<Správa zařízení>

Zadejte nastavení pro správu hardwaru a volitelného zařízení.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka označená hvězdičkou (*)
Objeví se jenom, když máte nainstalovaný daný doplněk. Kontrola doplňků nainstalovaných na tomto přístroji

<Nastavení informací o zařízení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>
S pomocí této volby zadáte název a umístění, kde je stroj nainstalován – tyto informace slouží k identifikaci stroje.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení informací o zařízení>
<Název zařízení>
Ne
Ne
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Místo>
Ne
Ne
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení distribuce informací o zařízení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>
S pomocí této volby stroj nastavíte tak, aby odesílal různá nastavení stroje (informace o zařízení) přes síť a automaticky je nastavoval na jiných multifunkčních tiskárnách Canon. Distribuce informací o zařízení na jiné multifunkční tiskárny Canon
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení vysílání>
<Uložit místa určení>
<Auto hledání/Uložit>, <Uložit>, <Detaily>, <Smazat>, <Tisknout seznam>
Ne
Ne
Ne
Ne
B*1
Settings/Registration Basic Information
<Auto hledání/Uložit>:
<Hloubka hledání (Směrovač)>: 1 až 8
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Zobrazit host. jméno>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Spustit auto hledání>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Nastavit automatickou distribuci>
<Každý den> (1 až 5), <Zadat dny> (<Ne> až <So>, 1 až 5), <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Hodnota Nastavení/Uložení>: <Zap>, <Vyp>
<Nastavení sítě>: <Zahrnout>, <Vyloučit>
Ne
Ne
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<ID oddělení>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Adresář>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Oblíbené webové přístupy>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení tiskárny>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Informace o papíru>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<iW Function Flow>*2: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Ruční distribuce>
<Hodnota Nastavení/Uložení>: <Zap>, <Vyp>
<Nastavení sítě>: <Zahrnout>, <Vyloučit>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<ID oddělení>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Adresář>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Oblíbené webové přístupy>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Nastavení tiskárny>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Informace o papíru>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<iW Function Flow>*2: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Nastavit ověření MEAP>
<Uživatelské jméno>, <Heslo>, <Místo určení pro přihlášení>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení příjmu>
<Omezit příjem info o zařízení>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Obnovit data>
<Hodnota Nast./Uložení>, <ID oddělení>, <Adresář>, <Oblíbené webové přístupy>, <Nastavení tiskárny>, <Informace o papíru>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Omezit příjem pro jednotlivé funkce>
<Hodnota Nastavení/Uložení>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<ID oddělení>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresář>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Oblíbené webové přístupy>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení tiskárny>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Informace o papíru>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<iW Function Flow>*2: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavit informace o papíru>
<Vše>, <Pouze základní>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít ověření MEAP při příjmu>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Výpis komunikace>
<Detaily>, <Tisknout seznam>, <Nastavení hlášení>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Nastavení hlášení>
<Automatický tisk (100 vysílání)>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Zadat čas tisku>: <Zap> (00:00 až 23:59), <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Typ odděl. hlášení>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Importuje zapsané místo určení distribuce.
*2 Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušné volitelné zařízení.

<Režim omezených funkcí>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>
Zadejte nastavení, která se použijí k omezení používání volitelného zařízení.

<Potvrdit certifikát podpisu zařízení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>
S pomocí této volby zkontrolujete podrobná nastavení certifikátu podpisu zařízení. Můžete také zkontrolovat, zda je certifikát platný.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Potvrdit certifikát podpisu zařízení>
<Verze>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Místo vyd.>, <Počátek platnosti>, <Konec platnosti>, <Vydal>, <Veřejný klíč>, <Otisk certifikátu>, <Vydáno (náhradní jméno)>, <Ověřit certifikát>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-

<Potvrdit certifikát podpisu uživatele> *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>
S pomocí této volby zkontrolujete podrobná nastavení certifikátu podpisu zařízení, který je k dispozici pro přihlášeného uživatele. Můžete také zkontrolovat, zda je certifikát platný.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Potvrdit certifikát podpisu uživatele>
<Verze>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Místo vyd.>, <Počátek platnosti>, <Konec platnosti>, <Vydal>, <Veřejný klíč>, <Otisk certifikátu>, <Vydáno (náhradní jméno)>, <Ověřit certifikát>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-

