Ziņošana pa e-pastu par sūtīšanas/saglabāšanas pabeigšanu

Jūs varat saņemt e-pasta paziņojumu, ka dokumentu sūtīšana/saglabāšana ir pabeigta. Pat ja dokumenti gaida nosūtīšanu/saglabāšanu, varat izmantot savu datoru vai portatīvo ierīci, lai pārbaudītu, vai to sūtīšana ir pabeigta, un tādējādi saņemt apliecinājumu. Kad rodas kāda kļūda, jūs saņemat informāciju par adresātiem, kam neizdevās nosūtīt/saglabāt dokumentus.
Lai izvēlnē <Adrešu grāmata> atlasītu adresātu, kas jāinformē, vispirms jāreģistrē adresāts. Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā
Lai atlasītu paziņojuma adresātu <Sūtīt sev>, vispirms lietotāja informācijā jāreģistrē jūsu e-pasta adrese un jāpiesakās, izmantojot personu autentifikācijas pārvaldību. Lietotāja informācijas reģistrēšana vietējā ierīcē
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Skenēt un sūtīt>. Ekrāns <Sākums>
3
Skenēšanas pamatfunkciju ekrānā norādiet adresātu. Skenēšanas pamatdarbību ekrāns
4
Norādiet nepieciešamos skenēšanas iestatījumus. Dokumentu skenēšanas pamatdarbības
5
Nospiediet <Opcijas>  <Darba izpildes paziņojums>.
6
Norādiet paziņojuma stāvokli un adresātu, kas jāinformē.
Atlasot <Paziņot par jebkādu rezult.>, paziņojuma e-pasta ziņojums tiek nosūtīts par katru sūtīšanas darbu. Atlasot <Paziņ tikai kļūdu gad.>, paziņojuma e-pasta ziņojums tiek nosūtīts tikai tad, kad ir radusies kāda kļūda.
Papildinformāciju par to, kā skatīt un lietot adrešu grāmatu, skatiet sadaļā Adrešu grāmata.
Ja vēlaties pārbaudīt nosūtītā dokumenta saturu, atlasiet <Pievienot SŪT attēlu>, lai dokumenta pirmo lappusi pievienotu paziņojuma e-pasta ziņojumam kā PDF failu.
7
Nospiediet <OK> <Aizvērt>.
8
Nospiediet  (Sākt).
Tiek skenēti oriģināli, un sākas nosūtīšana/saglabāšana. Kad sūtīšana/saglabāšana ir pabeigta, paziņojuma e-pasta ziņojums tiek nosūtīts uz norādīto adresi.
9E0K-09K