<Autentimisfunktsiooni seaded>

Autentimisfunktsiooni tõhusa turbe tugevdamise seadete määramine.
Teavet veerus „Impordi kõik funktsioonid“ olevate üksuste („A„, „B„, „C„, ja „No„) kohta leiate kuvalt Impordi kõik funktsioonid.

<Autentimise keelamine osakonna ID ja PIN abil>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Turvaseaded>  <Autentimise/parooli seaded>  <Autentimisfunktsiooni seaded>
Valige, kas keelata printeril/skanneril töötamisel autentimine osakonna tunnuse või PIN-koodiga. Kui <Sees> on valitud, on keelatud ka süsteemihalduri tunnuse ja PIN-koodiga töötamine seadme haldustarkvaras.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Autentimise keelamine osakonna ID ja PIN abil>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Tööd, mis on selle seadega piiratud, tühistatakse masinal jõuga.

<Lukustuse seaded>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Turvaseaded>  <Autentimise/parooli seaded>  <Autentimisfunktsiooni seaded>
Valige, kas blokeerib kasutajate sisselogimise määratud perioodiks pärast teatud arvu valesid sisselogimiskatseid. See seade ei kehti autentimise osakonna tunnuse või PIN-koodiga või autentimisel postkasti.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Lukustuse seaded>
<Luba lukustus>: <Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui valitud on seade <Sees>:
<Lukustuse lävi>: 1 kuni 5 kuni 10 korda
<Lukustuse periood>: 1 kuni 3 kuni 60 min
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kasutajad võidakse blokeerida logimast enne määratud arvu valesid sisselogimiskatseid, kui sisselogimistoimingud on läbi viidud Windowsist või muust operatsioonisüsteemist või rakendustest, mis kasutavad lahendusi FTP, IPP, SNMPv3, SMB või WebDAV.
9XUH-0KC