Verkon ongelmat

Yhteysviat

Verkkoa ei voi määrittää.

Tarkista, että <Vahvista verkkoyhteyden asetusten muutokset> -asetuksena on <Kyllä>.
<Vahvista verkkoyhteyden asetusten muutokset>

Yhteys muodostetaan väärään vastaanottajaan.

Jos puhelinverkkoyhteyttä käyttävä reititin on yhteydessä samaan verkkoon kuin laite, laite voi muodostaa yhteyden muuhun kuin tarkoitettuun vastaanottajaan laitteen tai puhelinverkkoyhteyttä käyttävän reitittimen asetusten mukaan. Tämä saattaa aiheuttaa tilaajalle verkkokustannuksia tai puhelukustannuksia. Tarkista seuraavat.
Jos puhelinverkkoyhteyttä käyttävän reitittimen ei tarvitse lähettää paketteja yleislähetyksenä (broadcast), muuta reititinasetuksia siten, että reititin lähettää paketit käyttäen jotain muuta lähetystapaa. Jos puhelinverkkoyhteyttä käyttävän reitittimen lähetys on sallittava, tarkista, onko tarpeeton vastaanottaja määritetty.
Tarkista, että laitteeseen määritetty tiedostopalvelimen ja postipalvelimen isäntänimi ja IP-osoite ovat oikeat.
Jos DNS-palvelin on ulkoisessa palvelimessa, käytä vastaanottajan IP-osoitetta isäntänimen sijaan, vaikka yhteys muodostetaan laitteen kanssa samassa verkossa oleviin laitteisiin.
Jos DNS-palvelin on laitteen kanssa samassa verkossa, tarkista, että ulkoiseen verkkoon yhdistettyjen laitteiden tiedot on tallennettu DNS-palvelimeen ja että tiedot ovat oikein.

Tietokone ei tunnista laitetta.

Jos tietokoneen, jossa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellusta ja apuohjelmaa käytetään, IP-osoitetta ei ole sallittu lähettämiseen ja vastaanottamiseen <Palomuurin asetukset> -kohdassa, laitteen tietoja ei voi näyttää tietokoneessa. Tarkista, ovatko asetukset oikein.
IP-osoitteiden määrittäminen Palomuuriasetuksiin
Jos käytössä on Canonin laitehallintaohjelma, määritä <Aseta nimetty yhteisö> -asetukseksi <Kyllä> ja valitse <Luku/Kirj.>-vaihtoehto <MIB pääsyoikeudet>-kohdassa. Valitse myös <Nimetyn portin asetukset> -asetukseksi <Kyllä>.
Valvonta ja ohjaus SNMP:n kautta
Laitetta ei voi tunnistaa, jos laitetta käytetään apuohjelmalla ja yhteisönimi on muu kuin laitteeseen määritetty SNMP-yhteisönimi. Tarkista SNMP-yhteisön nimi.
Valvonta ja ohjaus SNMP:n kautta
Jos selaimessa näkyy viesti An error has occurred. ja Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellusta ei voi käynnistää, välimuistissa voi olla virheellisiä tietoja. Tyhjennä selaimen välimuisti.
Jos laite siirtyy lepotilaan, tietokone ei ehkä tunnista sitä. Peruuta lepotila tai muuta <Tehonkulutus lepotilassa> -asetukseksi <Suuri>.
Lepotilasta poistuminen
<Tehonkulutus lepotilassa>

Langattomien yhteyksien viat

Langatonta ja kiinteää lähiverkkoyhteyttä ei voi muodostaa samanaikaisesti.

Langatonta ja kiinteää lähiverkkoyhteyttä ei voi muodostaa samanaikaisesti. USB- ja langatonta lähiverkkoa ja USB- ja kiinteää lähiverkkoa voidaan käyttää samanaikaisesti.

Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellusta ei näytetä.

Onko <Käytä HTTP:tä>- ja <Etäkäyttöliittymä> -asetuksena <Kyllä>?
<Käytä HTTP:tä>
Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistäminen
Jos langaton lähiverkkoyhteys on muodostettu, käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus uudelleen, kun olet tarkistanut, että IP-osoite on määritetty oikein.
Yhteystestin suorittaminen IPv4-osoitteelle
Yhteystestin suorittaminen IPv6-osoitteelle
Jos kiinteä lähiverkkoyhteys on muodostettu, käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus uudelleen, kun olet tarkistanut, että IP-osoite on määritetty oikein ja että johto on kytketty oikein.
Yhdistäminen langalliseen lähiverkkoon
Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistäminen
Käytätkö välityspalvelinta? Jos käytät, lisää laitteen IP-osoite selaimen välityspalvelimen asetusten "Exceptions"-kohtaan (osoitteet, joissa ei käytetä välityspalvelinta).
Onko yhteys tietokoneisiin estetty palomuurissa? Jos Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellusta ei voi näyttää virheellisten asetusten vuoksi, määritä laitteen käyttöpaneelissa <IPv4-osoitesuodatin>-, <IPv6-osoitesuodatin>- tai <MAC-osoitesuodatin>-asetukseksi <Ei>.
Liikennöinnin rajoittaminen käyttämällä palomuureja
<IPv4-osoitesuodatin>
<IPv6-osoitesuodatin>
<MAC-osoitesuodatin>

Verkkoon ei saada yhteyttä.

