Tiskanje z uporabo navideznega tiskalnika

Navidezni tiskalnik vam omogoča uporabo tiskanja LPD ali tiskanja FTP z nastavitvami tiskanja, vnaprej registriranimi kot virtualni tiskalnik. Če na primer vnaprej registrirate nastavitve, kot so vrsta papirja, število kopij in dvostransko tiskanje, teh nastavitev ne bo treba nastaviti za vsako opravilo.
Nastavite <Prisilno zadržanje> na <Ne>. Če je med izvajanjem opravila nastavljeno <Prisilno zadržanje>, se lahko rezultati razlikujejo glede na nastavitve. Konfiguriranje nastavitev za vsiljeno tiskanje zadržanih dokumentov
Če se opravilo ujema z nastavljenimi pogoji za <Vrsta opravila> in <Preklic>: Postopek je preklican.
Če se opravilo ujema z nastavljenimi pogoji za <Vrsta opravila> in <Izpis>: Opravilo se natisne v skladu z navideznim tiskalnikom.
Če se opravilo ujema z nastavljenimi pogoji za <Vrsta opravila> in <Zadrž.kot deljeno oprav.>: Navidezni tiskalnik je onemogočen in opravilo je zadržano v napravi.
Za varno tiskanje in šifrirano varno tiskanje je navidezni tiskalnik onemogočen in opravilo je zadržano v napravi.
Nastavite <LPD Nastavitve izpisovanja> na <Da> za izvajanje tiskanja LPD.
Nastavite <Nastavitve FTP izpisovanja> na <Da> za izvajanje tiskanja FTP.
Opisni jezik strani in oblika zapisa datoteke, ki ju lahko uporabljate z navideznim tiskalnikom, sta PS in PDF.

Dodajanje navideznega tiskalnika

1
Zaženite vmesnik Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon oddaljenega uporabniškega vmesnika
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Printer]  [Virtual Printer Management].
4
Kliknite [Add Virtual Printer].
Postopkov ni mogoče hkrati izvajati z več brskalniki.
5
Vnesite ime navideznega tiskalnika in določite potrebne nastavitve.
Registracija več navideznih tiskalnikov z enakim imenom ni mogoča.
Registrirati je mogoče največ 20 navideznih tiskalnikov.
6
Kliknite [Add].
Za izvedbo te nastavitve se morate v vmesnik Daljinski UI prijaviti s katerimi koli od naslednjih pravic. Za več informacij glejte možnosti v [Select Role to Set:] v Registriranje podatkov o uporabnikih v lokalni napravi.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
To nastavitev lahko uvozite/izvozite z modeli, ki podpirajo paketno uvažanje te nastavitve. Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
Ta nastavitev je vključena v [Settings/Registration Basic Information] pri paketnem izvozu. Uvoz/izvoz vseh nastavitev

Tiskanje z navideznim tiskalnikom

Za tiskanje LPD
LPR -S [naslov IP naprave] -P [ime navideznega tiskalnika] [ime datoteke]
Primer: Tiskanje »vzorec.pdf« z navideznim tiskalnikom z imenom »001«
lpr -S naslov IP naprave -P 001 vzorec.pdf
Za tiskanje FTP
vnesite [ime datoteke] [ime navideznega tiskalnika]
Primer: Tiskanje »vzorec.pdf« z navideznim tiskalnikom z imenom »001«
> vnesite vzorec.pdf 001
A141-07S