<Nastavení certifikátu>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>
Můžete provádět správu klíčů/certifikátů, certifikátů CA a seznamů zneplatněných certifikátů (CRL – Certificate Revocation List), které se používají na stroji. Můžete rovněž nastavit protokol Online Certificate Status Protocol (OCSP).
Generování klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci
Generování certifikátu podpisu zařízení
Uložení certifikátu podpisu uživatele
Generování klíče a žádosti o podepsání certifikátu (CSR – Certificate Signing Request)
Konfigurace způsobu kontroly vypršení platnosti u přijatých certifikátů
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Generovat klíč>
<Generovat klíč síťové komunikace>
<Název klíče>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Algoritmus podpisu>: <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Algoritmus klíče>: <RSA>, <ECDSA>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
Pokud je vybrána možnost <RSA>: <Délka klíče (bit)>: <512>, <1024>, <2048>, <4096>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
Pokud je vybrána možnost <ECDSA>
<Typ klíče>: <P256>, <P384>, <P521>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Počátek platnosti>: Datum, Měsíc, Rok (01/01/2000 - 31/12/2037)
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Konec platnosti>: Datum, Měsíc, Rok (01/01/2000 - 31/12/2037)
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Země/Region>: Název a kód země/regionu
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Stát>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Město>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Organizace>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Organiz. jednotka>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Běžné jméno> IP adresa stroje nebo FQDN (maximálně 41 znaků)
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Generovat/Aktual. klíč podpisu zařízení>
<Ano>, <Ne>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Key Settings
<Gener./Aktualiz. klíč pro ovládání přístupu>
<Ano>, <Ne>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Seznam klíčů a certifikátů>
<Seznam klíčů a certifikátů pro uživ.>*1
<Detaily certifikátu>: (<Verze>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Místo vyd.>, <Počátek platnosti>, <Konec platnosti>, <Vydal>, <Veřejný klíč>, <Otisk certifikátu>, <Vydáno (náhradní jméno)>, <Ověřit certifikát>)
Ano
Ano
Ano
Ne
C*2*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Smazat>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Seznam klíčů a certifikátů pro stroj>*1
<Detaily certifikátu>: (<Verze>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Místo vyd.>, <Počátek platnosti>, <Konec platnosti>, <Vydal>, <Veřejný klíč>, <Otisk certifikátu>, <Vydáno (náhradní jméno)>, <Ověřit certifikát>)
Ano
Ano
Ano
Ne
C*2*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Smazat>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Zobrazit místo použití> (Klíč a certifikát)
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Seznam certifikátů CA>
<Detaily certifikátu>: (<Verze>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Místo vyd.>, <Počátek platnosti>, <Konec platnosti>, <Vydal>, <Veřejný klíč>, <Otisk certifikátu>, <Vydáno (náhradní jméno)>, <Ověřit certifikát>)
Ano
Ano
Ano
Ne
C*2
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Smazat>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Seznam revokovaných certifikátů (CRL)>
<Detaily CRL>: <Verze>, <Algoritmus podpisu>, <Platný od>, <Příští aktualizace>, <Vydal>, <Seznam sériových č.>
Ano
Ano
Ano
Ne
C*2
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Smazat>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Registrovat klíč a certifikát>
<Uložit>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Smazat>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Registrovat certifikát CA>
<Uložit>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Smazat>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Nastavení OCSP (Online Certificate Status Protocol)>
<Použít OCSP (Online Certificate Status Protocol)>: <Zap>, <Vyp>
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Úroveň ověření certifikátu>:
<Povolit neověřené certifikáty>: <Zap>, <Vyp>
<Nastavení OCSP Responder>:
<URL>: <Získat z certifikátu>, <Vlastní>, <Získat z certif. + Vlastní>
<Vlastní URL>
<Časová prodleva komunikace>: 1 až 3 až 30 s
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušné volitelné zařízení.
*2 Podporuje pouze algoritmy, které lze importovat z Remote UI (Vzdálené UR).
*3 Klíče a certifikáty jsou exportovány ve formátu PKCS#12.

