Afsendelse af I-faxer

1
Anbring originalen. Placering af originaler
Når skærmen til valg af tykkelsen af originalen vises, skal du vælge tykkelsen for den original, der bruges. (Vises, hvis <Originals standardtykkelse for scanning fra fremfører> er indstillet til <Angiv altid>. <Originals standardtykkelse for scanning fra fremfører>)
2
Tryk på <Scan og send>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv modtageren på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner.  Skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner
Angivelse af modtagere fra adressebogen
Angivelse af modtagere fra hurtigkaldstaster
Manuel indtastning af modtagere
Angivelse af modtagere i LDAP-serveren
Du kan kun ændre modtagere fra <Detaljer>, der er angivet ved hjælp af den nye modtager og modtagere hentet via en LDAP-server.
Hvis servermaskinen behandler systemadministrator-informationsindstillinger, behandles godkendelsen mellem servermaskinen og klientmaskinen, mens klientmaskinen henter fjernadressebogen/hurtigkaldstaster. Godkendelsen behandles ved at sammenligne det Systemadministrator-ID og Systemadministrator-PIN, som er angivet på server- og klientmaskine. Ændring af systemadministrator-ID'et og -PIN-koden
Om fjernadressebogen/hurtigkaldstaster er tilgængelige, afhænger af status for systemadministrator-informationsindstillinger for servermaskinen og klientmaskinen, som det ses herunder.
Når servermaskinen behandler systemadministrator-informationsindstillinger
Når klientmaskinen behandler systemadministrator-informationsindstillinger
Systemadministrator-ID og system-PIN-kode for servermaskinen og for klientmaskinen stemmer
Kan anvende fjernadressebogen/hurtigkaldstasten
Udfører
Udfører
Passer
Ja
Passer ikke
Nej
Udfører ikke
-
Nej
Udfører ikke
Udfører
-
Ja
Udfører ikke
-
Ja
4
Tryk på <Tilvalg>, og angiv scanningsindstillinger efter behov.
Se følgende for detaljer.
Grundlæggende betjeninger ved scanning af originaler
Tydelig scanning
Effektiv scanning
Praktiske scanningsfunktioner
5
Tryk på (Start).
Originaler scannes, og afsendelsen starter.
Hvis du vil annullere scanning, skal du trykke på <Annullér> eller  (Stop) <Ja>.
Når <Tryk på [Start] for at scanne næste original.> vises
For at annullere afsendelse skal du trykke på <Til Statusmonitor>  vælg et dokument  <Annullér> <Ja>.
Tjek af det samlede antal angivne modtagere.
Det totale antal angivne modtagere vises øverst til højre på skærmen. Derved kan du bekræfte, at antal modtagere er korrekt inden afsendelse.
Sådan sendes med afsenderinformationer
Du kan sende med afsenderens navn og I-faxadresse. <Afsenders Terminal-ID>
Sådan tjekkes statusserne for afsendte dokumenter
På skærmbilledet <Status Monitor> kan du tjekke statussen for afsendte dokumenter. Fra dette skærmbillede kan du sende I-faxer igen eller annullere afsendelse, når du har tjekket statussen.
Når <Vis meddelelse, når job er godkendt> er indstilet til <Til>, vises skærmen <Status Monitor> fra den følgende skærm, der vises, når et afsendt job er modtaget. <Vis meddelelse, når job er godkendt>
Sådan printes rapporten med senderesultaterne
Hvis du på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner trykker på <Tilvalg>  <Afsenderapport>, kan du indstille automatisk printning af rapporten, der viser senderesultaterne.
Hvis du vil indstille dette for hvert job fra <Tilvalg>, skal du vælge <Kun ved fejl> eller <Fra> i <Afsenderapport> og derefter indstille <Tillad print fra Muligheder> til <Til>.
Sådan sendes filer sikkert
Ved at bruge TLS-kommunikation kan du sende en krypteret fil. Konfiguration af nøglen og certifikatet til TLS
Når der fremføres flere ark
Scanning stopper, og meddelelsen vises på skærmen. Følg instruktionerne for at afhjælpe papirstoppet. Når du har afhjulpet det, vises skærmen for genoptag job. Hvis maskinen fejlagtigt registrerer fremføring af flere ark, skal du trykke på <Detektér ikke fremføring af flere ark> for at fortsætte scanning.
Hvis du på forhånd vil indstille maskinen til at give dig besked om fremføring af flere ark, skal du udføre én af følgende handlinger.
 Hver gang du sender, skal du trykke på <Tilvalg> på skærmen Grundlæggende faxfunktioner  og vælg <Detektér fremf. af flere ark> for at deaktivere indstillingen.
 Indstil <Indstil reg. af fremføring af flere ark som standard> til <Fra>. <Indstil reg. af fremføring af flere ark som standard>
Når fotos i det sendte billede er for mørke eller lyse, kan farver i baggrunden af farveoriginaler ikke fjernes
Kvaliteten af det sendte billede kan forbedres, hvis følgende betingelser/indstillinger er opfyldt.
Jobtype: Scan og send (I-fax)
<Vælg farve>: <Sort/hvid>
<Originaltype>: <Tekst>
<Tæthed>  <Baggrundstæthed>: <Auto>
<Opløsning>: 200 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi eller 600 dpi x 600 dpi
<Prioritet af hastighed/billedkvalitet for S/H-scanning>  I-fax Sendejob: <Kvalitetsprioritering> (<Prioritet af hastighed/billedkvalitet for S/H-scanning>)
TIP
Tjek af scannede originaler inden afsendelse
Du kan tjekke scannede originaler på eksempelskærmen inden afsendelse. Kontrol af scannede originaler inden afsendelse/lagring (Eksempel)
Registrering af ofte anvendte indstillinger
Du kan kombinere ofte anvendte modtagere og scanningsindstillinger på en knap på maskinen til senere brug. Ved at trykke på den registrerede knap, når du scanner originaler, kan du hurtigt færdiggøre dine indstillinger. Registrering af en kombination af ofte anvendte funktioner
A3F4-0F1