<Tisk>

Zadejte nastavení pro funkci tisku.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Vynucené podržení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
Zadejte nastavení pro nucené pozdržení tisku. Konfigurace nastavení vynuceného pozdržení tisku
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Vynucené podržení>
<Zap>, <Vyp>
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Platné/Neplatné>, <Uložit>, <Detaily/Editovat>, <Smazat>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Doba uložení úloh>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
S pomocí této volby zadáte časový úsek pro ukládání úloh.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Doba uložení úloh>
10, 20, 30 min, 1, 2, 3, 6, 12 h, 1, 2, 3 dny
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Smazat úlohu po tisku>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
S pomocí této volby zadáte, zda má stroj odstranit úlohy po jejich vytištění.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Smazat soub. po tisku>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Povolit pouze šifrované tiskové úlohy>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
Stroj můžete nastavit tak, aby z počítačů přijímal pouze šifrované zabezpečené tiskové úlohy.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Povolit pouze šifrované tiskové úlohy>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C*1
Settings/Registration Basic Information
*1 Je-li licence pro šifrovaný zabezpečený tisk ověřená.

<Zahrnout doménu jako podmínku rozpoznání uživatele>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
Zadejte, zda se mají tiskové úlohy přihlášeného uživatele určit podle „uživatelského jména + názvu domény“ nebo pouze podle „uživatelského jména“. Pokud se tiskové úlohy neurčují správně jako Mé úlohy, v závislosti na vašem prostředí se mohou určit správně jako úlohy přihlášeného uživatele výběrem <Vyp> a vyloučením „názvu domény“.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zahrnout doménu jako podmínku rozpoznání uživatele>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Zobrazit úlohy jiného uživatele>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
S pomocí této volby zadáte, zda zobrazovat úlohy od uživatelů jiných, než je oprávněný uživatel.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zobrazit úlohy jiného uživatele>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Omezit mazání úloh jiného uživatele>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
Zadejte, zda chcete povolit odstranění úloh uživatelů, jiných než oprávněný, v případě, že dojde k zobrazení úloh jiných než oprávněného uživatele.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Omezit mazání úloh jiného uživatele>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Velká/malá pro uživ. jméno>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
S pomocí této volby zadáte, zda nastavit stroj tak, aby pro uživatelská jména rozlišoval velká a malá písmena.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Velká/malá pro uživ. jméno>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Toto nastavení se použije na celá uživatelská jména včetně jmen domén.
Je doporučeno toto nastavit spolu s volbou <Správa uživatele> v části <Správa ověření> <Velká/malá pro uživ. jméno> <Nastavení správy>.

<Nastavení zobrazení seznamu úloh>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
Určete typy úloh, které budou zahrnuty v seznamu úloh a typ úlohy, který bude zvolen ve výchozím nastavení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení zobrazení seznamu úloh>
<Osobní>: <Zap>, <Vyp>
<Sdílená>: <Zap>, <Vyp>
<Skupina>: <Zap>, <Vyp>
Pokud jsou nejméně dvě z možností osobní/sdílené/skupinové nastaveny na <Zap>:
<Osobní>, <Sdílená>, <Skupina>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Nemůžete určit <Zap> pro <Skupina> pouze v <Nastavení zobrazení seznamu úloh>. Buď <Osobní> nebo <Sdílená> musí být také nastavena na <Zap>.

<Nastavení upozornění podržených úloh>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
Určete metodu pro odeslání upozornění podržení úlohy.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení upozornění podržených úloh>
<Zobrazit upozornění na obrazovce seznamu úloh>: <Zap>, <Vyp>
<Zobrazit upozornění při spuštění tisku>: <Zap>, <Vyp>
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Jestliže jsou zahrnuty tiskové úlohy se zadaným počtem stran nebo větším>: <Zap>, <Vyp> (1 až 100 až 9999)
<Jsou-li obsaženy 1str. tiskové úlohy>: <Zap>, <Vyp>
<Jsou-li obsaženy barevné tiskové úlohy>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení kódu PIN pro úlohy zabezpečeného tisku>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
Můžete nastavit, zda má být vyžadován kód PIN při tisku, zobrazování obrázků nebo odstraňování pomocí funkce zabezpečeného tisku.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení kódu PIN pro úlohy zabezpečeného tisku>
<Požadovat PIN pro tisk/zobrazení úloh uživatelů>: <Zap>, <Vyp>
<Požadovat PIN pro smazání úlohy>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
U funkce šifrovaného zabezpečeného tisku můžete nastavit, zda má být v případě odstraňování vyžadován kód PIN. Kromě toho je nutné zadat PIN pro tisk dokumentu / zobrazení náhledu bez ohledu na hodnoty uvedené v <Požadovat PIN pro tisk/zobrazení úloh uživatelů>.

<Povolit funkci automatického tisku při přihlášení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
Můžete nastavit, zda chcete povolit automatický tisk tiskových úloh s vynuceným podržením, když se uživatel přihlásí.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Povolit funkci automatického tisku při přihlášení>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Toto nastavení je zakázáno, pokud je zadáno libovolné z následujících nastavení.
<Použít ověření uživatele> je <Vyp>
<Umožnit použití osobního nastavení> je <Vyp>
<Použít ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> je <Zap>
<Povolit pouze šifrované tiskové úlohy> je <Zap>
<Osobní> pro <Nastavení zobrazení seznamu úloh> je <Vyp>
<Zobrazit upozornění při spuštění tisku> pro <Nastavení upozornění podržených úloh> je <Zap>
Když změníte nastavení z hodnoty <Vyp> na <Zap>, možnost <Automaticky tisknout úlohy uživatele při přihlášení> se u všech uživatelů automaticky nastaví na <Zap>. To znamená, že když se uživatel přihlásí, automaticky se vytisknou jeho vlastní úlohy, aniž by musel měnit jakékoli nastavení.

<Automaticky tisknout úlohy uživatele při přihlášení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
Můžete nastavit, zda chcete automaticky tisknout úlohy s vynuceným podržením po přihlášení. Automatický tisk tiskových úloh s vynuceným podržením po přihlášení
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Automaticky tisknout úlohy uživatele při přihlášení>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
Toto nastavení je zakázáno, pokud je zadáno libovolné z následujících nastavení.
<Použít ověření uživatele> je <Vyp>
<Povolit funkci automatického tisku při přihlášení> je <Vyp>
<Umožnit použití osobního nastavení> je <Vyp>
<Použít ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> je <Zap>
<Povolit pouze šifrované tiskové úlohy> je <Zap>
<Osobní> pro <Nastavení zobrazení seznamu úloh> je <Vyp>
<Zobrazit upozornění při spuštění tisku> pro <Nastavení upozornění podržených úloh> je <Zap>
Když možnost <Povolit funkci automatického tisku při přihlášení> změníte z nastavení <Vyp> na <Zap>, toto nastavení se automaticky nastaví na <Zap>.
9EFY-0LW