Βασική μέθοδος τοποθέτησης χαρτιού

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη μέθοδο τοποθέτησης χαρτιού που χρησιμοποιείται σχετικά συχνά, όπως απλό ή ανακυκλωμένο χαρτί. Τοποθετήστε το χαρτί που χρησιμοποιείτε συνήθως στο συρτάρι χαρτιού. Επιλέξτε τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων, όταν χρησιμοποιείτε προσωρινά κάποιο μέγεθος ή τύπο χαρτιού που δεν έχει τοποθετηθεί στο συρτάρι χαρτιού.
Για την προαιρετική Cassette Feeding Unit-AW, ακολουθήστε τη διαδικασία τοποθέτησης χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού.

Τοποθέτηση χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού

1
Κρατήστε το συρτάρι χαρτιού από τη λαβή του και τραβήξτε το προς τα έξω μέχρι να σταματήσει.
Συρτάρι χαρτιού 1
Συρτάρι χαρτιού 2
2
Ρυθμίστε τη θέση των οδηγών χαρτιού.
Ευθυγραμμίσετε τον αριστερό και μπροστινό οδηγό με τις ενδείξεις μεγέθους του χαρτιού που θα τοποθετηθεί, ολισθαίνοντας κάθε οδηγό ενώ ταυτόχρονα πιέζετε το επάνω μέρος του συγκεκριμένου οδηγού.
Συρτάρι χαρτιού 1
Συρτάρι χαρτιού 2
Ολισθήστε τους οδηγούς μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους με ένα κλικ. Εάν ο αριστερός και ο εμπρός οδηγός δεν ευθυγραμμιστούν σωστά, το μέγεθος του χαρτιού δεν θα εμφανίζεται σωστά στην οθόνη αφής. Πρέπει επίσης να ρυθμίζετε σωστά τους οδηγούς για να αποφύγετε προβλήματα όπως εμπλοκή του χαρτιού, βρόμικες εκτυπώσεις ή ρύπανση του εσωτερικού της συσκευής.
Ενδείξεις μεγέθους χαρτιού
Οι συντμήσεις πάνω στις ενδείξεις μεγέθους χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού υποδεικνύουν τα μεγέθη χαρτιού ως εξής:
LGL: Legal
LTR: Letter
EXEC: Executive
STMT: Statement
Σημειώστε ότι οι ενδείξεις μεγέθους χαρτιού μπορεί να περιλαμβάνουν μεγέθη χαρτιού που δεν είναι διαθέσιμα στο μηχάνημα. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού.
3
Προετοιμάστε το χαρτί.
Αερίστε καλά τη δεσμίδα χαρτιού και χτυπήστε τη σε μια επίπεδη επιφάνεια για να ευθυγραμμίσετε τα άκρα της.
Αερίστε καλά και τις τέσσερις πλευρές της δεσμίδας χαρτιού.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός αέρας ανάμεσα σε κάθε φύλλο χαρτιού.
4
Τοποθετήστε το χαρτί.
Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση μεγέθους χαρτιού του συρταριού ταιριάζει με το μέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο συρτάρι.
Φορτώστε τη δεσμίδα χαρτιού με την όψη εκτύπωσης προς τα επάνω, έτσι ώστε να ακουμπάει πάνω στον οδηγό του συρταριού χαρτιού.
Συρτάρι χαρτιού 1
Συρτάρι χαρτιού 2
Μην υπερβαίνετε τον οδηγό ορίου τοποθέτησης κατά την τοποθέτηση του χαρτιού
Βεβαιωθείτε ότι η δεσμίδα χαρτιού δεν υπερβαίνει τη γραμμή μέγιστης ποσότητας. Η τοποθέτηση πολύ μεγάλης ποσότητας χαρτιού μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού.
Χαρτί (εκτός από φακέλους):
Φάκελοι:
Αν χρησιμοποιείτε χαρτί με λογότυπο, προσέχετε τον προσανατολισμό του όταν το τοποθετείτε στην πηγή χαρτιού. Τοποθέτηση προεκτυπωμένου χαρτιού
Όταν τοποθετείτε φακέλους, προσέχετε τον προσανατολισμό τους όταν τους τοποθετείτε. Τοποθέτηση φακέλων
Για πληροφορίες σχετικά με το χαρτί που μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε συρτάρι χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού.
Εάν το πακέτο του χαρτιού αναφέρει οποιεσδήποτε οδηγίες σχετικά με την όψη με την οποία πρέπει να το τοποθετήσετε, ακολουθήστε τες.
Το χαρτί μπορεί να επικαλυφθεί κατά την τροφοδότηση ή να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού, ανάλογα με την επιφάνεια κοπής του χαρτιού. Εάν αλλάξετε τον προσανατολισμό του χαρτιού, η επιφάνεια κοπής ενδέχεται να μην επηρεάσει καθόλου την εργασία.
Εάν τελειώσει το χαρτί και σταματήσει η εκτύπωση, τοποθετήστε μια νέα δεσμίδα χαρτιού. Αφού τοποθετήσετε τη νέα δεσμίδα χαρτιού, η εκτύπωση θα επανεκκινήσει.
5
Εισάγετε το συρτάρι χαρτιού μέσα στη συσκευή.
Κατά την αλλαγή μεγέθους και τύπου χαρτιού
Εάν τοποθετήσετε διαφορετικό τύπο χαρτιού στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τις ρυθμίσεις. Εάν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις, η συσκευή δεν θα εκτυπώνει σωστά. Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού
Όταν αλλάζετε το μέγεθος του χαρτιού, αλλάξτε αντίστοιχα την ετικέτα μεγέθους του χαρτιού (Προσάρτηση ετικέτας κατάλληλου μεγέθους χαρτιού). Σημειώστε ότι η ετικέτα μεγέθους χαρτιού μπορεί να περιλαμβάνει μεγέθη χαρτιού που δεν είναι διαθέσιμα στο μηχάνημα.

