

Metoda de autentificare setată la aparat nu corespunde cu cea setată la serverul RADIUS.
Verificați metoda de autentificare setată la serverul RADIUS și setați-o corect.
Setarea IEEE 802.1X

Conectare imposibilă.

S-a produs o eroare care nu permite aparatului să stabilească o conexiune directă.
Așteptați puțin și încercați să vă conectați din nou.
Dacă nu reușiți să stabiliți o conexiune, reporniți aparatul.
Setați adresa IP pentru conectare la altă valoare decât „192.168.22.xx”.
Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.
Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. [Settings/Registration] [Network Settings] [Direct Connection Settings] [Edit] în [IP Address for Direct Connection], introduceți adresa IP [OK] reporniți aparatul
Pe panoul de operare, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferinţe] pentru a configura setările. [Setări conexiune directă]
Masca de subrețea este corect configurată?
Verificați setările pentru masca de subrețea IPv4. Modificați setările dacă acestea nu au fost configurate corect. Pentru detalii, contactați administratorul de rețea.
Vizualizarea adresei IP setate la aparat
Setarea adreselor IPv4

Nu se poate conecta. Verificaţi setările cheie de criptare.

Cheia de rețea (cheia de criptare) a routerului LAN wireless (punct de acces) nu este corect configurată, împiedicând conectarea.
Resetați cheia de rețea.
Verificați cheia de rețea a routerului LAN wireless și configurați corect setările la aparat. Conectarea la o reţea LAN wireless

Conectare impos. Dispozitivul va reporni.

A survenit o eroare care nu permite aparatului să se conecteze în modul punct de acces. Alternativ, s-a produs o eroare la pornirea modului de configurare fără cablu.
Reporniți aparatul și porniți din nou modul de configurare fără cablu.
Sunt necesare privilegii de administrator.
[Pornire] de pe panoul de operare  [Meniu]  [Preferinţe]  [Reţea]  [Conectare simplă prin PC]  porniți setările la computer

Impos. de conectat. Nr. maxim de conex. la punct acces atins

S- atins numărul maxim de dispozitive care pot fi conectate la routerul LAN wireless (punct de acces), împiedicând conexiunea.
Reduceți numărul de dispozitive (clienți) conectate la routerul LAN wireless.
Pentru un număr maxim de conexiuni, consultați manualul routerului LAN wireless sau contactați producătorul.

Imposibil de conectat folosind reţeaua fără fir.

A survenit o eroare care nu permite aparatului să se conecteze la rețeaua LAN wireless.
Reporniți aparatul și configurați din nou conexiunea LAN wireless.
Conectarea la o reţea LAN wireless
Aparatul și routerul LAN wireless (punct de acces) sunt amplasate corespunzător?
Aparatul și routerul LAN wireless trebuie instalate într-o locație fără pereți sau alte obstacole între dispozitive și la o distanță de maximum 50 m.
Nu instalați lângă un cuptor cu microunde, telefon digital fără fir sau alt dispozitiv care generează unde radio.
Verificați setările de securitate ale routerului LAN wireless.
Pentru detalii, consultați manualul routerului LAN wireless sau contactați producătorul.

Imposibil de conectat folosind WPS.

S-a produs o eroare care nu permite aparatului să stabilească o conexiune WPS.
Așteptați puțin și configurați din nou setările.
Dacă nu reușiți să stabiliți o conexiune WPS, verificați dacă routerul LAN wireless (punct de acces) acceptă WPS.
Dacă acceptă WPS
Verificați dacă aparatul și routerul LAN wireless sunt amplasate corespunzător.
Aparatul și routerul LAN wireless trebuie instalate într-o locație fără pereți sau alte obstacole între dispozitive și la o distanță de maximum 50 m.
Nu instalați lângă un cuptor cu microunde, telefon digital fără fir sau alt dispozitiv care generează unde radio.
Dacă nu acceptă WPS
Conectați-vă utilizând un alt tip de conexiune. Conectarea la o reţea LAN wireless

Nu s-au putut detecta conexiuni de la dispoz. fără fir.

A survenit o eroare care nu permite aparatului să detecteze dispozitive mobile.
V-ați conectat în intervalul de timp fixat?
Conectați dispozitivul mobil la aparat în decurs de cinci minute, folosind SSID și cheia de rețea afișată.

Imposibil de efectuat curăţarea.

Curățarea nu poate fi efectuată din cauza hârtiei blocate sau a unei alte probleme.
Hârtia este încărcată?
Încărcați hârtie în sertarul pentru hârtie, dacă nu este încărcată. Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie
Hârtia este blocată?
În caz afirmativ, scoateți hârtia blocată. Blocaje de hârtie

Nu se poate autntf prin sistem deschis. Ver set Cheie Cript.

