<Opcions de fax>

Especifiqueu les opcions d'enviament de faxos.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element marcat amb un asterisc (*)
Només apareix si teniu l'opció instal·lada. Comprovació de les opcions instal·lades en aquest equip

<Desar opcions favorites>/<Editar opcions favorites>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu desar les opcions d'ús freqüent en un botó de l'equip per utilitzar-les més endavant, quan envieu un fax. També podeu assignar un nom a un botó i introduir un comentari. També podeu eliminar opcions desades o canviar-ne el nom.Registre d'una combinació de funcions utilitzades freqüentment
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desar opcions favorites>
Confirmar opcions
No
No
C
Favorite Settings
Seleccionar ubicació: <M1> a <M18>
No
No
C
Favorite Settings
<Mostrar comentaris>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom>, <Comentari>
No
No
C
Favorite Settings
<Editar opcions favorites>
Seleccioneu el botó: <M1> a <M18>
No
No
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Mostrar comentaris>: <On>, <Off>
<Eliminar>, <Revisar contingut>, <Canviar nom>

<Mostrar confirmació per a opcions favorites>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu seleccionar si preferiu visualitzar una pantalla de confirmació quan recupereu "Opcions favorites".
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mostrar confirmació per a opcions favorites>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Pantalla predeterminada>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu especificar la pantalla que apareix quan es prem <Fax> o  (Reiniciar).
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Pantalla predeterminada>
<Estàndard>, <Llibreta d'adreces>, <Opcions favorites>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Restringir ús de la llibreta d'adreces>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu seleccionar si voleu amagar la llibreta d'adreces i els botons d'accés ràpid a la pantalla de funcions bàsiques de fax, etc., així com si voleu restringir l'ús de la llibreta d'adreces.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Restringir ús de la llibreta d'adreces>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Canviar opcions predeterminades>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu canviar les opcions desades com a predeterminades per a la funció <Fax>.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Canviar opcions predeterminades>
<Desar>, <Inicialitzar>
No
No
C
Favorite Settings

<Desar dreceres a opcions>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu desar modes a les tecles de drecera que apareixen a la pantalla <Fax>. Personalització de la pantalla de funcions bàsiques
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desar dreceres a opcions>
<Drecera 1>:
<Densitat>, Cada mode, <No assignat>
No
No
C
Favorite Settings
<Drecera 2>:
<Tipus d'original>, Cada mode, <No assignat>
<Drecera 3>:
<Original de doble cara>, Cada mode, <No assignat>
<Drecera 4>:
<Visualització prèvia>, Cada mode, <No assignat>

<Desar nom de remitent>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu registrar qualsevol nom com a nom de remitent com, per exemple, la secció o el nom del departament, o bé el nom d'una persona, i editar/eliminar els noms registrats. Quan envieu un fax, el nom desat s'imprimeix en paper al document del destinatari com a informació del remitent.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desar nom de remitent>
<Desar/Editar>, <Eliminar>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Podeu desar fins a 99 noms de remitents (de 01 a 99).

<Usar nom usuari auten. com a nom remitent>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Si inicieu la sessió amb gestió d'autenticació personal, el nom d'inici de sessió apareix a <100> a la pantalla <Nom de remitent>. Si heu seleccionat <On>, s'utilitza el nom d'inici de sessió a <100> com a opció predeterminada per al nom del remitent.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar nom usuari auten. com a nom remitent>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si aquesta opció està establerta en <Off>, s'utilitza el nom d'usuari a <0> com a opció predeterminada per al nom del remitent. Per obtenir instruccions sobre com desar un nom d'usuari, vegeu Opcions de línia de fax.

<TX amb ECM>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu establir si voleu utilitzar ECM al protocol de transmissió de fax. ECM comprova si hi ha errors en les dades del fax i els corregeix.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<TX amb ECM>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
Si la velocitat de comunicació sembla massa lenta, podeu escurçar el temps establint l'opció en <Off>.
Tot i establir la funció ECM, és possible que a vegades es produeixin errors per deficiències de la línia telefònica.
Les condicions per a una transmissió ECM correcta s'indiquen a continuació.
La transmissió ECM s'activa amb aquesta opció
La destinació és compatible amb ECM
<TX amb ECM> està establert en <On> en el moment en què es desa l'adreça de destinació a la llibreta d'adreces Desament de destinataris a la llibreta d'adreces

<Establir durada de pausa>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu establir els segons de duració de la pausa a l'hora d'enviar faxos. És possible que en alguns casos es produeixin errors de marcatge de números internacionals quan es marquen conjuntament el codi d'accés internacional, el codi del país i el número de telèfon de la destinació. En aquests casos, si introduïu una pausa després del codi d'accés internacional, podeu facilitar la connexió.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Establir durada de pausa>
D'1 a 4 a 15 seg.
C
Settings/Registration Basic Information
Les pauses introduïdes al final dels números de fax tenen sempre una durada de 10 segons.

<Remarcatge auto>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
El remarcatge automàtic permet configurar l'equip perquè torni a marcar automàticament el número de fax del receptor si no s'ha pogut establir la comunicació perquè estava comunicant, o si s'ha produït un error durant l'enviament. Si activeu aquesta opció, podeu establir el nombre de vegades que l'equip repeteix el marcatge, l'interval entre les repeticions i si el document s'ha de reenviar en cas d'error.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Remarcatge auto>*1
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Establir detalls>:
<Nre. remarcatges>: D'1 a 2 a 10 cops
<Interval remarcat.>: De 2 a 99 minuts
<Remarc. en cas d'error TX>: <Pàgina errònia i 1a>, <Totes les pàgines>, <Off>
*1 Indica elements que pot ser que no apareguin a la pantalla Configuració o que poden tenir una opció predeterminada diferent en funció de la regió.

