Justering af ryghæftningens foldningsplacering

Hvis du bruger hæftefinisheren (tilbehør), og du kan se, at papirets foldninger ikke er lige midt i hæftet, kan du bruge denne indstilling til at justere placeringen af folden i ryghæftningen.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse> <Justér bevægelse> <Justér position af ryghæftningsfoldning>.
2
Justér foldningsplaceringen.
3
Tryk på <OK>.
95YS-09C