<Instellingen E-mail/I-fax>

Geef de instellingen voor verzending van e-mail en I-faxen op.
 
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Alles importeren-functie" raadpleegt u Alles importeren-functie.

<Registreer apparaatnaam>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Instellingen E-mail/I-fax>
U kunt de naam van uw onderneming of afdeling registreren als naam van de machine. De opgeslagen naam wordt weergegeven/afgedrukt bij de ontvanger als de gegevens van de afzender bij het verzenden van een e-mail/I-fax.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Registreer apparaatnaam>
Registreer apparaatnaam
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
De geregistreerde naam van de machine wordt gebruikt als weergavenaam voor het e-mailadres in de indeling "naam van de machine <e-mailadres>".
U kunt voor de naam maximaal 24 tekens invoeren.
Het e-mailadres dat bij de aanmeldingsservice is gebruikt, verschijnt in het veld Van op de machine van de ontvanger voor e-mailberichten en I-fax-documenten. Gebruikersgegevens in het lokale apparaat registreren
Als u op <Instellingen E-mail/I-fax> drukt en <Verificatie gebruiker als zender opgeven> instelt op <Aan>, wordt het e-mailadres dat is geregistreerd voor de aangemelde gebruiker, voor de ontvanger weergegeven als naam van de afzender in het veld Van, ongeacht welke aanmeldingsservice wordt gebruikt.

<Communicatie-instellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Instellingen E-mail/I-fax>
U kunt de instellingen opgeven voor een mailserver en een verificatiemethode die u gebruikt voor e-mails/I-faxen. Communicatie via e-mail/I-fax instellen
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Communicatie-instellingen>
<SMTP RX>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-server>: De SMTP-server opgeven
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<E-mailadres>: E-mailadres invoeren
Ja
Ja
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-server>: De POP-server opgeven
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<POP-loginnaam>: POP-aanmeldingsnaam invoeren
Ja
Ja
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-wachtwoord>: POP-wachtwoord invoeren
Ja
Ja
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-interval>: 0 tot 99 minuten
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Authent./Encryptie>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<POP-verificatiemethode>: <Standaard>, <APOP>, <POP AUTH>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<POP-verificatie voor verzending>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-authentificatie (SMTP AUTH)>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS (SMTP IN) toestaan>: <Altijd TLS>, <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS (POP) toestaan>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS (SMTP UIT) toestaan>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Verific.scherm weerg. bij verzenden>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als u korter dan 10 minuten instelt (met uitzondering van "0 min") voor <POP-interval>, zal de machine niet volledig in de sluimermodus gaan.
De machine kan alleen I-faxen en rapporten met communicatiefouten ontvangen.

<Geef poortnummer op voor SMTP UIT/POP IN>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Instellingen E-mail/I-fax>
U kunt het poortnummer van de SMTP en POP wijzigen.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Geef poortnummer op voor SMTP UIT/POP IN>
<SMTP TX>, <POP IN>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP TX>: 1 tot 25 tot 65535
<POP IN>: 1 tot 110 tot 65535

<S/MIME-instellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Instellingen E-mail/I-fax>
U kunt S/MIME instellen. Als u S/MIME instelt, kunt u een digitale handtekening toevoegen of de e-mail versleutelen bij het gebruik van de functie voor e-mail/I-fax.
 E-mailversleuteling instellen
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<S/MIME-instellingen>
<Versleutelingsinstellingen>: <Altijd versleutelen>, <Alleen versleut. bij certificaat>, <Niet versleutelen>
<Dig. handtek. toevoegen>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als versleuteling is geselecteerd:
<Encryptie algoritme>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Handtekeningalgoritme>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Controleer handtek. na ontvangst>: <Aan>, <Uit>
<Druk handtekening na ontvangst af>: <Aan>, <Uit>

<Bevestig TLS-certificaat voor SMTP UIT>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Instellingen E-mail/I-fax>
U kunt controleren of het TLS-servercertificaat geldig is bij verzending met SMTP. U kunt de geldigheid van het certificaat en de betrouwbaarheid van de certificaatketen controleren, en de CN (algemene naam) bevestigen.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Bevestig TLS-certificaat voor SMTP UIT>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<CN>: Aan, Uit
Als u het certificaat niet controleert, wordt TLS-communicatie wel uitgevoerd, ook al is het certificaat ongeldig.
Als er problemen zijn met het certificaat, zal verzending met SMTP mislukken.

