Konfiguracja funkcji uwierzytelniających

Możesz skonfigurować metody logowania użytkowników, urządzenia uwierzytelniające i inne funkcje uwierzytelniania w oparciu o środowisko systemowe i wymagania. Możesz również określić sposób wyświetlania ekranu logowania.

Konfiguracja metod logowania użytkowników oraz urządzeń uwierzytelniających

Określ metody logowania użytkowników (Metoda logowania) i urządzenia uwierzytelniające (Urządzenie uwierzytelniające). Należy pamiętać, że urządzenia uwierzytelniające należy ustawić przed rozpoczęciem konfiguracji poniższych ustawień.
1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Settings/Registration] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Kliknij [User Management]  [Authentication Management].
4
Kliknij [Basic Settings]  [Edit...].
5
Wybierz pole [Use the user authentication function] i określ wymagane ustawienia.
Wybierz metody logowania, które chcesz wykorzystać i określ szczegółowe ustawienia, takie jak ustawienia urządzeń uwierzytelniających.
Konfiguracja uwierzytelniania za pomocą urządzenia mobilnego
Uwierzytelnianie za pomocą klawiatury
Konfiguracja szczegółowych ustawień funkcji uwierzytelniania
6
Kliknij [Update].
7
Uruchom urządzenie ponownie. Ponownie uruchamianie urządzenia
Metoda uwierzytelniania wybrana dla [Web Service Authentication Method:] jest również wykorzystywana do uwierzytelniania użytkowników podczas przesyłania informacji o urządzeniu. Uwierzytelnianie użytkownika podczas wysyłania informacji o urządzeniu

Określanie, kiedy ma być wyświetlany ekran logowania

Możesz określić, kiedy ma być wyświetlany ekran logowania (po rozpoczęciu korzystania z urządzenia/po naciśnięciu na przycisk funkcji). Jeżeli ekran logowania ma być wyświetlany „po naciśnięciu przycisku funkcji”, możesz określić, które funkcje będą wymagały logowania. Funkcje nieokreślone będą dostępne dla niezarejestrowanych użytkowników.
1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Settings/Registration] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Kliknij [User Management]  [Authentication Management].
4
Kliknij [Control Panel Settings]  [Edit...].
5
Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.
[Login Settings]
W obszarze [Display Login Screen:] wybierz, kiedy ma być wyświetlany ekran logowania.
W przypadku zaznaczenia opcji [Display login screen when functions requiring authentication are selected] należy dodatkowo zaznaczyć pola wyboru funkcji, po wybraniu których będzie wyświetlany ekran logowania.
Jeśli zmienisz to ustawienie, <Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika> może zostać ustawione na <Włącz>. Związek między tymi ustawieniami jest przedstawiony poniżej. <Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika>
Gdy zaznaczone jest pole wyboru [Display login screen when operation is started on the device]:
<Kopiuj/Drukuj>, <Wyślij> i <Zapisz> w <Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika> są ustawiane na <Włącz>
Gdy zaznaczone są pola wyboru [Display login screen when functions requiring authentication are selected] i [Copy] lub [Access Stored Files], lub [Print] w [Select Function That Will Require Authentication]:
<Kopiuj/Drukuj> w <Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika> jest ustawiane na <Włącz>
Gdy zaznaczone są pola wyboru [Display login screen when functions requiring authentication are selected] i [Fax] lub [Scan and Send] w [Select Function That Will Require Authentication]:
<Wyślij> w <Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika> jest ustawiane na <Włącz>
Gdy zaznaczone są pola wyboru [Display login screen when functions requiring authentication are selected] i [Scan and Store] w [Select Function That Will Require Authentication]:
<Zapisz> w <Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika> jest ustawiane na <Włącz>
Jeśli chcesz ustawić <Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika> na <Wyłącz>, ustaw je na <Wyłącz> po zakończeniu tej konfiguracji.
[Login Screen Background Settings]
Możesz określić obraz tła ekranu logowania.
6
Kliknij [Update].
9EHX-0CS