Kopiering af originaler i frit format

 
Du kan scanne originaler i frit format automatisk og tilpasse til det papir, der er valgt til kopiering. Kopiering af 2-sidede originaler er også mulig med denne funktion. Anbring originaler i frit format i fremføreren.
1
Anbring originalerne i fremføreren. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
4
Tryk på <Frit originalformat>, og tryk på <Luk>.
5
Vælg kopipapir. Grundlæggende kopieringsbetjeninger
6
For at kopiere 2-sidede originaler skal du konfigurere indstillingerne for 2-sidet kopiering. Grundlæggende kopieringsbetjeninger
7
Tryk på (Start).
Kopiering starter.
Indstillingen for op- eller nedkopiering kan ikke udføres korrekt, fordi længden på originaler med frit format ikke kan angives.
95YS-0C2