<Bevestig TLS-certificaat voor POP IN>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Instellingen E-mail/I-fax>
U kunt controleren of het TLS-servercertificaat geldig is bij ontvangst met POP. U kunt de geldigheid van het certificaat en de betrouwbaarheid van de certificaatketen controleren, en de CN (algemene naam) bevestigen.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Bevestig TLS-certificaat voor POP IN>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<CN>: Aan, Uit
Als u het certificaat niet controleert, wordt TLS-communicatie wel uitgevoerd, ook al is het certificaat ongeldig.
Als er problemen zijn met het certificaat, zal ontvangst met POP mislukken.

<Max. bestandsgr. bij verzending>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Instellingen E-mail/I-fax>
U kunt de maximum bestandsgrootte in voor uitgaande e-mailberichten en I-fax documenten instellen. Als een e-mail groter is dan deze limiet, splits het dan in meerdere e-mails voordat u het laat verzenden. Als een I-fax groter is dan deze limiet, wordt deze behandeld als een fout en niet verzonden.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Max. bestandsgr. bij verzending>
0 tot 3 tot 99 MB
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als u "0" MB invoert als gegevensgrootte, dan is er geen limiet aan de omvang van de gegevens die worden verzonden.
Stel voor verzending een lagere maximale bestandsgrootte in dan de gegevenslimiet voor de mail server.

<Standaardonderwerp>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Instellingen E-mail/I-fax>
U kunt het onderwerp automatisch laten instellen als u geen onderwerp invoert bij het verzenden van een e-mail/I-fax.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Standaardonderwerp>
Geef het onderwerp op, Toegevoegde afbeelding
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Geef verificatie gebruiker op voor Antwoorden aan>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Instellingen E-mail/I-fax>
U kunt aangeven of het e-mailadres van een gebruiker die zich met persoonlijke-verificatiebeheer aanmeldt op de machine, moet worden ingesteld als antwoordadres bij het verzenden van een e-mail/I-fax.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Geef verificatie gebruiker op voor Antwoorden aan>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als aanmelden met Gebruikersverificatie plaatsvindt, verschijnt de aanmeldingsnaam bij <100> van de lijst met namen van afzenders (TTI). Als <Aan> is geselecteerd, wordt de aanmeldingsnaam in <100> automatisch ingesteld als de <Naam van afzender (TTI)> in <Opties>.
Als u een e-mailadres invoert als de antwoordbestemming bij <Opties> wanneer een e-mail of I-fax wordt verzonden, zal dat e-mailadres prioriteit krijgen zelfs als <Geef verificatie gebruiker op voor Antwoorden aan> is ingesteld op <Aan>.

<Verificatie gebruiker als zender opgeven>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Instellingen E-mail/I-fax>
U kunt aangeven of het e-mailadres van een gebruiker die zich met persoonlijke-verificatiebeheer aanmeldt op de machine, moet worden weergegeven in het veld Van als afzender van de ontvangen e-mail.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Verificatie gebruiker als zender opgeven>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als deze modus is ingesteld op <Uit>, kunnen gebruikers die zijn aangemeld als gast verzenden met een aanmeldingsservice zoals gebruikersverificatie, zelfs als <Niet-gereg. gebr. toestaan om e-mail te vrz> is ingesteld op <Uit>.

<Niet-gereg. gebr. toestaan om e-mail te vrz>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Instellingen E-mail/I-fax>
Wanneer de machine wordt gebruikt met persoonlijke-verificatiebeheer, kunt u aangeven of e-mails van een gebruiker met een e-mailadres dat niet op de machine is geregistreerd, mogen worden verzonden. Als <Uit> is geselecteerd, kunnen alleen gebruikers met een geregistreerd e-mailadres e-mals verzenden.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Niet-gereg. gebr. toestaan om e-mail te vrz>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als u <Verificatie gebruiker als zender opgeven> instelt op <Uit>, zal het adres dat is opgeslagen als apparaatinformatie worden getoond bij de ontvanger.

