<Opcions comunes>

Especifiqueu les opcions comunes per a la funció d'enviament.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element marcat amb un asterisc (*)
Només apareix si l'equip té una funció de fax.

<Desar opcions favorites>/<Editar opcions favorites>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu desar les opcions d'ús freqüent en un botó de l'equip per utilitzar-les més endavant, quan llegiu documents. També podeu assignar un nom a un botó i introduir un comentari. També podeu eliminar opcions desades o canviar-ne el nom. Registre d'una combinació de funcions utilitzades freqüentment
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desar opcions favorites>
Confirmar opcions
No
C
Favorite Settings
Seleccionar ubicació: <M1> a <M18>
No
C
Favorite Settings
<Mostrar comentaris>:
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom>, <Comentari>
No
C
Favorite Settings
<Editar opcions favorites>
Seleccioneu el botó: <M1> a <M18>
No
*1
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Mostrar comentaris>:
<On>, <Off>
<Eliminar>, <Revisar contingut>, <Canviar nom>
<Drecera 2>:
<Originals de diferent mida>, Cada mode, <No assignat>
*1 <Mostrar comentaris>: No

<Mostrar confirmació per a opcions favorites>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si preferiu visualitzar una pantalla de confirmació quan recupereu "Opcions favorites".
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mostrar confirmació per a opcions favorites>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Pantalla predeterminada>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu especificar la pantalla que apareix quan es prem <Llegir i enviar> o  (Reiniciar).
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Pantalla predeterminada>
<Estàndard>, <Accés ràpid>, <Opcions favorites>, <Llibreta d'adreces>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Restringir ús de la llibreta d'adreces>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si voleu amagar la llibreta d'adreces i els botons d'accés ràpid a la pantalla de funcions bàsiques de lectura, etc., així com si voleu restringir l'ús de la llibreta d'adreces.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Restringir ús de la llibreta d'adreces>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Canviar opcions predeterminades>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu canviar les opcions desades com a predeterminades per a la funció <Llegir i enviar>.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Canviar opcions predeterminades>
<Desar>, <Inicialitzar>
No
No
C
Opcions favorites

<Desar dreceres a opcions>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu desar modes a les tecles de drecera que apareixen a la pantalla <Llegir i enviar>. Aquesta funció resulta útil per desar funcions que s'utilitzen amb freqüència.Personalització de la pantalla de funcions bàsiques
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desar dreceres a opcions>
<Drecera 1>:
<Original de doble cara>, Cada mode, <No assignat>
No
No
C
Opcions favorites
<Drecera 2>:
<Orient. conting. original>, Cada mode, <No assignat>

<Informe de TX>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
L'informe de TX permet comprovar si els documents s'han enviat correctament a les destinacions previstes. L'equip es pot configurar per imprimir aquest informe de manera automàtica després d'enviar els documents o només quan es produeix un error de transmissió. També podeu especificar l'opció d'imprimir la primera part del document com a part de l'informe per recordar-vos el contingut del document. Informe de TX
Es pot establir <Permetre impressió des d'opcions> si se selecciona <Només si hi ha error> o <Off>. Si establiu <Permetre impressió des d'opcions> en <On>, podeu establir si voleu imprimir un informe TX des d'<Opcions> per a cada treball.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Informe de TX>
<Només si hi ha error>, <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <Només si hi ha error>:
<Permetre impressió des d'opcions>: <On>, <Off>
<Informe amb imatge TX>: <On>, <Off>
<Informe amb imatge TX color>: <On>, <Off>
Quan seleccioneu <On>:
<Informe amb imatge TX>: <On>, <Off>
<Informe amb imatge TX color>: <On>, <Off>
Quan seleccioneu <Off>:
<Permetre impressió des d'opcions>: <On>, <Off>
<Informe amb imatge TX>: <On>, <Off>
<Informe amb imatge TX color>: <On>, <Off>
Aquesta opció està relacionada amb l'opció <Informe de TX> d'<Opcions> per a cada funció.

<Informe de gestió de comunicacions>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu imprimir o enviar registres d'enviament/recepció de documents com a informe. L'equip es pot configurar per imprimir o enviar aquest informe automàticament quan s'arribi a un nombre específic de comunicacions (de 100 a 1.000) o en un moment específic. Els informes d'enviament/recepció també es poden imprimir o enviar per separat. Informe de gestió de comunicacions
Si un informe s'envia com a dades, s'envia amb el format de fitxer CSV.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Informe de gestió de comunicacions>
<Impr./enviar cada nre. especif. de transm.>: <Imprimir>, <Enviar>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Nombre de transmissions: De 100 a 1000
<Imprimir/enviar a l'hora especificada>: <Imprimir>, <Enviar>, <Off>
Especificar hora d'impressió: De 00:00 a 23:59
<Imprimir treb. enviats/rebuts per separat>: On, Off
<Destinació d'enviament>

