Kopēšanas rezultātu pārbaudīšana.

Pirms veicat liela apjoma kopēšanas darbus, varat pārbaudīt kopēšanas rezultātus, izdrukājot kopijas paraugu. Pārbaudot kopēšanas rezultātus, jūs varat novērst izvades kļūdas.
Opcija <Kopēšanas paraugs> tiek parādīta tikai tad, ja vienlaikus iestatāt vairākas kopijas un tālāk norādītos iestatījumus.
Kārtot (lpp. secībā)
Nobīde
Pagriezt pa 90 grādiem
Skavot + kārtot
Brošūra

Kopēšanas rezultātu pārbaudīšana, izdrukājot kopiju (kopijas paraugs)

Ja esat iestatījis vairākas kopijas, vispirms varat izdrukāt visa oriģināla kopiju, lai pārbaudītu rezultātus, un pēc tam drukāt pārējās kopijas. Varat arī kopēt tikai noteiktas oriģināla lapas.
1
Ievietojiet oriģinālus padevējā. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Kopēt>. Ekrāns <Sākums>
3
Ievadiet kopiju skaitu un norādiet kopēšanas iestatījumus atbilstoši savam nolūkam un mērķim. Kopēšanas pamatdarbības
4
Kopēšanas pamatfunkciju ekrānā nospiediet <Kopēšanas paraugs>. Kopēšanas pamatfunkciju ekrāns
5
Izvēlieties kopēšanas paraugā iekļaujamās lappuses un nospiediet <OK>.
Ja vēlaties kopēt visas lappuses, izvēlieties <Visas lappuses>.
Lai kopētu konkrētas lappuses, izvēlieties <Norādītas lappuses>. Ievadiet lappuses, nospiežot <Sākt no lappuses> vai <Beigu lappuse>.
Ja izraudzīta <Visas lappuses>
Ja izvēlaties <Visas lappuses>, iekārtas skaitītājs parauga komplektu pieskaita kopiju skaitam.
Ja izraudzīta <Norādītas lappuses>
Tādi iestatījumi kā nobeigums vai buklets netiek veikti.
Norādiet lappuses, pamatojoties uz izvades lappušu skaitu. Piemēram, ja dokumenta lappušu skaits ir 10 un jūs to kopējat, izmantojot iestatījumu Divi vienā (Vairāku oriģinālu kopēšana uz vienas loksnes (N uz 1)), galīgais lappušu skaits ir 5. Ja vēlaties kopēt oriģināla 7.–10. lappusi, iestatiet ceturto lappusi kā <Sākt no lappuses> un piekto lappusi kā <Beigu lappuse>.
6
Nospiediet  (Sākt), lai skenētu oriģinālus, un nospiediet <Sākt kopēš.>.
Tiek izdrukāts kopijas paraugs. Pārbaudiet rezultātus.
Ja ar kopēšanas rezultātiem viss ir kārtībā
Nospiediet <Sākt drukāšanu>, lai izdrukāto norādīto kopiju skaitu. Ja 5. darbībā izvēlējāties <Visas lappuses>, tiek izdrukātas visas kopijas, izņemot vienu. Ja 5. darbībā izvēlējāties <Norādītas lappuses>, tiek izdrukātas visas kopijas.
Ja vēlaties mainīt iestatījumus
Nospiediet <Mainīt iestatījumus>, lai mainītu iestatījumus. Kad iestatījumi ir izmainīti, tiek parādīta opcija <Kopēšanas paraugs>. Kopējiet paraugu vēlreiz.
9E0K-06A