Faksa pamatfunkciju ekrāns

Nospiežot <Fakss> (Ekrāns <Sākums>) tiek parādīts faksa pamatfunkciju ekrāns.

Adresāts

Parāda adresāta nosaukumu, faksa numuru un norādīto adresātu skaitu.

<Dati>

Ļauj pārbaudīt attēlotā adresāta detalizēto informāciju.

<Dzēst adres.>

Ļauj dzēst attēloto adresātu.

<Signāls>

Nospiežot šo pogu adresāta norādīšanas laikā, tiek ievietota tonālā signāla “T” (tone) rakstzīme. Pat, ja izmantojat numuru sastādīšanu impulsu sistēmā, cipari aiz “T” zīmes tiks nosūtīti, izmantojot tonālo sistēmu. Nospiediet šo pogu faksa informācijas dienestu izmantošanas laikā.

<Viena skāriena>

Ļauj norādīt kādu no viena skāriena pogas funkcijās reģistrētajiem faksa adresātiem.

<Adrešu grāmata>

Ļauj norādīt adrešu grāmatā reģistrētu faksa adresātu.

<Nolikta klausule>

Nospiediet, lai manuāli nosūtītu faksa dokumentu. Faksa dokumentu manuālā sūtīšana (Manuālā sūtīšana)

<Tiešā sūtīšana>

Nospiediet, lai pārbaudītu savienojumu ar saņēmēja faksa aparātu pirms oriģinālu skenēšanas. Savienojuma ar saņēmēju pārbaude pirms sūtīšanas (Tiešā sūtīšana)

<Opcijas>

Parāda visas funkciju iestatījumu pogas. Ērtai un vienkāršai lietošanai bieži lietoto funkciju iestatījumu pogas varat norādīt apgabalā .

Funkciju iestatīšanas pogas

Parāda izvēlnes <Opcijas> visbiežāk izmantotās poga. Uz pogām tiek parādīts iestatījumu statuss. Lai mainītu parādītās pogas, varat nospiest arī .
Ja nepieciešamās funkcijas poga netiek parādīta, nospiediet <Opcijas> un atlasiet vajadzīgo pogu. Faksa ziņojumu sūtīšanas pamatdarbības

Pašreizējo iestatījumu statuss un pogu iestatīšana

Parāda iestatījumu statusu, piemēram, izšķirtspēju. Pārliecinieties, vai iestatījumi ir apstiprināti, lai skenētu pareizi. Lai mainītu iestatījumus, nospiediet vajadzīgo pogu. Faksa ziņojumu sūtīšanas pamatdarbības

<Izlases iestatījumi>

Jau iepriekš reģistrējiet bieži izmantotos skenēšanas iestatījumus šeit, lai izsauktu, kad nepieciešams. Bieži izmantoto funkciju kombinācijas reģistrēšana

Nospiediet šo ikonu, lai reģistrētu pašreizējos iestatījumus apgabala opcijā <Izlases iestatījumi> un mainītu apgabalā redzamo pogu.
Bieži izmantoto funkciju kombinācijas reģistrēšana
Pamatfunkciju ekrāna pielāgošana

<Iepriekšējie iestatījumi>

Nospiediet, lai izsauktu iepriekš norādītos iestatījumus. Iepriekš izmantotu sūtīšanas iestatījumu atkārtota izsaukšana (Iepriekšējie iestatījumi)

<R>

Nospiediet, lai lietotu pogu R. Faksa ziņojumu sūtīšanas pamatdarbības
Lai ierobežotu adrešu grāmatas izmantošanu, varat izvēlēties, vai paslēpt adrešu grāmatu un viena pieskāriena pogas. <Ierobežot adrešu grāmatas lietojumu>
Dažas funkcijas nevar izmantot kopā ar citām. Pogas, kuras nevar atlasīt, tiek parādītas gaiši pelēkā krāsā.
Norādīto adresātu kopējais skaits ir attēlots ekrāna augšdaļā.
A13J-064