Τοποθέτηση χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων

1
Ανοίξτε τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων.
Όταν τοποθετείτε χαρτί μεγάλου μεγέθους, να τραβάτε την προέκταση του δίσκου.
2
Μετακινήστε τους οδηγούς χαρτιού απομακρύνοντάς τους.
Μετακινήστε τους οδηγούς χαρτιού προς τα έξω έως ότου η μεταξύ τους απόσταση να είναι ελάχιστα μεγαλύτερη από το πραγματικό πλάτος του χαρτιού.
3
Προετοιμάστε το χαρτί.
Αερίστε καλά τη δεσμίδα χαρτιού και χτυπήστε τη σε μια επίπεδη επιφάνεια για να ευθυγραμμίσετε τα άκρα της.
Αερίστε καλά και τις τέσσερις πλευρές της δεσμίδας χαρτιού.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός αέρας ανάμεσα σε κάθε φύλλο χαρτιού.
Ειδικά όταν χρησιμοποιείτε διαφάνειες, ξεχωρίστε εντελώς τη μία από την άλλη προτού τις τοποθετήσετε.
4
Εισαγάγετε το χαρτί μέσα στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων μέχρι να σταματήσει.
Τοποθετήστε το χαρτί με την όψη εκτύπωσης προς τα κάτω.
Όταν το χαρτί εισέλθει πλήρως, εμφανίζεται η οθόνη για τον καθορισμό του μεγέθους και του τύπου χαρτιού.
Μην υπερβαίνετε τον οδηγό ορίου τοποθέτησης κατά την τοποθέτηση του χαρτιού
Βεβαιωθείτε ότι η δεσμίδα χαρτιού δεν υπερβαίνει τη γραμμή μέγιστης ποσότητας (). Η τοποθέτηση πολύ μεγάλης ποσότητας χαρτιού μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού.
Αν χρησιμοποιείτε φακέλους ή χαρτί με λογότυπο, προσέχετε τον προσανατολισμό τους όταν τα τοποθετείτε στην πηγή χαρτιού.
Τοποθέτηση φακέλων
Τοποθέτηση προεκτυπωμένου χαρτιού
Ο αριθμός των φύλλων που μπορούν να τοποθετηθούν ταυτόχρονα εξαρτάται από τον τύπο χαρτιού. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού.
5
Ευθυγραμμίστε τους οδηγούς χαρτιού με τα άκρα του χαρτιού.
Μετακινήστε τους οδηγούς χαρτιού προς τα μέσα έως ότου ευθυγραμμιστούν σωστά με τα άκρα του χαρτιού.
6
Ελέγξτε το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού, και πατήστε <OK>.
Αν τοποθετήσετε χαρτί ελεύθερου μεγέθους ή το εμφανιζόμενο μέγεθος ή τύπος χαρτιού είναι διαφορετικός από το χαρτί που έχει τοποθετηθεί, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων.
Εκτύπωση στην πίσω όψη ενός ήδη εκτυπωμένου χαρτιού (2η Όψη Σελίδας 2-Όψεων)
Μπορείτε να εκτυπώσετε στην πίσω όψη του εκτυπωμένου χαρτιού. Ισιώστε τυχόν καμπυλώσεις στο εκτυπωμένο χαρτί και τοποθετήστε το στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων, με την πλευρά προς εκτύπωση προς τα κάτω (η εκτυπωμένη όψη προς τα πάνω). Πατήστε <2η Όψη Σελίδας 2-Όψεων> στην οθόνη για επιλογή του τύπου χαρτιού.
Να χρησιμοποιήσετε μόνο το χαρτί που εκτυπώθηκε με αυτήν τη συσκευή.
Τοποθέτηση Διαφανειών
Εάν υπάρξει τροφοδοσία πολλών φύλλων ή εμπλοκή χαρτιού, τοποθετείτε μόνο μία διαφάνεια κάθε φορά.
Αν τοποθετήσετε διαφάνειες στα συρτάρια χαρτιού ή στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων, τα φύλλα μπορούν να κολλήσουν μεταξύ τους και να προκληθεί τροφοδοσία πολλαπλών φύλλων ή εμπλοκή χαρτιού. Μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης, φυλάξτε όσες διαφάνειες περισσέψουν μέσα στην αρχική τους συσκευασία και αποφύγετε χώρους με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία.
9CY6-00W