<Volledige mode TX timeout>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Instellingen E-mail/I-fax>
U kunt instellen hoe lang het duurt voordat verzendingen automatisch wordt afgebroken als er geen MDN (e-mailbericht als bevestiging van transmissieresultaat) van de ontvanger wordt ontvangen naar wie u in de modus <Volledig> een I-fax verzendt.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Volledige mode TX timeout>
1 tot 24 tot 99 u.
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<MDN/DSN afdrukken bij ontvangst>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Instellingen E-mail/I-fax>
In Volledige I-faxmodus worden e-mailberichten naar de machine verzonden vanaf de ontvanger en de mailserver, waarmee u op de hoogte wordt gehouden of I-faxen al dan niet met succes naar hun bestemmingen zijn verzonden. U kunt aangeven of deze e-mailmeldingen moeten worden afgedrukt wanneer de machine ze ontvangt.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<MDN/DSN afdrukken bij ontvangst>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
I-fax kan ook worden bevestigd in het TX rapport. TX-rapport

<Gebruik verzenden via server>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Instellingen E-mail/I-fax>
U kunt aangeven of gebruikers de instelling van <Verzenden via server> mogen wijzigen bij het verzenden van I-faxen.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Gebruik verzenden via server>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Voor I-fax geldt dat als <Verzenden via server> is ingesteld op <Uit>, er geen limiet is voor gegevens die worden verzonden, zelfs als u de maximale gegevensgrootte invoert voor verzending.

<Toestaan MDN niet via server>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen> <Verzenden> <Instellingen E-mail/I-fax>
De machine die de I-fax ontvangt, kan een MDN (een e-mailmelding ter controle van het verzendresultaat) naar het IP-adres van de verzendende machine sturen zonder dit via een mailserver te laten verlopen.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Toestaan MDN niet via server>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Beperk domein TX bestemming>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Instellingen E-mail/I-fax>
U kunt instellen dat er alleen mag worden verzonden naar adressen in een opgegeven domein bij het verzenden van een e-mail of I-fax.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Beperk domein TX bestemming>
<Beperk verzenden naar dom.>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja*1
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Registreren>, <Details/Bewerken>, <Verwijderen>
*1 <Details/Bewerken>: Nee, <Verwijderen>: Nee

<Auto. invullen voor invoeren van e-mailadr.>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Instellingen E-mail/I-fax>
U kunt instellen dat e-mailadressen die zijn geregistreerd in het adresboek of een LDAP-server, automatisch worden weergegeven op basis van de ingevoerde begintekens van een e-mailadres.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Auto. invullen voor invoeren van e-mailadr.>
<Uit>, <Adresboek (lokaal)>, <LDAP-server>
Ja
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
E-mailadressen die zijn opgeslagen met een toegangsnummer verschijnen niet.

<Auto. toev. opg. domein aan best. Zonder domein>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Instellingen E-mail/I-fax>
U kunt vaak gebruikte domeinnamen van tevoren registreren om te voorkomen dat u een domein moet invoeren bij het opgeven van een adres, omdat een domeinnaam met @ automatisch wordt toegevoegd. Als u naar "123@example.com" wilt verzenden, registreert u de domeinnaam "example.com". Als u een adres opgeeft dat al een domein bevat met deze instelling ingeschakeld, zijn de domeinen in deze instelling ongeldig.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Auto. toev. opg. domein aan best. Zonder domein>
<Domeinnaam>
<Bij verzenden van e-mail>: <Aan>, <Uit>
<Bij verzenden van I-fax>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Let op het volgende bij het importeren van het adresboek naar een ander apparaat.
 Aangezien deze instelling de instellingen van het apparaat dat u gebruikt volgt, kan het domein verschillen van het domein dat door het apparaat is toegewezen. Controleer deze instelling voordat u deze met een ander apparaat gebruikt.
 Als u adressen zonder domeininformatie importeert naar een apparaat dat deze instelling niet heeft, kunt u mogelijk niet verzenden omdat de adressen ongeldig zijn.
95YW-0WX