<Scanningsindstillinger>

Angiv indstillinger for scanning, som er fælles for alle funktionerne.
 
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
<Scanningsindstillinger> vises, når "Duplex Color Image Reader Unit-P" (tilbehør) er installeret.

<Tid til hævning af fremførerbakken>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Scanningsindstillinger>
Du kan vælge tid til hævning af fremførerbakken, når du scanner originaler med funktioner som Scan og gem og Kopi.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Tid til hævning af fremførerbakken>
<Når du trykker på Start>, <Når original placeres>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<Gendanmetode ved papirstop>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Scanningsindstillinger>
Du kan vælge, om scanningen skal starte igen fra originalens første side eller den originalside, hvor scanning blev afbrudt, hvis der er papirstop i fremføreren.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Gendanmetode ved papirstop>
<Fra 1. side>, <Fra afbrudt original>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Afhængigt af placeringen af papirstoppet kan det være svært at bestemme, om dokumentscanningen er blevet udført. Hvis du indstiller <Fra afbrudt original> for <Gendanmetode ved papirstop>, og du ikke kan finde ud af, til hvilken side dokumentet scannes, anbefales det at annullere jobbet og derefter udføre scanningen igen.
Vælg en af følgende.
<Fra 1. side>: Anbring originalerne i fremføreren igen, og genstart derefter scanningen fra dokumentets første side. Originalerne fremføres automatisk frem til den dokumentside, hvor scanningen blev afbrudt.
<Fra afbrudt original>: Anbring de originaler, der ikke blev scannet pga. stop i fremføreren, og start derefter igen scanning af de resterende originaler.

<Indstil reg. af fremføring af flere ark som standard>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Scanningsindstillinger>
Du kan angive standardindstillingen <Detektér fremf. af flere ark> for hver funktion. Grundlæggende kopieringsbetjeninger Grundlæggende betjeninger ved scanning af originaler Afsendelse af I-faxer 
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Indstil reg. af fremføring af flere ark som standard>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Indstillinger for scannerstøj>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Scanningsindstillinger>
Du kan angive, om prioriteten gives til scanningshastighed eller til støjreduktion, når originalen scannes fra fremføreren.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Indstillinger for scannerstøj>
<Hastighedsprioritet>, <Stille>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<Forebyggelse af streger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Scanningsindstillinger>
Du kan angive, om streger skal detekteres og forebygges ved scanning af originaler.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Forebyggelse af streger>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Hvis du vælger <Til>, kan ekstremt tynde linjer blive detekteret som streger.

<Prioritet af hastighed/billedkvalitet for S/H-scanning>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Scanningsindstillinger>
Du kan angive, om prioriteten gives til scanningshastighed eller til billedkvalitet, når der udføres sort/hvid-scanning.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Prioritet af hastighed/billedkvalitet for S/H-scanning>
<I-fax Sendejob>: <Hastighedsprioritet>, <Kvalitetsprioritering>
<Alle sendejob undtagen I-fax>: <Hastighedsprioritet>, <Kvalitetsprioritering>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<LTRR/STMT Original Selection>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Scanningsindstillinger>
Du kan angive måden, hvorpå maskinen skal håndtere originaler i LTRR-format og STMT-format, der bliver anbragt på glaspladen.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<LTRR/STMT-originalvalg>
<Vælg Manuel>, <Anvend LTRR-format>, <Anvend STMT-format>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information

<Fjerngammaværdi>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Scanningsindstillinger>
Du kan indstille den gammaværdi, der skal anvendes ved scanning af farvedokumenter til din computer, med funktionen Netværksscanning. Vælg den gammaværdi, som passer bedst til din computers indstillinger, så du kan få printet dokumentet med optimal tæthed.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Fjerngammaværdi>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information

<Auto-online>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Scanningsindstillinger>
Indstil denne til <Til> for automatisk at aktivere fjernscannerfunktionen, når du trykker på <Scanner> (<Hjem>-skærmen).
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Auto-online>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når fjernscannerfunktionen er aktiveret, kan skærmfunktionen <Hjem> ikke bruges.
Når du trykker på <Offline>  , vises den normale <Hjem>-skærm.

<Auto-offline>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Scanningsindstillinger>
Hvis maskinen er sluttet til et netværk, der er online, er scanning ikke mulig med <Kopi> eller <Scan og gem>. Hvis du indstiller <Auto-offline> til <Til>, går maskinen automatisk offline, når det tidsrum, der er angivet i <Auto Reset Time> i <Præferencer> (Indstillinger/Registrering) er udløbet.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Auto-offline>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis <Tid for automatisk nulstilling> er indstillet til <0>, går maskinen automatisk offline efter ca. to minutter.
Når du trykker på <Offline>  , vises den normale <Hjem>-skærm.

<Auto indst. af Blandede orig.form. v. brug af fremfører>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Scanningsindstillinger>
Du kan indstille, om du automatisk vil bruge Blandede originalformater, når du scanner med fremføreren.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Auto indst. af Blandede orig.form. v. brug af fremfører>
<Scan og gem (Mailboks)/Kopi>: <Til>, <Fra>
<Scan og gem (ekskl. mailboks)/Send>: <Til>, <Fra>
<Fax>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
Du kan ikke kombinere alle følgende tilstande på samme tid.
<Blandede originalform.>
<Flyt>
<Vælg papir>:<Auto>
Når tilstanden N på 1, Brochure, Indbinding og Gentag billeder behandles med det papirformat, der er registreret for den første side.

<Originals standardtykkelse for scanning fra fremfører>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Scanningsindstillinger>
Du kan indstille at bruge en af de to tilstande, når du scanner med fremføreren: brug af en fast papirvægt eller give brugeren mulighed for at angive papirvægten hver gang.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Originals standardtykkelse for scanning fra fremfører>
<Fast>(<Tyndt (63 g/m2 eller mindre)>, <Normal>, <Kraftigt (158 g/m2 eller mere)>), <Angiv altid>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
A3F4-0W8