<Autentifikavimo metodo nustatymas>

Nurodykite visoms funkcijoms bendrus autentifikavimo metodų parametrus.
Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.

<Informacija naudojama LDAP serveriui autentifikuoti>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Autentifikavimo metodo nustat.>
Galite nurodyti autentifikavimo būdą, naudojamą prisijungiant prie LDAP serverio.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Informacija naudojama LDAP serveriui autentifikuoti>
<Aparato parametrai>, <Apar. įsireg. autent. infor.>, <Kiekv. vartotojo įregistr. inform.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai nustatyta <Aparato parametrai>
Naudojama dalyje LDAP serverio įregistravimas nustatyta informacija.
Kai nustatyta <Apar. įsireg. autent. infor.>
Naudojama prisijungiant prie aparato įvedama autentifikavimo informacija.
Kai nustatyta <Kiekv. vartotojo įregistr. inform.>
Registruojama kiekvieno vartotojo LDAP serverio autentifikavimo informacija.
<Apar. įsireg. autent. infor.> pasiekiama tik tada, kai naudojama ta pati autentifikavimo informacija prisijungiant prie aparato, prieigai prie LDAP serverio ir naudojant integruotąjį autentifikavimo būdą taikančią prisijungimo paslaugą. Prireikus informacijos, ar naudojama prisijungimo paslauga palaiko integruotojo prisijungimo būdą, kreipkitės į pardavimo ar techninės priežiūros atstovą.
Kai pasirinkta parinktis <Kiekv. vartotojo įregistr. inform.> kiekvienas vartotojas nustato LDAP autentifikavimo metu naudojamą vartotojo vardą ir slaptažodį pagrindinių siuntimo funkcijų ekrane  <Kiekvieno vartotojo inform. įregistrav./redagav.> <LDAP serverio autentifikavimo informacija>.

<Informacija naudojama SMTP serveriui autentifikuoti>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Autentifikavimo metodo nustat.>
Galite nurodyti autentifikavimo būdą, naudojamą prisijungiant prie SMTP serverio.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Informacija naudojama SMTP serveriui autentifikuoti>
<Aparato parametrai>, <Kiekv. vartotojo įregistr. inform.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Jei pasirenkate <Aparato parametrai>
Naudoja informacija, kuri nustatyta <Komunikacijų parametrai: autentifikav. parametrai> (El. pašto / internetinio ryšio fakso parametrai).
Jei pasirenkate <Kiekv. vartotojo įregistr. inform.>
Užregistruoja ir naudoja kiekvieno vartotojo SMTP serverio autentifikavimo informaciją.
Jei pasirinkta nuostata <Kiekv. vartotojo įregistr. inform.>, kiekvienas vartotojas privalo paspausti <Skenavimas ir siuntimas> <Kiekvieno vartotojo inform. įregistrav./redagav.> ir dalyje <SMTP serverio autentifikavimo informacija> nustatyti SMTP autentifikavimo metu naudojamus vartotojo vardą ir slaptažodį.

<Informacija naudojama failų siuntim./naršym. autent.>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Autentifikavimo metodo nustat.>
Galite nurodyti autentifikavimo būdą, naudojamą prisijungiant prie failų serverio.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Informacija naudojama failų siuntim./naršym. autent.>
<Standart.>, <Apar. įsireg. autent. infor.>, <Kiekv. vartotojo įregistr. inform.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Apar. įsireg. autent. infor.> galioja tik SMB ir „WebDAV“.
Kai nustatyta <Standart.>
Naudojama dalyje Adresatų registravimas adresų knygelėje nustatyta informacija.
Kai nustatyta <Apar. įsireg. autent. infor.>
Naudojama prisijungiant prie aparato įvedama autentifikavimo informacija.
Kai nustatyta <Kiekv. vartotojo įregistr. inform.>
Registruojama kiekvieno vartotojo failų serverio autentifikavimo informacija.
Kai pasirinkta parinktis <Kiekv. vartotojo įregistr. inform.> kiekvienas vartotojas nustato failų serverio autentifikavimo metu naudojamą vartotojo vardą ir slaptažodį pagrindinių siuntimo funkcijų ekrane <Kiekvieno vartotojo inform. įregistrav./redagav.> <Failų siuntimo/naršymo autentifikavimo inform.>.
9CYW-0JK