Metodele de autentificare WEP ale aparatului și ale routerului LAN wireless (punct de acces) nu coincid sau filtrarea de adrese MAC de la routerul LAN wireless este setată pentru a preveni o conectare la aparat, împiedicând autentificarea cu sistem deschis.
Utilizați metoda de configurare manuală pentru a modifica metoda de autentificare WEP la [Cheie partajată] și conectați-vă din nou.
Conectarea la o rețea LAN wireless prin setarea detaliilor (metoda de configurare manuală)
În setarea routerului LAN wireless de filtrare a adreselor MAC, permiteți conexiunea cu aparatul.
Verificați adresa MAC a aparatului și configurați routerul LAN wireless astfel încât să accepte o conexiune de la adresa MAC respectivă. Vizualizarea adresei MAC și a informațiilor de conexiune ale rețelei LAN wireless
Pentru metoda de configurare, consultați manualul routerului LAN wireless sau contactați producătorul.

Nu se poate autnf prin cheia partaj. Ver set Cheie Crip.

Cheia de rețea (cheia de criptare) a routerului LAN wireless (port de acces) nu este configurată corect sau metodele de autentificare WEP ale aparatului și ale routerului LAN wireless nu coincid, împiedicând autentificarea cu cheie partajată.
Resetați cheia de rețea.
Verificați cheia de rețea a routerului LAN wireless și configurați corect setările la aparat. Conectarea la o reţea LAN wireless
Utilizați aceeași metodă de autentificare WEP la aparat și la routerul LAN wireless.
Aparatul poate fi setat la autentificarea cu cheie partajată, iar routerul LAN wireless poate fi setat la autentificarea în sistem deschis. Modificați setarea WEP în funcție de metoda de autentificare pe care o utilizați.
Când utilizați autentificarea în sistem deschis
Conectați-vă la rețeaua LAN wireless folosind oricare din următoarele metode:
Conectați-vă cu metoda de configurare cu punct de acces. Conectarea la o rețea LAN wireless prin căutarea unui router (metoda de configurare a unui punct de acces)
Utilizând metoda de configurare manuală, conectați-vă cu metoda de autentificare WEP setată la [Sistem deschis]. Conectarea la o rețea LAN wireless prin setarea detaliilor (metoda de configurare manuală)
Când utilizați autentificarea cu cheie partajată
La routerul LAN wireless, modificați metoda de autentificare WEP la „Cheie partajată” și conectați-vă din nou. Pentru metoda de configurare, consultați manualul routerului LAN wireless sau contactați producătorul.

Conexiune directă terminată.

Conexiunea la dispozitivul mobil a fost întreruptă.
Conectați-vă direct din nou.
Conectarea unui dispozitiv mobil direct la aparat (conexiune directă)

Con. simplă prin PC term. din cauza exp. Dispoz. va reporni.

Au trecut 30 de minute de la începerea modului de configurare fără cablu, fără conectarea la computer.
Reporniți aparatul și porniți din nou modul de configurare fără cablu.
Sunt necesare privilegii de administrator.
[Pornire] de pe panoul de operare [Meniu]  [Preferinţe]  [Reţea]  [Conectare simplă prin PC]  începeți setările de la computer

Cheia de criptare nu este set corect. Verificaţi setările cheie criptare.

Cheia de rețea (cheia de criptare) a routerului LAN wireless (punct de acces) nu este corect configurată la aparat. Alternativ, metoda de autentificare WEP a aparatului nu concordă cu aceea a routerului LAN wireless.
Resetați cheia de rețea.
Verificați cheia de rețea a routerului LAN wireless și configurați corect setările la aparat. Conectarea la o reţea LAN wireless
Utilizați aceeași metodă de autentificare WEP la aparat și la routerul LAN wireless.
Aparatul poate fi setat la autentificarea cu cheie partajată, iar routerul LAN wireless poate fi setat la autentificarea în sistem deschis. Modificați setarea WEP în funcție de metoda de autentificare pe care o utilizați.
Când utilizați autentificarea în sistem deschis
Conectați-vă la rețeaua LAN wireless folosind oricare din următoarele metode:
Conectați-vă cu metoda de configurare cu punct de acces. Conectarea la o rețea LAN wireless prin căutarea unui router (metoda de configurare a unui punct de acces)
Utilizând metoda de configurare manuală, conectați-vă cu metoda de autentificare WEP setată la [Sistem deschis]. Conectarea la o rețea LAN wireless prin setarea detaliilor (metoda de configurare manuală)
Când utilizați autentificarea cu cheie partajată
La routerul LAN wireless, modificați metoda de autentificare WEP la „Cheie partajată” și conectați-vă din nou. Pentru metoda de configurare, consultați manualul routerului LAN wireless sau contactați producătorul.