<Zobrazit stav úlohy před ověřováním>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>
S pomocí této volby vyberete, zda při používání přihlašovací služby omezit přístup na obrazovku <Monitor stavu>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zobrazit stav úlohy před ověřováním>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Omezit přístup k úlohám jiného uživatele>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>
S pomocí této volby vyberete, zda při používání ověření uživatele zakázat uživatelům provádět operace s úlohami jiných uživatelů na obrazovce <Monitor stavu>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Omezit přístup k úlohám jiného uživatele>
<Kopie/Tisk>: <Zap>, <Vyp>
<Odeslat>: <Zap>, <Vyp>
<Příjem>: <Zap>, <Vyp>
<Uložit>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud změníte <Nastavení zobrazení obrazovky pro přihlášení>, může být toto nastavení převedeno do pozice <Zap>. Další informace viz Zadání, kdy se má zobrazovat přihlašovací obrazovka.

<Zobrazit výpis úloh>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>
S pomocí této volby vyberete, zda na obrazovce <Monitor stavu> zobrazovat výpisy úloh. Můžete také vybrat, zda softwaru pro správu zařízení povolit získávání výpisů úloh ze stroje. Základní obrazovky na displeji dotekového panelu
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zobrazit výpis úloh>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Vyp>:
<Vyvolat Výpis úloh se softwarem pro správu>: <Povolit>, <Nepovolit>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Uložit výpis kontroly>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>
S pomocí této volby vyberete, zda zahájit záznam výpisů. Spuštění záznamu výpisů
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložit výpis kontroly>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Je-li tato volba nastavena na <Zap>, nastavení <Nastavit čas> nelze použít.
Informace o typech výpisů viz v Specifikace systému.

<Načíst výpis ověření sítě>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>
S pomocí této volby vyberete, zda zahájit záznam výpisů pro ověření prováděné, když je do stroje prováděn přístup přes síť, například při tisku z počítače nebo při provádění přístupu do Rozšířená schránka.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Načíst výpis ověření sítě>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Uložit výpis operací uživatele>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>
S pomocí této volby vyberete, zda uložit výpis operací, které uživatelé provedli s tlačítky. Analýzou uložených výpisů pak můžete zjistit, jak je stroj používán.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložit výpis operací uživatele>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Při výstupu protokolu, PINů, hesel a informací zahalených v nastavení pro <Omezit přístup k úlohám jiného uživatele>, atd. se vytisknou jako postavy s maskou. Proto se důvěrné informace nesmí dostat vně.
Informace ohledně interpretace a tisku uložených výpisů vám poskytne prodejce nebo servisní zástupce.

<Omezit přístup servisního zástupce>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>
S pomocí této volby můžete omezit provádění změn v uživatelských informacích nebo nastaveních týkajících se zabezpečení, když stroj kontroluje nebo opravuje váš prodejce nebo servisní zástupce.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Omezit přístup servisního zástupce>
<Zap>, <Vyp (Ověření nutné)>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
I když tato volba není nastavena na <Zap>, můžete zkontrolovat výpis auditu pro minulé operace, jestliže servisní zástupce změnil uživatelské informace nebo nastavení týkající se zabezpečení.

<Synchronizovat vlastní nastavení: (Klient)>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>
Můžete synchronizovat osobní data z několika multifunkčních tiskáren Canon v síti. Dokonce i pro stroj serveru stroje je nutné zapnout tuto volbu, pokud chcete stroj provozovat jako klientský stroj. Zahájení nastavení synchronizace
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Synchronizovat vlastní nastavení: (Klient)>
Před synchronizací: <Umožnit>, <Prodleva>
Po synchronizaci: <Zakázat>, <Obnovit>
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
-

<Synchronizovat vlastní nastavení: (Server)>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>
Můžete synchronizovat osobní data z několika multifunkčních tiskáren Canon v síti. Je však také nutné aktivovat toto nastavení na jednom stroji, aby sloužil jako synchronizační server pro multifunkční tiskárny. Zahájení nastavení synchronizace
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Synchronizovat vlastní nastavení: (Server)>
Před synchronizací: <Umožnit>
Po synchronizaci: <Zakázat>
Ne
Ne
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information

<Spravovat osobní nastavení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>
Zadejte předvolby (osobní nastavení) pro každého uživatele.

<Zakázat inicializaci hesla administrátora>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>
Vyberte, zda chcete omezit operace <Inicializ. hesla administrátora>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zakázat inicializaci hesla administrátora>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
Informace o používání <Inicializ. hesla administrátora> viz Přihlášení s přístupovými právy správce.

<Omezit operace speciálního režimu>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>
S pomocí této volby vyberete, zda omezit používání Speciálního režimu, který je k dispozici pro účely údržby prováděné servisními zástupci.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Omezit operace speciálního režimu>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
9ESS-0U5