Не печата

Първо вижте това

Вижте дали индикаторът за обработка/данни (на контролния панел) мига или свети непрекъснато:

Ако мига или свети непрекъснато, има документ, който се обработва или чака да бъде обработен. Изчакайте обработката да приключи или изберете от екрана документа, на който искате да дадете приоритет, за да проверите неговото състояние на отпечатване.
Проверка на състоянието на печат и хронологията
Отпечатване на документи, задържани в машината

Изведено ли е съобщение на сензорния дисплей?

Когато по време на работа на машината възникне грешка или проблем, на сензорния дисплей се извежда съобщение.
Показва се съобщение или номер със знак "#" отпред (код за грешка)

Зададено ли е <Авт. избор> да бъде <Не>?

За да превключите в подходящия режим на работа, променете всички елементи или елементите, които използвате, да бъдат <Да>. За повече подробности, вж. Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) на сайта с онлайн ръководства.

Разрешен ли е печат с принудително задържане?

Ако е разрешен, някои документи може да не бъдат отпечатани в зависимост от тяхното състояние.
Конфигуриране на настройките за печат с принудително задържане

Печатате ли от сървър за печат с помощта на командата LPR?

Когато непрекъснато отпечатвате PDF данни с помощта на командата LPR, изпълнявайте заданията едно по едно през интервал от време, зададен в <Таймаут>. За повече подробности вж. Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) на сайта с онлайн ръководства.
9CX5-0R7