Indstilling af indbindingsmargener

 
Du kan lave indbindingsmargener til hæftning eller huller. Du kan indstille indbindingsmargener individuelt for sidernes for- og bagside.
Når margenen er indstillet, flyttes billeder i forhold til margenbredden og kopieres. En original, hvis billede strækker sig helt ud til arkets kanter, vil muligvis blive delvist beskåret på kopien.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
4
Tryk på <Indermargen>.
5
Vælg margenplaceringen.
Hvis <Indermargen> er indstillet med <N på 1> (Kopiering af flere originaler på et ark (N på 1)), anvendes den margen, der er angivet for forsiden, på begge sider. Den margen, der er angivet for bagsiden, anvendes ikke.
6
Indtast margenbredden.
Tryk på <Forside> eller <Bagside>, og indtast hver margenbredde.
Hvis du indtaster et tal mindre end 0, indstilles margenen på den modsatte side af den placering, der er angivet i trin 4. Brug dette, hvis du vil indsnævre margenbredden ved kopiering af en original, der allerede har margener.
Hvis du trykker på <±>, skifter værdien mellem <-> og <+>.
7
Tryk på <OK>  <Luk>.
8
Tryk på (Start).
Kopiering starter.
Hvis du bruger <Indermargen> og <2-sidet> sammen, skal du følge instruktionerne herunder:
Hvis der er en indermargen:
1-sidet 2-sidet: Indstil kun statussen Gutter for bagsiden.
2-sidet 2-sidet: Du behøver ikke at indstille statussen Gutter.
2-sidet 1-sidet: Indstil kun statussen Gutter for bagsiden.
Hvis der ikke er nogen indermargen:
1-sidet 2-sidet: Indstil statussen for indermargen både for forsiden og bagsiden.
2-sidet  2-sidet: Indstil statussen for indermargen både for forsiden og bagsiden.
2-sidet  1-sidet: Indstil statussen Gutter både forsiden og bagsiden.
95YS-0AX