<Tinklo parametrai>

Nurodykite tinklo parametrus, naudojamus saugojant nuskaitytus originalus arba naudojant išsaugotus failus.
Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.

<Tinklo srities parametrai>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Failų išsaugojimas/pasiekimas>  <Tinklo parametrai>
Kito „imageRUNNER ADVANCE“ serijos aparato Išplėstinė sritis arba „Windows“ serveris gali būti užregistruoti kaip išorinė nuoroda. Prijungimas prie kitų aparatų
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Tinklo srities parametrai>
<Įregistravimas> (<Pavadin.>, <Protokolas>, <Vieta>), <Redagavimas> (<Pavadin.>, <Protokolas>, <Vieta>), <Detaliau>, <Naikinti>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Išorinės nuorodos protokolas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Failų išsaugojimas/pasiekimas>  <Tinklo parametrai>
Galima pasirinkti protokolą, kuris bus naudojamas gaunant prieigą prie kito „imageRUNNER ADVANCE“ serijos aparato priemonės Išplėstinė sritis arba išoriškai atidaryto „Windows“ serverio. Prijungimas prie kitų aparatų
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Išorinės nuorodos protokolas>
<SMB>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<WebDAV>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Tinklo prieigos TLS sertifikato patvirtinimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Failų išsaugojimas/pasiekimas>  <Tinklo parametrai>
Galima patvirtinti, ar TLS serverio sertifikatas galioja, kai gaunama prieiga kito „imageRUNNER ADVANCE“ serijos aparato priemonės Išplėstinė sritis arba „Windows“ serverio. Galite patikrinti sertifikato galiojimą ir sertifikatų grandinės patikimumą, taip pat patvirtinti CN (bendrasis pavadinimas). Prijungimas prie kitų aparatų
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Tinklo prieigos TLS sertifikato patvirtinimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Patikrintinų elem. pridėjim.>: <CN>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Asmeninio aplanko nurodymo būdas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Failų išsaugojimas/pasiekimas>  <Tinklo parametrai>
Asmeninis aplankas yra individualus aplankas, kurį gali naudoti vartotojas prisijungęs per asmeninio autentifikavimo valdymo sistemą. Bendrai naudojamus aplankus ir failų serverius galima nurodyti ir naudoti kaip asmeninį aplanką. Asmeninių aplankų konfigūravimas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Asmeninio aplanko nurodymo būdas>
<Pradinis aplankas>, <Kiekvieno vartotojo įregistravimas>, <Prisijungimo serverio naudojimas>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Pradinis aplankas>:
<Nustatyti>, <Naudoti kiekv. vart. auten. inf.>
<Nustatyti>: <Protokolas> (<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Pagr. komp. pavadinimas>, <Aplanko kelias>
Kai pasirinkta <Prisijungimo serverio naudojimas>:
<Naudoti kiekv. vart. auten. inf.>
Asmeninis aplankas yra aplankas, esantis toliau išvardytuose ekranuose.
<Skenavimas ir siuntimas>
<Tinklas> dalyje <Skenavimas ir išsaugojimas>
<Tinklas> dalyje <Saugomų failų pasiekimas>
9CYW-0KW