IP-osoitteen määritys on voinut epäonnistua. Aseta IP-osoite uudelleen.
IP-osoitteen asettaminen
Jos langaton lähiverkkoyhteys on muodostettu, tarkista, voiko laite muodostaa verkkoyhteyden.
Langatonta lähiverkkoyhteyttä ei voi muodostaa

Jos et tiedä määritettyä IP-osoitetta.

Valitse  (Laskurin/laitteen tiedot) tai [Laskurin/laitteen tiedot] -näppäin (malleissa, joissa on pystykäyttöpaneeli) ja tarkista IP-osoite.
<Päävalikko>-näytössä näytetyt kohteet
Käyttöpaneeli
Jos haluat katsoa asetusten tarkat tiedot tai muuttaa asetuksia, valitse  (Asetukset/Tallennus) ja tarkista IP-osoite.
IP-osoitteen asettaminen

Kiinteää lähiverkkoyhteyttä ei voi vaihtaa langattomaksi lähiverkkoyhteydeksi tai toisinpäin.

Vaihdoitko myös lähiverkkoasetukset laitteen käyttöpaneelissa? Laitteen yhteystapaa voi muuttaa vain, jos asetuksia on muutettu.
Verkkoyhteystavan valitseminen

Jos et tiedä yhdistettävän langattoman lähiverkon reitittimen SSID-tunnusta ja verkkoavainta tai SSID ei näy näytössä.

Tarkista, näkyykö SSID langattoman lähiverkon reitittimessä tai sen pakkauksessa.
SSID:n ja verkkoavaimen tarkistaminen

Yhdistettävän langattoman lähiverkon reitittimen SSID ei näy tukiasemien luettelossa.

Tarkista, että kirjaamasi langattoman lähiverkon reitittimen SSID on oikea.
SSID:n ja verkkoavaimen tarkistaminen
Jos langattoman lähiverkon reitittimen SSID-tunnusta ei näytetä (se on piilotettu*), määritä langattoman lähiverkon reititin näyttämään SSID.
* Tämä toiminto estää langattoman lähiverkon reitittimen SSID-tunnuksen automaattisen havaitsemisen.
Tarkista, että laite on yhdistetty verkkoon.
Langatonta lähiverkkoyhteyttä ei voi muodostaa
Langatonta lähiverkkoyhteyttä ei voi muodostaa
Tarkista tietokoneen tila.
Onko tietokoneen ja langattoman lähiverkon reitittimen määritys valmis?
Onko jokin langattoman lähiverkon reitittimen johdoista (kuten virtajohto tai verkkojohto) irronnut?
Onko langattoman lähiverkon reitittimen virta päällä?
Jos ongelma ei ratkea:
Sammuta kaikkien laitteiden virta ja kytke se sitten uudelleen päälle.
Kun olet odottanut hetken, tarkista, voidaanko verkkoyhteys muodostaa.
Tarkista, onko laitteen virta päällä.
Jos laitteen virta on päällä, sammuta virta ja kytke se sitten takaisin päälle.
Tarkista laitteen ja langattoman lähiverkon reitittimen asennuspaikka.
Ovatko laite ja langattoman lähiverkon reititin liian kaukana toisistaan?
Onko laitteen ja langattoman lähiverkon reitittimen välissä jokin este, kuten seinä?
Onko lähellä sähkömagneettisia aaltoja lähettäviä laitteita, kuten mikroaaltouuni tai langaton digitaalinen puhelin?
: 50 metrin etäisyydellä
Määritä seuraavat asetukset uudelleen.
Jos asetukset on määritettävä manuaalisesti
Jos langattoman lähiverkon reititin on määritetty seuraavasti, määritä asetukset manuaalisesti (Yhteyden asettaminen määrittämällä asetukset):
 ANY-hylkäys* on käytössä.
 Automaattisesti luotu WEP-avain (heksadesimaalinen) on määritetty.
 Piilotustoiminto on käytössä.
* Langattoman lähiverkon reitittimen toiminto yhteyksien hylkäämiseen, jos yhteyttä muodostavan laitteen SSID-tunnukseksi on määritetty ANY tai tyhjä.
Jos asetukset on muutettava langattoman lähiverkon reitittimessä
Jos langattoman lähiverkon reititin on määritetty seuraavasti, muuta asetukset reitittimessä:
 Suodatus MAC-osoitteen perusteella on käytössä.
 WEP on valittu tai WPA-/WPA2-salaus on määritetty TKIP:lle, kun yhteys muodostetaan vain IEEE 802.11n -standardilla.
9EHU-0SA