Skanuj i zapisz

Niektóre z opisanych tutaj trybów odnoszą się do trybów funkcji <Kopia> lub <Skanuj i wyślij>.

Ekran wyboru miejsca zapisania

Sieć

Nośnik Pamięci

Ekran wyboru pliku

Sieć

Nośnik Pamięci

Ekran Skanowanie

Sieć

Nośnik Pamięci

Opcje

Sieć

Nośnik Pamięci

A13R-0R6