Asmeninių / bendrai naudojamų mygtukų registravimas

Galite registruoti asmeninius mygtukus, kuriais naudositės patys, arba bendrai naudojamus mygtukus, kuriais galės naudotis visi vartotojai.
Norėdami registruoti asmeninį mygtuką, turite prisijungti naudodami tapatybės patvirtinimo valdymą. Asmeninio tapatybės patvirtinimo valdymo parametrų konfigūravimas
Pasirinkus <Aparato įsiregistrav. autentifikav. informac.> parametrui <Informacija naudojama failų siuntim./naršym. autent.>, failo adresato slaptažodis negali būti susietas su asmeniniu mygtuku. <Informacija naudojama failų siuntim./naršym. autent.>
Informacijos apie tai, kiek daugiausiai asmeninių ir bendrai naudojamų mygtukų galima registruoti, ieškokite skyriuje Valdymo funkcijos.
Asmeninių mygtukų negalima keisti bendrai naudojamais mygtukais ir atvirkščiai. Tam turite iškviesti parametrus ir registruoti kitą mygtuką iš .
Paspauskite ir laikykite mygtuką nuspaustą jo pavadinimui / komentarui keisti ar jam perkelti / panaikinti. Tuos pačius veiksmus (keisti mygtuko pavadinimą / komentarą ar perkelti / panaikinti mygtuką) galite atlikti pasirinkę ekrane <Pagrindinis>. Ekrano <Pagrindinis> tinkinimas
Asmeninius mygtukus galima bendrai naudoti keliuose įrenginiuose sinchronizuojant suasmenintus duomenis. Elementų, kuriuos galima pritaikyti, sąrašas
Parametrai, kuriuos galima registruoti asmeniniuose / bendrai naudojamuose mygtukuose.
Funkcijos ir parametrai, kuriuos galima registruoti asmeniniuose / bendrai naudojamuose mygtukuose, nurodyti toliau.
Parametrai, kuriuos galima registruoti dalyje <Parankiniai parametrai> <Kopija> funkcijai Kopijavimo operacijų mažinimas
Aparato funkcijos <Faksas> parametrai Pagrindiniai faksogramų siuntimo veiksmai
Parametrai, kuriuos galima registruoti dalyje <Parankiniai parametrai> <Skenavimas ir siuntimas> funkcijai Naudingos nuskaitymo funkcijos
Parametrai, kuriuos galima registruoti dalyje <Parankiniai parametrai> <Skenavimas ir išsaugojimas> funkcijai Ekrano ir operacijų nustatymas įrašant nuskaitytus failus
Išsaugokite vietas funkcijoms <Skenavimas ir išsaugojimas> ir <Saugomų failų pasiekimas> Laikymo vietos naudojimas
Spartieji klavišai, iškviečiantys pagrindinių funkcijų ekraną funkcijai <Fakso/I-fakso dėžutė>
Asmeniniams / bendrai naudojamiems mygtukams galima registruoti prieigą prie serverio ir prisijungimo slaptažodį. Taip jums nereikės kaskart įvesti slaptažodžio iškviečiant registruotą mygtuką. Jei jums tenka dažnai importuoti asmeninio ir bendrai naudojamo mygtukų parametrus į kitą aparatą ir jūs norite nustatyti slaptažodį parametruose, susietuose su registruotu mygtuku tam, kad vartotojai neapsimestų kitais vartotojais, registruodami neįtraukite slaptažodžio.
Registruotų mygtukų importavimas / eksportavimas
Jūs galite importuoti ir eksportuoti registruotus asmeninius / bendrai naudojamus mygtukus iš nuotolinės vartotojo sąsajos. Visų parametrų importavimas / eksportavimas
Priklausomai nuo aparato, iš kurio importuojama, modelio, asmeninių mygtukų / bendrai naudojamų mygtukų grupinis importavimas gali būti neįmanomas. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo ar techninės priežiūros atstovą.
Pavyzdys: Kopijavimo funkcijos registravimas
1
Paspauskite <Kopija>  kopijavimo parametrams nurodyti. Ekranas <Pagrindinis>
2
Nustatę parametrą, paspauskite  <Įregistravimas pagrindiniame>.
