<Tastatūras autentifikācija>

Norādiet tastatūras autentifikācijas iestatījumus.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.

<Sagl. skaits kešatmiņā reģistrētiem lietotājiem>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>  <Autentifikācijas pārvaldība>  <Tastatūras autentifikācija>
Izvēlieties, vai pieteikšanās loga nolaižamajā sarakstā rādīt lietotāju, kas ir iepriekš pieteikušies, vārdus. Izvēlieties <0>, lai slēptu pieteikšanās vēsturi vai <1>, lai rādītu tikai tā lietotāja, kurš pieteicās pēdējais, vārdu. Lietotāja pieteikšanās metožu un autentifikācijas ierīču konfigurēšana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Sagl. skaits kešatmiņā reģistrētiem lietotājiem>
<0>, <1>, <Maks. (maks. skaits ierīcei)>
C
Settings/Registration Basic Information

<Rādīt paroles maiņas pogu iestatījumu izvēlnē>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>  <Autentifikācijas pārvaldība>  <Tastatūras autentifikācija>
Izvēlieties, vai atļaut lietotājam mainīt paroli, izmantojot pieteikšanās loga labajā augšējā stūrī esošo pogu . Lietotāja pieteikšanās metožu un autentifikācijas ierīču konfigurēšana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Rādīt paroles maiņas pogu iestatījumu izvēlnē>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Lietot autentifikācijai ciparu taustiņus>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>  <Autentifikācijas pārvaldība>  <Tastatūras autentifikācija>
Ja lietotājvārds un parole sastāv tikai no cipariem, autentifikāciju var veikt, izmantojot ciparu taustiņu ievadi.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot autentifikācijai ciparu taustiņus>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Ierobežot paroļu atkārtotu izmantošanu>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>  <Autentifikācijas pārvaldība>  <Tastatūras autentifikācija>
Norādiet, vai aizliegt jau lietotas paroles atkārtotu izmantošanu. Ja iestatāt paroļu vēsturi, jāizmanto cita parole iestatīto reižu skaitu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Ierobežot paroļu atkārtotu izmantošanu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Aizliegto pēdējo paroļu skaits :1 līdz 24
C
Settings/Registration Basic Information

<Paroles maiņas aizlieguma perioda iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>  <Autentifikācijas pārvaldība>  <Tastatūras autentifikācija>
Varat norādīt periodu, kurā paroles maiņa ir aizliegta. Ja iestatāt paroles maiņas aizlieguma periodu, paroli nevar mainīt iestatīto dienu skaitu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Paroles maiņas aizlieguma perioda iestatījumi>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Aizlieguma periods : No 1 līdz 179 dien.
C
Settings/Registration Basic Information
Šis iestatījums ir pieejams tikai, ja opcija <Ierobežot paroļu atkārtotu izmantošanu> ir iestatīta uz <Iesl.>.
9E0K-0L6