<Opcions de fax>

Especifiqueu les opcions per rebre i reenviar faxos.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<RX amb ECM>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions de fax>
Podeu rebre faxos amb ECM (mode de correcció d'errors).
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<RX amb ECM>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
Per dur a terme una comunicació amb ECM, ECM ha d'estar configurat tant a l'equip remitent com en aquest equip.
Tot i establir la funció ECM, és possible que a vegades es produeixin errors per deficiències de la línia telefònica.

<Informe de recepció de fax>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions de fax>
Un informe de RX de fax permet comprovar si els faxos s'han rebut correctament. L'equip es pot configurar per imprimir aquest informe de manera automàtica després de rebre els documents o només quan es produeix un error de recepció. Informe de recepció de fax
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Informe de recepció de fax>
<Només si hi ha error>, <On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information

<Informe de RX a bústia de fax confidencial>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions de fax>
Un informe de RX d'una bústia de fax confidencial permet comprovar si els documents s'han rebut correctament a la bústia de fax confidencial. L'equip es pot configurar per imprimir aquest informe de manera automàtica després de rebre els documents. Informe de recepció a la bústia de fax confidencial
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Informe de RX a bústia de fax confidencial>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information

<Velocitat inicial de RX>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions de fax>
Podeu modificar la velocitat inicial de recepció. Aquesta opció és útil quan hi ha dificultats per començar a rebre un document perquè les condicions de la línia són deficients.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Velocitat inicial de RX>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Establiu l'opció <Ajust auto. de velocitat de comunicació en usar VoIP> en <On> per enviar i rebre faxos amb més precisió quan la línia o l'altra part tenen tendència a fallar. La velocitat de comunicació queda limitada a un màxim de <14400 bps>, cosa que redueix els errors. Si l'opció <Ajust auto. de velocitat de comunicació en usar VoIP> està establerta en <Off>, es restableix el valor de la velocitat que es mostra a <Velocitat inicial de RX>.

<Contrasenya de RX>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions de fax>
Podeu establir una contrasenya estàndard ITU-T. Si no s'inclou una subadreça en un document rebut d'un altre abonat amb la norma de la ITU-T, es realitzarà una comprovació de la contrasenya de recepció. Si la contrasenya no coincideix amb la que s'ha establert amb aquesta opció, o si no s'inclou amb el document una contrasenya, el document no es rebrà.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Contrasenya de RX>
<Establir>: <Contrasenya>, <Confirmar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si rebeu un document amb una subadreça, la contrasenya de la subadreça té prioritat, encara que hi hagi una contrasenya de recepció.
ITU-T es l'acrònim de la Unió Internacional de Telecomunicacions - Sector de Normalització de Telecomunicacions, que és el grup que formula les recomanacions amb finalitat d'estandarditzar les telecomunicacions internacionals.
9EF4-0LA