3
Patvirtinkite parametrus ir paspauskite <Toliau>.
4
Nurodykite veiksmą, atliekamą paspaudus registruotą mygtuką, ir paspauskite <Toliau>.
Paspaudus registruotą mygtuką, toliau aprašytas parametras iškviečia kitą veiksmą iš karto. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje Asmeninių / bendrai naudojamų mygtukų vykdymas.
Kai parametro <Patvirtinimo ekrano rodymas atkuriant> reikšmė yra <Įjungt.>, paspaudus registruotą mygtuką, rodomas toliau pateiktas patvirtinimo langas. Pasirinkite <Išjungt.>, jei nenorite rodyti patvirtinimo ekrano.
Kai parametro <Pradėti atkūrimo veiksmą (Veiksmas pradedamas, kai mygtukas paspaustas.)> reikšmė yra <Įjungt.>, kopijavimas prasidės paspaudus registruotą mygtuką nespaudžiant  (Pradėti). Pasirinkite <Išjungt.>, jei norite pradėti kopijuoti rankiniu būdu paspausdami  (Pradėti).
Jei abiejų parametrų <Patvirtinimo ekrano rodymas atkuriant> ir <Pradėti atkūrimo veiksmą (Veiksmas pradedamas, kai mygtukas paspaustas.)> reikšmės yra <Įjungt.>, kopijavimas prasidės patvirtinimo ekrane pasirinkus <Taip>.
5
Įveskite mygtuko pavadinimą ir komentarą, pasirinkite <Asmeninis> ar <Bendrinamas> ir paspauskite <Gerai>.
Paspauskite <Pavadin.> ar <Komentaras>, kad juos įvestumėte. Parametro pavadinimą patogu įvesti į <Pavadin.>, o atmintinę į <Komentaras>.
Jei norite registruoti mygtuką tik savo reikmėms, paspauskite <Asmeninis>. Jei norite registruoti mygtuką, kuriuo naudosis ir kiti vartotojai, paspauskite <Bendrinamas>.
Jei pasirinkta <12 vidutiniškai mažų mygtukų lape> srityje <Pagrindinio ekrano išdėstymo parametrai>, nerodomi mygtukų „Shared“ / „Personal“ (bendra / asmeninis) <Komentaras>. Ekrano <Pagrindinis> tinkinimas

Asmeninių / bendrai naudojamų mygtukų vykdymas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip valdyti asmeninius / bendrai naudojamus mygtukus. Mygtukų valdymo procedūra skiriasi priklausomai nuo parametrų, nustatytų registruojant asmeninį / bendrai naudojamą mygtuką ir registruotą funkciją.
Adresatai, susieti su kliento aparato sparčiojo meniu vieno paspaudimo mygtukais, nėra atnaujinami net atnaujinant adresatus, susietus su serverio aparato vieno paspaudimo mygtukais. Patvirtinkite, kad adresatas yra atnaujintas, kai nepavyksta išsiųsti duomenų registruotiems adresatams.
1
Paspauskite norimą naudoti mygtuką.
Kiekviena piktograma nurodo funkcijos tipą, pavaizduotą toliau.
 <Kopija>
 <Faksas>
 <Skenavimas ir siuntimas>
 <Skenavimas ir išsaugojimas>
 <Saugomų failų pasiekimas>
 <Fakso/I-fakso dėžutė>
Taip pat galite vykdyti mygtuko turinį pagal toliau aprašytą procedūrą: paspauskite ir laikykite nuspaustą asmeninį / bendrai naudojamą mygtuką ir paspauskite <Atkurti>.
2
Atlikite toliau nurodytą veiksmą pagal su mygtuku susietą turinį.
Kai nustatyta parametro <Patvirtinimo ekrano rodymas atkuriant> reikšmė <Įjungt.>
Kai nustatyta parametro <Patvirtinimo ekrano rodymas atkuriant> reikšmė <Išjungt.>
Kai pasirenkate funkcijos <Skenavimas ir išsaugojimas> mygtuką
Kai pasirenkate funkcijos <Saugomų failų pasiekimas> mygtuką
Kai pasirenkate funkcijos <Fakso/I-fakso dėžutė> mygtuką
A13F-04C