Priekinė pusė

Išvesties dėklas

Išspausdintas popierius išleidžiamas į išvesties dėklą.

Valdymo skydelis

Valdymo skydelį sudaro skaičių mygtukai, ekranas, būsenos indikatoriai ir pan. Naudodami valdymo skydelį galite atlikti visas operacijas ir nustatyti parametrus.
Valdymo skydelis
Pagrindiniai ekranai

Maitinimo jungiklis

Paspauskite maitinimo jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte aparatą.
Aparato įjungimas
Aparato išjungimas

Priekinis dangtis

Atidarykite priekinį dangtį keisdami dažomųjų miltelių kasetę. Dažomųjų miltelių kasetės keitimas

USB atminties prievadas (priekinė dešinė aparato pusė)

Prie aparato galite jungti tokius įrenginius, kaip USB atminties įrenginys. USB atminties įrenginio prijungimas
Aparatas gali tiekti ne didesnę kaip 5 V įtampą ir ne didesnę nei 500 mA srovę. Prijungus prietaisą, kuriam reikia daugiau galios, gali būti sugadintas aparatas.
Prie šio prievado neprijunkite IC kortelių skaitytuvo. Jį prijunkite prie aparato galinėje dalyje esančio prievado, skirto USB įrenginiui prijungti.
Kai kurių tipų atminties laikmenose gali nepavykti tinkamai išsaugoti duomenų.
USB prievadas (aparato priekinėje dešiniojoje pusėje) palaiko USB 2.0.

Dešinysis dangtis

Atidarykite dešinįjį dangtį, kai norite išimti įstrigusį popierių. Įstrigusio popieriaus šalinimas

Vėdinimo anga

Oras iš aparato išpučiamas, kad būtų vėsinamas vidus. Atminkite, kad priešais vėdinimo angas padėti daiktai trikdo vėdinimą.

Kėlimo rankenėlės

Neškite aparatą laikydami už kėlimo rankenėlių.

Universalusis dėklas

Įdėkite popierių į universalųjį dėklą, jei laikinai norite naudoti kitokio tipo popierių, nei įdėtas popieriaus stalčiuje.
Universalusis dėklas
Pagrindinis popieriaus dėjimo būdas

Popieriaus stalčius

Į popieriaus stalčių dėkite dažniausiai naudojamo tipo popierių.
Popieriaus stalčius
Pagrindinis popieriaus dėjimo būdas

Kairysis dangtelis

Atidarykite šį dangtį keisdami dažomųjų miltelių atliekų konteinerį.
USB atminties įrenginio prijungimas
Prie dešinėje aparato pusėje esančio USB prievado galite prijungti USB atminties įrenginį ir tiesiogiai spausdinti USB atminties įrenginyje esančius duomenis.
Jungdami prie aparato, įsitikinkite, kad USB atminties įrenginio padėtis yra tinkama. Netinkamai prijungę, galite sugadinti USB atminties įrenginį arba aparatą.
Atjungdami USB atminties įrenginį, tinkamai atlikite veiksmus. Atminties laikmenos prijungimas / atjungimas To nepadarius galima sugadinti USB atminties įrenginį arba aparatą.
Aparatas veikia tik su FAT32/exFAT formato USB atminties įrenginiais.
Nepalaikomi įrenginiai ir naudojimas
Atminties laikmena su saugumo funkcijomis
Neatitinkanti USB standartų atminties laikmena
Atminties kortelių skaitytuvai, prijungti naudojant USB
Atminties laikmenos prijungimas naudojant pailginimo kabelį
Atminties laikmenos prijungimas naudojant USB šakotuvą
A156-009