Проблеми с резултатите от отпечатването

Отпечатаното изображение е разместено или изкривено.

Разместени ли са водачите за хартия?

Регулирайте водачите на хартията в съответствие с хартията, заредена в източника на хартия.

Изображенията са неравни или бледи.

Хартията влажна ли е?

Сменете я със суха хартия.

Правилно ли са зададени градацията и наситеността?

Извършете настройване на градацията.
Настройване на градацията

Виждат се черни ивици.

Замърсена ли е зоната за сканиране на подаващото устройство?

Почистете зоната за сканиране на подаващото устройство.
Почистване на подаващото устройство

Появяват се бели ивици.

Устойчивото на прах стъкло може да е замърсено.

Почистете устойчивото на прах стъкло.
Редовно почистване

Замърсена ли е зоната за сканиране на подаващото устройство?

Почистете зоната за сканиране на подаващото устройство.
Почистване на подаващото устройство

Наблюдава се прозиране.

Правилно ли е зададена наситеността на фоновете?

Като използвате настройката BleedReduce в <Наситеност на фона> и <Тип оригинал>, можете да предотвратите копиране на прозиране върху оригинала.
Основни операции за копиране
Избор на типа оригинал за копиране

Изображенията не се отпечатват върху правилната страна на хартията.

Правилна ли е ориентацията на заредената хартия?

Проверете ориентацията на хартията и дали лицето й е нагоре. Заредете хартията отново, ако е неправилно ориентирана.
Зареждане на хартия

Изображенията не се отпечатват в правилния формат.

Форматът на оригинала и форматът на заредената хартия съответстват ли си?

Заменете заредената хартия с хартия с такъв формат, върху какъвто бихте искали да печатате.
Регулирайте [Изходен формат] в драйвера за принтера съгласно формата на хартията, върху която бихте искали да отпечатвате.

Ориентацията не съвпада от двете страни на хартията, когато се използва двустранно отпечатване.

Правилни ли са настройките за двустранен печат?

Следвайте описаната по-долу процедура, за да проверите настройките за печат.
1
Изберете ориентацията на оригинала от екрана за настройки на печат в приложението.
2
На екрана [Basic Settings] на драйвера задайте [Orientation] със същата ориентация, която сте задали в стъпка 1.
3
Докато правите предварителния преглед, задайте [Page Layout] [Page Order] [1-sided/2-sided/Booklet Printing] [Binding Location].
[Page Order] се показва, когато [Page Layout] е зададено да бъде [2 on 1] или повече.

Неравности на отпечатаната хартия

Хартията влажна ли е?

Сменете я със суха хартия.

Смяната на настройките за потребителска хартия може да разреши този проблем.

Проблемът може да бъде разрешен, като регистрирате огънатата хартия като потребителски тип и настроите по-ниска стойност за <Настр. Гланциране>.
Настройки на управлението на типа хартия
9CX5-0R8