<ID de terminal TX>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si voleu afegir la informació del remitent al capdamunt d'un document enviat quan envieu un fax/I-fax. S'imprimeixen el número de fax, el nom i l'adreça de l'I-fax de l'equip, amb la qual cosa el destinatari sap qui envia el document.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<ID de terminal TX>
<Imprimir>, <No imprimir>
C
Settings/Registration Basic Information
<Posició d'impressió>: <Dins>, <Fora>
<Mostrar nom de destinació>: <On>, <Off>
<Símbol de núm. de telèfon>: <Fax>, <TEL>
Les dades registrades a <Desar núm. de telèfon de la unitat> i a <Desar nom de l'equip> s'imprimeixen com a informació del remitent. Opcions de línia de fax
Quan imprimiu el nom del remitent en lloc del nom de la unitat, registreu el nom a <Desar nom de remitent> i especifiqueu-lo de <Nom de remitent>. Enviament per fax
Models amb una funció de fax opcional
Les opcions de l'equip servidor s'utilitzen quan s'envien faxos remots.

<Eliminar treballs de TX errònia>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si voleu eliminar automàticament un document de la memòria quan es produeixi un error d'enviament/emmagatzematge. Si seleccioneu <Off>, podeu tornar a enviar/desar els documents que no s'hagin pogut enviar o desar.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Eliminar treballs de TX errònia>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
Si s'estableix aquest mode en <Off>, es desarà l'estat de tots els treballs amb errors de reenviament a <Estat de treballs>, a la pantalla <Monitor estat>.

<Nombre de reintents>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu establir el nombre de vegades que l'equip intenta automàticament tornar a enviar dades quan les dades no es poden enviar perquè el destinatari està ocupat amb l'enviament o la recepció, o bé quan es produeix un error.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Nombre de reintents>
De 0 a 3 a 5 cops
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció està desactivada quan s'envien faxos.

<Factor de compressió de dades>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu establir el factor de compressió per a les dades llegides a color/escala de gris.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Factor de compressió de dades>
<Alt>, <Normal>, <Baix>
C
Settings/Registration Basic Information
Si voleu seleccionar els modes compacte o traçar i suavitzar per al format de fitxer PDF o bé seleccionar el mode compacte per al format de fitxer XPS, es recomana establir el <Factor de compressió de dades> en <Normal> o en <Baix>. Si ho establiu en <Alt>, és possible que les imatges s'imprimeixin amb una qualitat baixa encara que seleccioneu <Prioritzar qualitat> a <Generar fitxer> <Nivell qualitat imatge per a Compacte>.
Aquesta opció està desactivada quan s'envien faxos.

<Valor gamma per a TX YCbCr>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Si envieu un document en color o en escala de gris, podeu especificar el valor gamma que voleu utilitzar quan es converteixen dades d'imatge RGB llegides a YCbCr. Podeu reproduir la imatge amb la qualitat d'imatge òptima a la recepció si establiu un valor gamma adequat.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Valor gamma per a TX YCbCr>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció està desactivada per als següents formats de fitxer:
PDF (Compacte)
XPS (Compacte)
PDF (Traçar i suav.)
Aquesta opció està desactivada quan s'envia a una bústia.
Aquesta opció està desactivada quan s'envien faxos.

<Usar codificació segmentada env. WebDAV>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu dividir les dades en fragments en enviar amb WebDAV. La codificació fragmentada és una funció per enviar un fitxer de mida desconeguda dividint-lo en fragments de mida coneguda. Permet reduir la durada de l'enviament perquè no cal calcular la mida del fitxer abans d'enviar-lo.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar codificació segmentada env. WebDAV>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
És possible que no pugueu enviar fitxers amb codificació fragmentada, en funció de determinades condicions del servidor WebDAV i el servidor proxy.

<Confirmar certificat de TLS per env. WebDAV>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu verificar si el certificat de servidor TLS és vàlid quan envieu amb WebDAV. Podeu verificar la validesa del certificat i la fiabilitat de la cadena del certificat, a més de confirmar el CN (nom comú).
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Confirmar certificat de TLS per env. WebDAV>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<CN>: On, Off
Si no verifiqueu el certificat, es porta a terme la comunicació TLS, fins i tot amb un certificat que no sigui vàlid.
Si hi ha un problema amb el certificat, l'enviament amb WebDAV fallarà.