Cheia cript nu e set corect. Verif set cheie cript.

Cheia de rețea (cheia de criptare) a routerului LAN wireless (punct de acces) poate fi incorect configurată la aparat.
Resetați cheia de rețea.
Resetați cheia de rețea. Conectarea la o reţea LAN wireless

Dur.viaţă cart.term.

Cartușul de toner a ajuns la finalul duratei sale de viaţă.
Se recomandă înlocuirea cu un cartuș de toner nou.
Înlocuiți cartușul de toner.Înlocuirea cartuşului de toner

Eroare IEEE 802.1X. Nu se poate analiza certif server auten.

Certificatul serverului de autentificare poate fi incorect sau poate avea un format pe care aparatul nu îl acceptă. Verificați certificatul serverului de autentificare și modificați setarea după cum este necesar.
Verificați certificatul serverului RADIUS și modificați setarea, dacă este necesar.
Setarea IEEE 802.1X

Eroare IEEE 802.1X. Modificaţi parola de autentificare.

Parola a expirat.
Setați o parolă nouă.
Setarea IEEE 802.1X

Eroare IEEE 802.1X. Verificaţi setările de autentificare.

Metoda de autentificare setată la aparat nu corespunde cu cea setată la serverul RADIUS.
Verificați metoda de autentificare setată la serverul RADIUS și setați-o corect.
Setarea IEEE 802.1X

Eroare IEEE 802.1X. Configuraţi corect info. de autentific.

Metoda de autentificare sau informațiile de autentificare ale IEEE 802.1X nu sunt setate corect.
Setați corect metoda de autentificare și informațiile de autentificare (chei și certificate, parolă, certificat CA).
Setarea IEEE 802.1X
Gestionarea și verificarea cheii și a certificatului

Eroare IEEE 802.1X. Configuraţi info. solicit. pt. autent.

Metoda de autentificare sau informațiile de autentificare ale IEEE 802.1X nu sunt setate corect.
Setați corect metoda de autentificare și informațiile de autentificare (chei și certificate, parolă, certificat CA).
Setarea IEEE 802.1X
Gestionarea și verificarea cheii și a certificatului

Eroare IEEE 802.1X. Destinatarul nu răspunde.

Conexiunea de rețea poate întâmpina probleme.
Verificați starea și setările rețelei.
Verificați starea cablului Ethernet și a switch-ului.
Verificați cheia de rețea a routerului LAN wireless și configurați corect setările la aparat.

Eroare IEEE 802.1X. Certif. serverului de auten. a expirat.

Certificatul de server trimis de la serverul RADIUS a expirat.
Verificați data de expirare a serverului RADIUS.
Setarea IEEE 802.1X

Eroare IEEE 802.1X. Certif. serverului de aut. este incor.

Un certificat CA care acceptă certificatul serverului de autentificare nu este înregistrat la aparat.
Verificați informațiile de certificat ale serverului de autentificare și înregistrați un certificat CA acceptat.
Setarea IEEE 802.1X
Înregistrarea unei chei și a unui certificat sau a unui certificat CA obținut de la o autoritate emitentă

Număr de caractere incorect/caractere nevalide introduse.

Cheia de rețea a routerului LAN wireless (punct de acces) nu este corect configurată la aparat.
Resetați cheia de rețea.
Verificați cheia de rețea a routerului LAN wireless și configurați corect setările la aparat. Conectarea la o reţea LAN wireless

Nivel scăzut cartuş

Se apropie momentul înlocuirii cartușului de toner.
Pregătiți un cartuș de toner nou și înlocuiți-le pe cele vechi, după cum este necesar.
La imprimarea de lucrări mari, se recomandă înlocuirea cartușului de toner. Înlocuirea cartuşului de toner
Pentru a continua imprimarea, apăsați pe [Continuare tipărire].
Puteți specifica manual când apare acest mesaj (când nivelul de toner este redus). [Afişare contor. pt. notif. preg. cartuş]

Mem.plină (Ign.eroare)

Memoria este plină cu date care nu au fost imprimate din cauza unei erori.
Anulați imprimarea datelor cu o eroare sau apăsați pe [Ignor. er.] de pe ecranul [Monitor de stare].
Anularea imprimării cu panoul de operare
Vizualizarea stării și a jurnalului lucrării de imprimare

Memoria este plină.

Imprimarea nu se poate efectua din cauza unei memoriei disponibile insuficiente. Dacă există date care așteaptă să fie imprimate, așteptați finalizarea prelucrării.
Reduceți dimensiunea fișierului sau divizați fișierul.
Optimizați fișierul pentru a-i reduce dimensiunile sau divizați-l și imprimați-l.

