Atsevišķi skenētu dokumentu sūtīšana/saglabāšana kopā (darbu salikšana)

Pat ja padevējā vienlaicīgi jāievieto pārāk daudz oriģinālu, varat tos skenēt katru atsevišķi un nosūtīt/saglabāt kā dokumentu daļu. Tāpat var nosūtīt/saglabāt vienlaicīgi arī tos oriģinālus, kas tiek skenēti, izmantojot padevēju un kopēšanas stiklu.
1
Novietojiet pirmo oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Skenēt un sūtīt>. Ekrāns <Sākums>
3
Skenēšanas pamatfunkciju ekrānā norādiet adresātu. Skenēšanas pamatdarbību ekrāns
4
Norādiet nepieciešamos skenēšanas iestatījumus. Dokumentu skenēšanas pamatdarbības
5
Nospiediet <Opcijas> <Darbu salikšana>  <Aizvērt>.
6
Nospiediet  (Sākt), lai skenētu oriģinālu.
Kad skenēšana ir pabeigta, parādās ekrāns, kas piedāvā jums skenēt nākamo oriģinālu.
Ja oriģināli tiek ievietoti padevējā, izņemiet oriģinālus no oriģinālu izvades uztvērēja, kad ir pabeigta katras daļas skenēšana.
7
Novietojiet nākamo oriģinālu un nospiediet  (Sākt).
Atkārtojiet šo darbību, līdz ir pabeigta visu oriģinālu skenēšana.
Lai mainītu skenēšanas iestatījumus, nospiediet <Mainīt iestatījumus>.
Ja padevējā ir ievietoti dažāda formāta oriģināli, iestatiet režīmu <Atšķirīga formāta oriģ.>. Dažāda formāta oriģinālu sūtīšana/saglabāšana kopā (Dažāda formāta oriģināli)
Lai skenētu vienpusējus un divpusējus oriģinālus un saglabātu tos kā divpusējus dokumentus, sadaliet oriģinālus vienpusējās un divpusējās daļās. Piemēram, ja pirmā daļa sastāv no divpusējiem oriģināliem, iestatiet režīmu <Divpusējs oriģināls>. Pēc tam manuāli jāiestata vai jāatceļ režīmu <Divpusējs oriģināls> katrai oriģinālu daļai, kas tiek skenēta.
Var izmantot šādas funkcijas: <Mainīt iestatījumus>. Citas funkcijas ir jākonfigurē iepriekš, jo uzdevumu salikšanas režīmā tās nevar mainīt.
<Atlasīt krāsu>
<Skenēšanas formāts>
<Divpusējs oriģināls>
<Blīvums>
<Oriģināla veids>
8
Nospiediet <Sākt sūtīšanu>.
Visi skenētie dokumenti tiek apvienoti vienā un nosūtīti noteiktam adresātam/saglabāti noteiktā galamērķī.
9E0K-09E