<Confirmar certificat de TLS per env. FTPS>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu confirmar si el certificat de servidor TLS és vàlid quan envieu amb FTPS. Podeu verificar la validesa del certificat i la fiabilitat de la cadena del certificat, a més de confirmar el CN (nom comú).
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Confirmar certificat de TLS per env. FTPS>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<CN>: On, Off

<Limitar nova destinació>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Quan envieu faxos i dades llegides, les destinacions disponibles es poden limitar de les tres maneres següents, per garantir que els usuaris no puguin especificar la destinació amb la introducció de text.
Destinacions desades a la llibreta d'adreces i als botons d'accés ràpid
Destinacions establertes a <Opcions favorites> i <Enviar-me>
Destinacions que es poden cercar amb un servidor LDAP
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Limitar nova destinació>
<Fax>*1: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Correu electrònic>: <On>, <Off>
<I-fax>: <On>, <Off>
<Fitxer>: <On>, <Off>
*1 Només apareix si l'equip té una funció de fax.

<Afegir sempre signat. disp. per a enviament>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si voleu afegir sempre una signatura de dispositiu als fitxers PDF o XPS que envieu.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Afegir sempre signat. disp. per a enviament>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<Restringir formats de fitxer>: <On>, <Off>
Si establiu <Restringir formats de fitxer> en <On>, no es poden enviar fitxers que no siguin PDF/XPS.

<Limitar el correu electrònic a Enviar-me>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu limitar la destinació que es pot especificar quan envieu correu electrònic a l'adreça de correu electrònic amb què s'hagi iniciat la sessió. Aquesta opció us permet evitar que es filtri informació per la transmissió a una destinació incorrecta.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Limitar el correu electrònic a Enviar-me>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció fa referència als usuaris amb el rol de GeneralUser.

<Restringir enviament fitxer a carp. personal>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu limitar la destinació que es pot especificar quan deseu en un servidor de fitxers en una carpeta dedicada de l'usuari que hagi iniciat la sessió. Aquesta opció us permet evitar que es filtri informació per la transmissió a una destinació incorrecta.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Restringir enviament fitxer a carp. personal>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció fa referència als usuaris amb el rol de GeneralUser.

<Mètode d'especificació de carpeta personal>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Una carpeta personal és una carpeta individual que pot utilitzar l'usuari que ha iniciat la sessió amb la gestió de l'autenticació personal. Les carpetes compartides i els servidors de fitxers es poden especificar i utilitzar com una carpeta personal. Configuració de les carpetes personals
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mètode d'especificació de carpeta personal>
<Carpeta d'inici>, <Desar per cada usuari>, <Usar servidor inici sessió>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <Carpeta d'inici>:
<Establir>, <Usar info autentic. per a cada usuari>
<Establir>: <Protocol> (<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Nom de l'amfitrió>, <Camí de la carpeta>
Quan seleccioneu <Usar servidor inici sessió>:
<Usar info autentic. per a cada usuari>
Una carpeta personal és una carpeta compartida per les pantalles següents.
<Llegir i enviar>
<Xarxa> a <Llegir i desar>
<Xarxa> a <Fitxers desats>

<Restringir reenviament del registre> *

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si voleu evitar que els usuaris recuperin els registres de les destinacions i les opcions de lectura especificats anteriorment. Seleccioneu <On> per ocultar els botons de les <Opcions prèvies> de la pantalla de funcions bàsiques de fax i la pantalla de funcions bàsiques de lectura.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Restringir reenviament del registre>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Opcions de còpia de seguretat per document enviat> *

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu desar una còpia d'un fax enviat en una destinació especificada prèviament (correu electrònic, servidor de fitxers, etc.). Desament d'una còpia d'un document enviat
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de còpia de seguretat per document enviat>
<Usar funció de còpia de seguretat per document enviat>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<Ubicació còpia de seguretat>: Seleccionar adreces, Detalls de les adreces, Desar adreces
<Nom de carpeta>: <Informació del remitent>, <Data>, <Off (No crear)>
<Format de fitxer>: <TIFF>, <PDF>

<Mostrar avís en acceptar el treball>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si voleu visualitzar una pantalla que us avisi per comprovar l'estat de la comunicació després d'enviar/desar documents amb <Fax> o <Llegir i enviar> (La pantalla <Inici>).
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mostrar avís en acceptar el treball>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Treball que es cancel·larà en prémer Aturar>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Seleccioneu el treball d'enviament que voleu cancel·lar quan es prem la tecla Aturar mentre s'està processant un treball d'enviament de les funcions Fax o Llegir i enviar. Podeu seleccionar <Últim treball rebut> o <Treball en procés d'enviament>.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Treball que es cancel·larà en prémer Aturar>
<Últim treball rebut>, <Treball en procés d'enviament>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si seleccioneu <Treball en procés d'enviament> i l'equip presenta diverses línies de fax que s'estan utilitzant per a l'enviament, es cancel·larà l'últim dels treballs.
9EF4-0L0