Problēmas ar drukāšanas rezultātiem

Drukātais attēls ir nepareizi pozicionēts vai šķībs.

Vai papīra vadotnes ir nepareizi noregulētas?

Noregulējiet papīra vadotnes, lai tās atbilstu papīra avotā ievietotajam papīram.

Attēli ir nevienmērīgi vai blāvi.

Vai papīrs ir mitrs?

Aizstājiet mitro papīru ar sausu papīru.

Vai gradācija un blīvums ir iestatīti pareizi?

Veiciet gradācijas regulēšanu.
Gradācijas pielāgošana

Parādās melnas svītras.

Vai dokumentu padevēja skenēšanas laukums ir netīrs?

Notīriet dokumentu padevēja skenēšanas laukumu.
Padevēja tīrīšana

Parādās baltas svītras.

Iespējams, ka putekļu aizsargstikls ir netīrs.

Notīriet putekļu aizsargstiklu.
Regulāra tīrīšana

Vai dokumentu padevēja skenēšanas laukums ir netīrs?

Notīriet dokumentu padevēja skenēšanas laukumu.
Padevēja tīrīšana

Toneris izspiežas papīra otrā pusē.

Vai fonu blīvums ir iestatīts pareizi?

Izmantojot traipu samazināšanas iestatījumu sadaļā <Fona blīvums> un <Oriģināla veids>, varat novērst oriģināla izsmērēšanos kopējot.
Kopēšanas pamatdarbības
Kopēšanai paredzēta dokumenta veida izvēle

Attēli netiek drukāti uz paredzētās papīra puses?

Vai ievietotā papīra orientācija ir pareiza?

Pārbaudiet papīra orientāciju un pusi, kas vērsta uz augšu. Ja papīrs ir nepareizi orientēts, ievietojiet to atkārtoti.
Papīra ievietošana

Attēli netiek drukāti paredzētajā izmērā?

Vai oriģināla izmērs atbilst ievietotā papīra izmēram?

Aizstājiet ievietoto papīru ar tāda formāta papīru, kādu vēlaties apdrukāt.
Saskaņojiet printera draivera iestatījumu [Izvades izm.] un apdrukājamā papīra izmēru.

Izmantojot divpusējo drukāšanu, orientācija katrā papīra pusē ir atšķirīga.

Vai divpusējās drukāšanas iestatījumi ir pareizi?

Lai pārbaudītu drukāšanas iestatījumus, veiciet tālāk norādītās darbības.
1
Lietojumprogrammas drukāšanas iestatījumu ekrānā izvēlieties oriģināla orientāciju.
2
Draivera ekrānā [Basic Settings] iestatījumam [Orientation] izvēlieties tādu pašu orientāciju, kādu iestatījāt 1. darbībā.
3
Pārbaudot drukāšanas priekšskatījumu, iestatiet [Page Layout] [Page Order] [1-sided/2-sided/Booklet Printing] [Binding Location].
[Page Order] parādās, ja [Page Layout] ir iestatīta [2 on 1] vai lielāka vērtība.

Izdrukātais papīrs rullējas

Vai papīrs ir mitrs?

Aizstājiet mitro papīru ar sausu papīru.

Šo problēmu var novērst, nomainot pielāgotos papīra iestatījumus.

Šo problēmu var novērst, reģistrējot sarullējušos papīru kā pielāgotu tipu un iestatot zemāku vērtību iestatījumam <Pielāgot spīdumu>.
Papīra veida pārvaldības iestatījumi
9E0K-0R8