Fitxers desats

Alguns dels modes que es descriuen aquí fan referència al mode de la funció <Llegir i enviar>.

Pantalla de selecció d'emmagatzematge

Espai avançat

Xarxa

Dispositiu memòria

Pantalla de selecció de fitxers

Bústia

Espai avançat

Xarxa

Dispositiu memòria

Pantalla Enviar

Bústia

Opcions de la pantalla Enviar

Bústia

Pantalla Imprimir

Bústia

Pantalla d'opcions d'impressió

Bústia

Espai avançat

Xarxa

Dispositiu memòria

Opcions de la pantalla d'impressió

Bústia

Espai avançat

Xarxa

Dispositiu memòria

9EF4-0UF