Skannitud originaalide oleku ja logi kontrollimine

Saate vaadata saadetud ja salvestatud dokumentide olekuid ja sidelogisid.
Isikuautentimishalduse kasutamisel saate ekraanil <Oleku monitor> kasutajaid takistada toimetamast teiste kasutajate töödega. <Piira juurdepääsu teistele töödele>

Saadetud/salvestatud dokumentide oleku vaatamine

1
Vajutage nuppu  (Oleku monitor).
2
Valige <Saatmine> <Töö olek>.
3
Vaadake olekuid.
Üksikasjalikuma info vaatamiseks, nagu sihtkohad ja lehekülgede arv, valige dokument ja vajutage <Detailid>.
Saatmise/salvestamise tühistamiseks valige dokument ja vajutage <Tühista>.
Kuvatava saadetud/salvestatud dokumentide oleku loendi saate välja printida valikus <Prindi loend>.
Kui dokumentide saatmine/salvestamine nurjus, valige uuesti saatmiseks/salvestamiseks <Detailid>  <Saada uuesti>. Muu sihtkoha valimiseks valige <Muuda sihtkohta>. Mitme määratud sihtkohaga ja sama saatmismeetodiga dokumentide saatmiseks/salvestamiseks avage valik <Levitusloend>, valige sihtkoht ja vajutage <Saada uuesti> või <Muuda sihtkohta>.
Saate dokumente uuesti saata/salvestada, kui valik <Kustutus saatmise ebaõnnestumisel> on määratud olekusse <Väljas>. <Kustutus saatmise ebaõnnestumisel>
Saate muuta sihtkohta dokumentidel, millel on määratud saatmise/salvestamise aeg või mille saatmine/salvestamine nurjus. Pange tähele, et sihtkohti ei saa muuta, kui mitme määratud sihtkohaga dokumendid on saatmisel/salvestamisel või kui uue sihtkoha sisestamine on keelatud (Uute sihtkohtade piiramine).

Dokumentide õnnestunud saatmise ja salvestamise kontrollimine

1
Vajutage nuppu  (Oleku monitor).
2
Valige <Saatmine> <Tööde logi>.
3
Vaadake, kas dokumentide saatmine või salvestamine õnnestus.
Dokumendi õnnestunud saatmise või salvestamise korral kuvatakse <Tulemus> teade <OK>. Dokumendi saatmise või salvestamise nurjumisel tühistamise või tõrke korral, kuvatakse teade <VIGA>.
Veakoodi kontrollimiseks valige dokument ja vajutage <Detailid>. Tõrkekoodide järgi saate vaadata tõrgete põhjuseid ja lahendusi. Iga tõrkekoodi korral rakendatavad meetmed
Valides <Side hal. aruanne> saate kuvatava saatmise/salvestamise logi printida loendina.
Sihtkoha määramine/registreerimine saatmise ajaloost
Te saate saatmise ajaloost määrata ja registreerida aadressiraamatule sihtkohti <Oleku monitor>i kuval. Tänu sellele ei pea te aadressi sisestamisega vaeva nägema ja väldite kogemata valele sihtkohale saatmist.
Sihtkoha määramisel: <Oleku monitor> <Saatmine> <Tööde logi> , valige sihtkoht, mis saadetakse asukohta <Määra saat. sihtkohaks> <OK>
Sihtkoha registreerimisel: <Oleku monitor> <Saatmine> <Tööde logi>  valige registreeritav sihtkoht <Sihtkoha salvestus> registreerige registreerimiskuval iga sihtkoha tüübi kohta sihtkoht
9CY7-093