Adresatų registravimas naudojant nuotolinio vartotojo sąsają

Naudodami nuotolinio vartotojo sąsają galite adresų knygoje registruoti adresatus. Taip pat galite peržiūrėti užregistruotą informaciją ir redaguoti adresų knygą.
Instrukcijas apie adresų sąrašo bendrinimą rasite skyriuje „Adresų sąrašo bendrinimas su konkrečiais vartotojais“.
1
Paleiskite nuotolinę vartotojo sąsają. „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Address Book]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Užregistruokite adresatą.
Daugiau informacijos apie adresų sąrašus rasite skyriuje „Adresatų registravimas adresų knygelėje“.
1
Spustelėkite adresų sąrašą, kuriame norite užregistruoti adresatą ([Personal Address List], vartotojų grupės adresų sąrašai, [Address List 01] į [Address List 10] arba [Address List for Administrators]).
[Personal Address List] skirtas išimtinai prisijungusių vartotojų naudojimui ir pasiekiamas tik tada, kai įjungtas asmeninio tapatybės patvirtinimo valdymas.
[Address List for Administrators] pasiekiamas tik administratoriams, kurie prisijungia su „Administrator“ (administratoriaus) arba „DeviceAdmin“ (įrenginių administratoriaus) teisėmis.
Jei rodomas PIN įvedimo ekranas, įveskite PIN ir spustelėkite [OK].
Jei norite bendrinti adresatą su registruotų vartotojų grupe, pasirinkite registruotų vartotojų grupės adresų sąrašą.
Vartotojų grupės adresų sąrašus galite valdyti leisdami tik administratoriaus teises turintiems vartotojams registruoti / redaguoti adresatus naudojant nuotolinio vartotojo sąsają. <Vartot. grupių adresų sąrašo naudojimas>
2
Spustelėkite [Register New Destination].
3
Pasirinkite adresato tipą ir spustelėkite [Set].
4
Užregistruokite reikiamą informaciją ir spustelėkite [OK].
Rodomi elementai kinta priklausomai nuo adresato tipo. Daugiau informacijos apie registruojamą informaciją rasite skyriuje „Adresatų registravimas adresų knygelėje“.
Grupės adresato registravimas
Adresų sąrašo pavadinimo registravimas
Paspauskite [Register Address List Name] arba [Register/Change Address List Name], įveskite pavadinimą ir spustelėkite [OK].
Galite nustatyti, kad vartotojų grupės adresų knygos pavadinimas taip pat būtų pakeičiamas, kai pakeičiamas vartotojų grupės pavadinimas. Prisijunkite prie nuotolinio vartotojo sąsajos administratoriaus teisėmis, paspauskite [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] ir pasirinkite [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] žymės langelį. [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] galima naudoti tik tada, kai įjungtas asmeninis tapatybės patvirtinimo valdymas.
Adresatų informacijos tikrinimas / redagavimas
Galite paspausti piktogramą [Type] arba adresato pavadinimą, jei norite peržiūrėti išsamią adresato informaciją. Norėdami redaguoti adresatą, spustelėkite [Edit], pakeiskite užregistruotus duomenis, tada spustelėkite [OK].
Registravimas į vartotojų grupės adresų sąrašą
Vieno paspaudimo mygtuko registravimas
9CYW-0EX