<Nastavení pro všechny schránky>

Zadejte nastavení, která se použijí hromadě na všechny schránky.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Čas do automatického smazání dokumentu>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení schránky>  <Nastavení pro všechny schránky>
S pomocí této volby můžete zadat časový úsek, po jehož uplynutí se soubory ve schránkách automaticky odstraní.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Čas do automatického smazání dokumentu>
0 = Vyp/1, 2, 3, 6, 12 h/1, 2, 3, 7, 30 dny
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
-

<Tisknout při uložení z ovladače tiskárny>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení schránky>  <Nastavení pro všechny schránky>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda tisknout soubor po jeho uložení z počítače.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Tisknout při uložení z ovladače tiskárny>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
-
9EFY-0LK