Adresātu reģistrēšana, izmantojot attālo interfeisu

Jūs varat izmantot attālo interfeisu adresātu reģistrēšanai adrešu grāmatā. Jūs varat arī pārbaudīt reģistrēto informāciju un rediģēt adrešu grāmatu.
Norādījumus adrešu saraksta kopīgošanai skatīt Adrešu saraksta koplietošana ar konkrētiem lietotājiem.
1
Startējiet attālo interfeisu. Attālā interfeisa startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Address Book]. Attālā interfeisa ekrāns
3
Reģistrējiet adresātu.
Vairāk informācijas par adrešu sarakstiem skatiet Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā.
1
Noklikšķiniet uz adrešu sarakstu, kurā reģistrēsiet adresātu ([Personal Address List], lietotāju grupu adrešu saraksti, [Address List 01] līdz [Address List 10], vai [Address List for Administrators]).
[Personal Address List] ir paredzēta tikai lietotājam, kurš ir pieteicies, un ir pieejams tikai tad, ja ir iespējota personiskās autentifikācijas pārvaldība.
[Address List for Administrators] ir pieejama tikai administratoriem, kuri pieteikušies, izmantojot administratora vai DeviceAdmin tiesībām.
Ja tiek rādīta PIN ievadīšanas lapa, ievadiet PIN un noklikšķiniet [OK].
Ja vēlaties koplietot adresātu ar reģistrētu lietotāju grupu, izvēlieties reģistrētu lietotāju grupas adrešu sarakstu.
Jūs varat arī pārvaldīt lietotāju grupas adrešu sarakstus, ļaujot tikai lietotājiem ar administratora tiesībām reģistrēt/rediģēt adresātus, izmantojot attālo interfeisu. <Lietot lietotāju grupu adrešu sarakstu>
2
Noklikšķiniet uz [Register New Destination].
3
Izvēlieties adresāta veidu un noklikšķiniet uz [Set].
4
Reģistrējiet nepieciešamo informāciju un noklikšķiniet uz [OK].
Redzamie vienumi atšķiras atkarībā no adresāta veida. Vairāk informācijas par reģistrējamo informāciju skatīt Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā.
Grupas adresāta reģistrēšana
Adrešu saraksta nosaukuma reģistrēšana
Noklikšķiniet [Register Address List Name] vai [Register/Change Address List Name], ievadiet nosaukumu un noklikšķiniet [OK].
Varat iestatīt, lai, mainot lietotāju grupas nosaukumu, tiktu mainīts arī lietotāju grupas Adrešu grāmatas nosaukums. Piesakieties attālajā interfeisā ar administratora tiesībām, nospiediet [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] un atzīmējiet izvēles rūtiņu [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name]. [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] ir pieejams tikai tādā gadījumā, ja tiek izmantota personīgā autentifikācijas pārvaldība.
Adresāta informācijas pārbaude/rediģēšana
Jūs varat noklikšķināt uz ikonu [Type] vai adresāta nosaukumu, lai aplūkotu adresāta informāciju. Lai rediģētu adresātu, noklikšķiniet uz [Edit], nomainiet reģistrēto informāciju un noklikšķiniet uz [OK].
Lietotāju grupas adrešu saraksta reģistrēšana
Reģistrēšana viena skāriena pogā
9E0K-0EX