Afsendelse/lagring på et angivet tidspunkt

 
Du kan scanne originaler på forhånd og sende/gemme de scannede originaler på et angivet tidspunkt.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Scan og send>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv modtageren på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner
4
Angiv scanningsindstillingerne efter behov. Grundlæggende betjeninger ved scanning af originaler
5
Tryk på <Tilvalg>  <Tidsforskudt afsendelse>.
6
Indtast tidspunktet for afsendelse/lagring, og tryk på <OK>.
Indtast klokkeslættet med alle fire cifre. Eksempel: 5 minutter over 7 indtastes som "0705", og 18 minutter over 23 indtastes som "2318".
7
Tryk på <Luk>.
8
Tryk på (Start).
Originaler scannes og sendes/gemmes på det angivne tidspunkt.
På skærmbilledet <Status Monitor> kan du tjekke, om afsendelsen/lagringen er udført eller ej. Kontrol af status og log for scannede dokumenter
Du kan reservere op til 64 jobs til tidsforskudt afsendelse. Afhængig af følgende forhold kan det reelle antal sendejob imidlertid være mindre end 64:
Når afsendelse af flere dokumenter foregår på samme tid
Når store dokumenter er ved at blive afsendt
Når der benyttes en stor del af hukommelsen til mailboks og fax/I-fax indbakke
95YS-0HH