Други неизправности

Не може да бъде натиснат бутон, избран елемент или елемент не се показва.

Някои настройки може да бъдат използвани само от администратора. Те не могат да бъдат използвани от обикновени потребители.
Настройки/Регистриране
Системният администратор ограничава функциите, които могат да използват обикновените потребители, за да предотвратят неупълномощено използване, и ограничават използването на тези функции.
Функциите, които могат да бъдат използвани с потребителско удостоверяване, се управляват от администратора. Тези функции могат да бъдат използвани чрез влизане с използване на ИД с права за достъп.
Вход в системата на машината
Функциите не могат да бъдат използвани, когато не е инсталирано опционалното оборудване или системните опции, които те изискват.
Бутоните, показвани на екрана, са променени. Натиснете  или  в долния край на екрана, за да превключите показваната информация, или натиснете <Настройки> и потърсете желания бутон. За екран с основни функции натиснете <Настройки> и потърсете желания бутон.
Персонализиране на екрана <Начало>
Персонализиране на екрана с основни функции
Настройките се управляват с настройки за правила за защита. За да промените настройките, трябва да влезете в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) с администраторски права.
Конфигуриране на настройките на правилата за защита

Някои от настройките, импортирани от друго устройство, не се отразяват.

Ако са зададени правила за защита, не могат да бъдат импортирани настройки, които нарушават правилата за защита.

Регистрационните файлове са повредени.

Когато отваряте CSV файлове с Microsoft Excel, съдържанието може да не бъде разпознато като текстови низове и в резултат може да бъде повредено. Ако това се случи, отворете файловете с редактор на CSV файлове или с текстов редактор.

Събитията, които се регистрират, не се записват даже и да е стартирано събирането в регистъра.

Резултати може да не бъдат отразени в регистрационен файл, ако те са извлечени непосредствено след стартиране на събирането в регистъра. Тъй като отнема известно време за събиране на регистрите, извлечете регистрационния файл, след като изчакате малко.

Не е показана настройката за дълги оригинали.

Може да използвате дълги оригинали, като промените настройките на машината. За повече информация се свържете с вашия търговец или сервизен представител.

Не е показана настройката за хартия с формат K.

Може да използвате хартия с формат K, като промените настройките на машината. За повече информация се свържете с вашия търговец или сервизен представител.

Преглед на информацията за мрежовата връзка на компютъра

Когато използвате Windows

1
Щракнете с десния бутон върху [] (Старт), след което щракнете върху [Мрежови връзки].
Извежда се екранът [Състояние].
2
Вижте информацията за мрежовата връзка.
Преглед на SSID на кабелната LAN
Вижте SSID в [Състояние на мрежата].
Преглед на IP адреса и DNS сървъра
1
Щракнете върху [Свойства] за свързаната мрежа.
2
В [Свойства] вижте IP адреса и DNS сървъра.

Когато използвате macOS

1
Щракнете върху [] [System Preferences] [Network].
Извежда се екранът [Network].
2
Вижте IP адреса, DNS сървъра и друга информация.
За кабелна LAN
За безжична LAN
Вижте SSID в [Network Name].
Вижте IP адреса в [Status].
Щракнете върху [Advanced] и вижте DNS сървъра в раздела [DNS].
9CX5-0RF