<Comprovar to de marcatge abans d'enviar>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Si envieu un fax des de l'equip al mateix temps que un altre equip de fax (fabricat per una empresa diferent de Canon) està provant d'enviar-vos un fax, pot ser que s'acabi reenviant el vostre fax a aquest equip de fax en lloc de la destinació original desitjada. Si activeu aquesta opció evitareu problemes d'enviament d'aquest tipus.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Comprovar to de marcatge abans d'enviar>*1
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Indica elements que pot ser que no apareguin a la pantalla Configuració o que poden tenir una opció predeterminada diferent en funció de la regió.

<Informe de TX de fax>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Un informe de TX de fax permet comprovar si els faxos s'han enviat correctament a les destinacions previstes. L'equip es pot configurar per imprimir aquest informe de manera automàtica després d'enviar els documents o només quan es produeix un error de transmissió. També podeu especificar l'opció d'imprimir la primera part del document com a part de l'informe per recordar-vos el contingut del document. Informe de TX del fax
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Informe de TX de fax>
<Només si hi ha error>, <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <Només si hi ha error>:
<Informe amb imatge TX>: <On>, <Off>
Quan seleccioneu <On>:
<Informe amb imatge TX>: <On>, <Off>

<Informe activitat fax>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu imprimir o enviar registres d'enviament/recepció de documents de fax com a informe. L'equip es pot configurar per imprimir o enviar aquest informe automàticament quan s'arribi a un nombre específic de comunicacions (de 40 a 1.000) o en un moment específic. Els informes d'enviament/recepció també es poden imprimir o enviar per separat. Informe d'activitat del fax
Si un informe s'envia com a dades, s'envia amb el format de fitxer CSV.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Informe d'activitat de fax>
<Impr./enviar cada nre. especif. de transm.>: <Imprimir>, <Enviar>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Nombre de transmissions: De 40 a 1000
<Imprimir/enviar a l'hora especificada>: <Imprimir>, <Enviar>, <Off>
Especificar hora d'impressió: De 00:00 a 23:59
<Imprimir treb. enviats/rebuts per separat>: On, Off
<Destinació d'enviament>

<Establir línia>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Especifiqueu les opcions de la línia de fax.

<Velocitat inicial de TX>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu modificar la velocitat inicial d'enviament. Aquesta opció és útil quan hi ha dificultats per començar a enviar un document perquè les condicions de la línia són deficients.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Velocitat inicial de TX>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si l'enviament de documents triga molt a començar, significa que les línies telefòniques de la zona estan en mal estat. Seleccioneu una velocitat inferior. Podeu seleccionar <33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps> o <2400 bps>.
Establiu l'opció <Ajust auto. de velocitat de comunicació en usar VoIP> en <On> per enviar i rebre faxos amb més precisió quan la línia o l'altra part tenen tendència a fallar. La velocitat de comunicació queda limitada a un màxim de <14400 bps>, cosa que redueix els errors. Si l'opció <Ajust auto. de velocitat de comunicació en usar VoIP> està establerta en <Off>, es restableix el valor de la velocitat que es mostra a <Velocitat inicial de TX>.

<Opcions de tecla R>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Si la màquina està connectada a través d'una centraleta privada (PBX), cal configurar-ne el mètode d'accés. Podeu establir el tipus de centraleta en <Prefix> o <Hooking>. Si deseu el número d'accés de la línia exterior a la tecla R, podeu accedir fàcilment a la línia exterior.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de tecla R>
<RTPC>, <Centraleta>
Quan seleccioneu <Centraleta>:
<Prefix> (màxim 20 dígits), <Hooking>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Confirmar número de fax introduït>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Per evitar que s'enviï un fax a una destinació incorrecta, podeu seleccionar si voleu visualitzar una pantalla de confirmació d'entrada quan introduïu un número de fax.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Confirmar número de fax introduït>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Permetre TX amb controlador de fax>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu seleccionar si voleu permetre que es pugui enviar un fax des d'un ordinador.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Permetre TX amb controlador de fax>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Confirmar abans d'enviar en incl. destinació fax>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu seleccionar si preferiu visualitzar una pantalla de confirmació de destinació quan envieu documents a destinacions que continguin faxos. D'aquesta manera s'evita l'enviament de faxos a destinacions incorrectes.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Confirmar abans d'enviar en incl. destinació fax>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<Només per dif. seqüenc.>, <Tot>

<Restringir difusió seq. en incloure destinació de fax>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu seleccionar si voleu restringir l'enviament a múltiples destinacions que continguin faxos al mateix temps.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Restringir difusió seq. en incloure destinació de fax>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Opcions de TX amb fax remot> *

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Especifiqueu les opcions de l'equip client per a la funció de fax remot.

<Opcions de fax remot>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Especifiqueu les opcions de l'equip servidor per a la funció de fax remot.

<Ajust auto. de velocitat de comunicació en usar VoIP>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu enviar i rebre faxos amb més precisió quan la línia o l'altra part tenen tendència a fallar.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Ajust auto. de velocitat de comunicació en usar VoIP>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si establiu aquesta opció en <On>, la velocitat de comunicació queda limitada a un màxim de <14400 bps>, cosa que redueix els errors. Si establiu aquesta opció en <Off>, es restableix el valor original de la velocitat.
 <Velocitat d'enviament> per a destinacions desades a la llibreta d'adreces o als botons d'accés ràpid Desament de destinataris a la llibreta d'adreces
 La velocitat de transmissió establerta a <Velocitat inicial de TX> <Velocitat inicial de TX>
 La velocitat de recepció establerta a <Velocitat inicial de RX> <Velocitat inicial de RX>
9EF4-0L2