Määratud ajal saatmine/salvestamine

Saate originaalid eelnevalt skannida ja saata/salvestada need määratud ajal.
1
Asetage originaaldokument seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Skaneeri ja saada>. <Avakuva> kuva
3
Määrake skannimise põhifunktsioonide kuva sihtkoht. Skannimise põhiomaduste kuva
4
Määrake vajadusel skannimisseaded. Dokumentide skannimise põhitoimingud
5
Valige <Valikud> <Viitega saatmine>.
6
Sisestage saatmise/salvestamise aeg ja vajutage nuppu <OK>.
Sisestage kellaaja kõik neli numbrit. Sisestage näiteks „0705“, kui soovite saata kell 7 läbi 5 minutit või „2318“, kui soovite saata õhtul kell 11 läbi 18 minutit.
7
Vajutage nuppu <Sule>.
8
Vajutage nuppu  (Alusta).
Originaalid skannitakse ja saadetakse/salvestatakse määratud ajal.
Kuvalt <Oleku monitor> saate kontrollida, kas saatmine/salvestamine on lõpetatud või mitte. Skannitud originaalide oleku ja logi kontrollimine
Viitega saatmiseks saad reserveerida kuni 64 tööd. Kuid saatmistööde hulk võib olla ka väiksem kui 64, sõltuvalt järgmistest asjaoludest.
Kui saadate mitu dokumenti samaaegselt.
Kui saadate suuremahulisi dokumente.
Kui faksi/I-faksi postkasti jaoks on kasutatud palju mälu
9CY7-09J