Lipsă hârtie

Nu este încărcată hârtie sau hârtia încărcată nu poate fi utilizată pentru a imprima rapoarte sau liste.
Încărcați hârtia.
Încărcați hârtia pentru imprimarea rapoartelor sau a listelor și setați formatul și tipul hârtiei. Încărcarea hârtiei

Niciun răspuns de la destinaţie.

Cablul Ethernet este deconectat sau este posibil să existe o problemă la switch.
Verificați starea cablului Ethernet și a switch-ului.

Lipsă răspuns gazdă.

Aparatul nu este conectat corect la rețea.
Verificați setările rețelei și alte aparatului și conectați-vă din nou.
Când conectarea se realizează prin LAN wireless
Configurați corect setările în funcție de mediul de utilizare. Conectarea la o reţea LAN wireless
Când conectarea se realizează prin LAN cu fir
Verificați dacă este corect conectat cablul Ethernet. Conectarea la o reţea LAN cu fir

Hârtie blocată.

Hârtie blocată în aparat în timpul conectării.
Îndepărtați hârtia blocată și, dacă imprimarea nu se reia automat, încercați să imprimați din nou.
Blocaje de hârtie

Pregătiţi un cartuş.

Se apropie momentul înlocuirii cartușului de toner.
Pregătiți un cartuș de toner nou și înlocuiți-le pe cele vechi, după cum este necesar.
La imprimarea lucrărilor mari, se recomandă înlocuirea cartușului de toner. Înlocuirea cartuşului de toner
Pentru a continua imprimarea, apăsați pe [Continuare tipărire].
Puteți specifica manual când apare acest mesaj (când nivelul de toner este redus). [Afişare contor. pt. notif. preg. cartuş]

Setare informaţii corecte de autentificare.

Metoda de autentificare sau informațiile de autentificare ale IEEE 802.1X nu sunt setate corect.
Setați corect metoda de autentificare și informațiile de autentificare (chei și certificate, parolă, certificat CA).
Setarea IEEE 802.1X
Gestionarea și verificarea cheii și a certificatului

Setare informaţii necesare pentru autentificare.

Metoda de autentificare sau informațiile de autentificare ale IEEE 802.1X nu sunt setate corect.
Setați corect metoda de autentificare și informațiile de autentificare (chei și certificate, parolă, certificat CA).
Setarea IEEE 802.1X
Gestionarea și verificarea cheii și a certificatului

Nepotr. dimens./setări

Formatul hârtiei încărcate în aparat nu corespunde cu cel setat în panoul de operare sau la driverul de imprimantă.
Corelați formatul hârtiei încărcate cu setarea formatului de hârtie.
Când utilizați hârtia încărcată
Modificați setarea formatului de hârtie la panoul de operare conform formatului de hârtie încărcată.
Setarea formatului și a tipului de hârtie pentru sertarul de hârtie
Când imprimați de la un computer, modificați setarea formatului de hârtie de la driverul de imprimantă în concordanță cu formatul hârtiei încărcate. Imprimarea de la un computer
La reîncărcarea hârtiei
Încărcați hârtie de dimensiunea setată la panoul de operare sau la driverul de imprimantă. Încărcarea hârtiei
Verificați dacă ghidajele pentru hârtie nu sunt prea slăbite sau prea strânse.

Certificatul de la serverul de autentificare a expirat.

Certificatul de server trimis de la serverul RADIUS a expirat.
Verificați data de expirare a serverului RADIUS.
Setarea IEEE 802.1X

Certificatul de la serverul de autentificare e incorect.

Un certificat CA care acceptă certificatul serverului de autentificare nu este înregistrat la aparat.
Verificați informațiile de certificat ale serverului de autentificare și înregistrați un certificat CA acceptat.
Setarea IEEE 802.1X
Înregistrarea unei chei și a unui certificat sau a unui certificat CA obținut de la o autoritate emitentă

Folosiţi IU la distanţă pt. setarea datelor de autentif.

Metoda de autentificare sau informațiile de autentificare ale IEEE 802.1X nu sunt setate corect.
Verificați setarea IEEE 802.1X și setați corect acest parametru.
Verificați următoarele și modificați setarea după cum este necesar. Setarea IEEE 802.1X
Numele de conectare este specificat corect.
Cel puțin una din următoarele casete de selectare este bifată: [Use TLS], [Use TTLS] și [Use PEAP].
Când utilizați TLS, sunt înregistrate o cheie și un certificat.
Când utilizați TTLS sau PEAP, numele de utilizator și parola sunt setate corect.
99R3-088