<Licence/Jiné>

Zadejte nastavení pro registraci licencí a pro software, který lze na stroji používat.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Registrace licence>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
Zadejte licenční klíč pro volitelnou možnost systému, kterou lze používat na zařízení. Instalace systémových volitelných doplňků
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Registrace licence>
Maximálně 24 znaků
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-

<Nastavení MEAP>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
Zadejte nastavení MEAP.

<Vzdálené UR>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
S pomocí této volby vyberete, zda se má používat funkce Remote UI (Vzdálené UR) pro ovládání stroje a změny nastavení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Vzdálené UR>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Použít TLS>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Smazat obsah desky hlášení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
S pomocí této volby můžete smazat zprávy od administrátora (správce), které se zobrazují na ovládacím panelu.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Smazat obsah desky hlášení>
<Ano>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
Když je na desce hlášení zobrazeno <OK>, stiskněte <OK>, chcete-li pracovat na stroji. Pro smazání desky hlášení bez zobrazeného tlačítka <OK> musíte použít Remote UI (Vzdálené UR).

<Visual Message Settings>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
Zadejte nastavení vizuálních zpráv. Konfigurace funkce Vizuální zpráva
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Display Settings>
<Display Timing and Content>
Načasování zobrazení: <Display After Logout/Auto Reset>, <Display After Login>, <Display When Print Job Starts>
Obsah: <SMB>, <HTTP/WebDAV>
Pokud je vybrána možnost <SMB>:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
Pokud je vybrána možnost <HTTP/WebDAV>:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
<Confirm Certificate for TLS Communication>: Zap, Vyp
<Add CN to Verification Items>: Zap, Vyp
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Visual Message Settings
<Content to Display When an Error Occurs>: <Display an error message, but do not display Visual Message content>, <Do not display an error message or Visual Message content>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Visual Message Settings
<Proxy Settings>
<Address Without Using Proxy>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Visual Message Settings
Nastavení lze provést pouze pomocí Remote UI (Vzdálené UR).

<Nastavení vzdáleného přístupu>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
S pomocí této volby vyberete, zda aktivovat funkci vzdáleného přístupu. Tato funkce umožňuje zadávat nastavení a zpracovávat úlohy z počítače tak, že si na monitoru počítače zobrazíte obrazovku displeje dotekového panelu.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení vzdáleného přístupu>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Heslo>: Maximálně 8 znaků (Pouze alfanumerické znaky)
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Během operace vzdáleného přístupu nelze změnit ani provést následující nastavení.
<Čas do automatického smazání dokumentu> v <Nastavit/Uložit schránky>

<Použít ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
S pomocí této volby vyberete, zda používat ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Použití systému ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Uložit/Aktualizovat software>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
Na stroj můžete nainstalovat systémové volitelné doplňky/aplikace MEAP. Instalace systémových volitelných doplňků
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložit/Aktualizovat software>
<Install Applications/Options>, <Update Firmware>, <Software Management Settings>, <Scheduled Update>
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
-

<Spustit Setup Guide>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
Podle pokynů průvodce můžete zadat počáteční nastavení stroje. Nastavení s pomocí průvodce nastavením
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Spustit Setup Guide>
<Start>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-

<Povolit Použití tiskové funkce z Mobilní>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
Je-li tato volba nastavena na <Zap>, můžete provádět operace z mobilního zařízení pro dokumenty uložené v <Tisk>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Povolit Použití tiskové funkce z Mobilní>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C*1
Settings/Registration Basic Information
*1 Pouze pro stroje, které podporují funkci Podržet.

<Povolit úlohy k provedení z mobilního zařízení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
Pokud v tomto nastavení zadáte možnost <Zap>, budete moci kopírovat a skenovat, odesílat e-mail a ovládat faxy z mobilního zařízení.
Je-li tato položka nastavena na <Zap>, aktivuje se funkce mobilního ověření. Na přihlašovací obrazovce se objeví .
Je-li možnost <Ověřit pomocí PIN kód pro Skenovat úlohy> nastavena na <Zap>, při spouštění úloh je nutné zadat kód PIN zobrazený na tomto přístroji.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Povolit úlohy k provedení z mobilního zařízení>
<Zap>, <Vyp>
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Ověřit pomocí PIN kód pro Skenovat úlohy>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
9EFY-0R8