Apipavidalinimas rūšiuojant / grupuojant

Kopijuodami dvi arba daugiau kopijų iš tiektuvo, galite pasirinkti spaudinių rūšiavimo arba grupavimo tvarką. Pasirinkite „Rūšiuoti“, kad puslapiai būtų spausdinami iš eilės. Pasirinkite „Grupuoti“, kad vienodi puslapiai būtų spausdinami pluošteliais, pvz., 10 pirmojo puslapio kopijų, 10 antrojo puslapio kopijų ir t. t.
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Kopija>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių kopijavimo veiksmų ekrane paspauskite <Parinktys>. Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas
4
Paspauskite <Apipavidalinimas>.
5
Spustelėkite <Rūšiavimas (psl. eilės tvarka)> arba <Grupavimas (tie patys p.)>.
6
Prireikus nustatykite <Pastūmimas>.
Jei nenorite naudoti poslinkio (funkcija, kuria siekiama pakeisti popieriaus išvesties padėtį), paspauskite .
Jei pasirinkote <Rūšiavimas (psl. eilės tvarka)>, naudodamiesi skaičių mygtukais nurodykite, kiek kopijų bus spausdinama pagal kiekvieną poziciją.
7
Paspauskite <Gerai>  <Uždaryti>.
8
Paspauskite  (Pradėti).
Aparatas pradeda kopijuoti.
Kai kurioms apipavidalinimo funkcijoms, būtina prijungti pasirinktinius įrenginius. Pasirinktinė įranga
Kai kuriems popieriaus tipams apipavidalinimo funkcijų atlikti negalima. Aparatinės įrangos techniniai duomenys
Kai originalas dedamas ant ekspozicinio stiklo
Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekrane paspaudę <Parinktys>  <Užduočių sujungimas> galite naudoti rūšiavimo / grupavimo funkciją net tada, kai originalas padėtas ant ekspozicinio stiklo.
Grupės išvesties metu kiekvieną puslapį atskirkite užduočių skirtuku
Pasirinkę <Grupavimas (tie patys p.)>, galite įterpti užduočių skirtuką tarp visų grupių. Daugiau informacijos žr. <Užduočių atskyriklis tarp grupių>. <Užduočių atskyriklis tarp grupių>
Konfigūruojant parametrus <Saugomų failų pasiekimas>
Apipavidalinimo funkcijas galite naudoti tik spausdindami PDF/XPS failus.
9CYW-06F