חלקים ותפקידיהם

חלק זה מתאר את חלקי המכשיר (החלק הקדמי, החלק האחורי והחלק הפנימי) וכיצד הם פועלים. חלק זה מתאר גם את שמות המקשים בלוח ההפעלה ואת השימוש במקשים אלו. קרא סעיף זה כדי לקבל טיפים על אופן השימוש הנכון במכשיר.
A137-008