Postup řešení každého kódu chyby

Jestliže se tisk řádně nedokončil, na obrazovce podrobných informací výpisu úloh nebo hlášení správy komunikace (Tisk hlášení a seznamů) se zobrazí číslo, jemuž předchází znak „#“ (chybový kód). Použijte řešení pro daný chybový kód.
Některé chybové kódy se u některých strojů nemusí zobrazit.

#001 až #800

#801 až #999

#009

Došel papír.
Uložte papír.
Postupy vkládání papíru
Zásuvka na papír není řádně zasunutá.
Zasuňte zásuvku na papír až nadoraz.
Základní metoda vkládání papíru

#010

Došel papír.
Uložte papír.
Postupy vkládání papíru

#037

Přijatá data obsahují více než 1000 stran.
Zařízení odstraní stránky následující po 999. stránce a zbývajících 999 stránek vytiskne. Požádejte druhou stranu, aby 1000. a následující stránky poslali znovu.

#099

Operace byla před dokončením zrušena.
Proveďte operaci znovu.

#701

ID oddělení neexistuje nebo byl změněn PIN.
Pokud používáte ověření uživatele, přidělte uživatelům ID oddělení. Pokud používáte ověření pomocí ID oddělení, zadejte nové ID oddělení a PIN a znovu se přihlaste.
Nastavení příjmu v části [Úlohy tiskárny s neznámými ID] je nastaveno na [Odmítnout].
Nastavte možnost [Úlohy tiskárny s neznámými ID] v položce [Správa ID oddělení] na hodnotu [Povolit].
Nastavení správy ID oddělení

#749

Operaci nebylo možné provést, protože je zobrazeno hlášení servisního volání.
Vypněte hlavní napájení a poté je znovu zapněte. Pokud nelze operaci ani nadále provést správně, vypněte hlavní napájení, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na svého prodejce nebo servisního zástupce.
Vypnutí zařízení
Zapnutí zařízení

#752

Server neběží nebo je odpojená síť.
Zkontrolujte, zda server SMTP funguje normálně.
Zkontrolujte stav sítě.
Nastavení názvu serveru SMTP pro e-mail je nesprávné nebo není nastavena e-mailová adresa nebo název domény.
Zkontrolujte nastavení pro název serveru SMTP, e-mailovou adresu a jméno domény v části <Nastavení komunikace>.
Konfigurace nastavení tisku e-mailů

#753

Došlo k chybě TCP/IP (chyba zdířky, výběru atd.) při příjmu e-mailu.
Zkontrolujte stav síťového kabelu a konektoru. Pokud je stále problém, restartujte zařízení.
Zapnutí zařízení

#755

Není zadána IP adresa.
Zkontrolujte <Nastavení TCP/IP> v <Možnosti>.
<Síť><Nastavení TCP/IP>
Pokud jste zvolili <Wired LAN + Wireless LAN> v části <Wired LAN + Wired LAN>, vyberte také <Nastavení dílčí linky> v části <Možnosti>. Při zapnutí zařízení mu nebyla přiřazena IP adresa prostřednictvím DHCP nebo Auto IP.
<Síť><Nastavení dílčí linky>
Při zapnutí zařízení mu nebyla přiřazena IP adresa prostřednictvím DHCP nebo Auto IP.
Zkontrolujte <Nastavení TCP/IP> v <Možnosti>.
<Síť><Nastavení TCP/IP>
Pokud jste zvolili <Wired LAN + Wireless LAN> v části <Wired LAN + Wired LAN>, vyberte také <Nastavení dílčí linky> v části <Možnosti>.
<Síť><Nastavení dílčí linky>

#772

Síť je odpojena.
Zkontrolujte stav sítě.

#801

Kvůli problému na straně poštovního serveru došlo k chybě překročení časového limitu během komunikace zařízení se serverem SMTP při příjmu e-mailu.
Zkontrolujte, zda server SMTP funguje normálně.
Zkontrolujte stav sítě.
Při připojování k serveru SMTP se ze serveru SMTP vrátila chyba. Nastavení adresy je nesprávné. Kvůli problému došlo k chybě na straně serveru během odesílání na souborový server.
Zkontrolujte, zda SMTP normálně funguje, stav sítě, nastavení místa určení a stav a nastavení souborového serveru.

#802

Název serveru SMTP zadaný v <Nastavení komunikace> je nesprávný.
Zkontrolujte název serveru SMTP nastavený v <Nastavení komunikace>.
Konfigurace nastavení tisku e-mailů
Adresa serveru DNS zadaná v <Nastavení DNS> je nesprávná.
Zkontrolujte adresu serveru DNS zadanou v nastavení DNS.
Nastavení DNS
Připojení k serveru DNS se nezdařilo.
Zkontrolujte, zda server DNS funguje správně.

#810

Při příjmu e-mailu došlo k chybě spojení se serverem POP.
Zkontrolujte nastavení serveru POP v části <Nastavení komunikace>.
Konfigurace nastavení tisku e-mailů
Zkontrolujte, zda server POP správně pracuje. Zkontrolujte stav sítě.
Při připojování k serveru POP se ze serveru POP vrátila chyba. Případně došlo k chybě překročení časového limitu na straně serveru.
Zkontrolujte nastavení serveru POP v části <Nastavení komunikace>.
Konfigurace nastavení tisku e-mailů
Zkontrolujte, zda server POP správně pracuje. Zkontrolujte stav sítě.

#813

Došlo k chybě ověřování serveru POP (chyba uživatelského účtu nebo chyba hesla) při příjmu e-mailu.
Zkontrolujte nastavení serveru POP v části <Nastavení komunikace>.
Konfigurace nastavení tisku e-mailů

#816

Tisk nebylo možné provést, protože byl překročen maximální počet výtisků nastavený v kategorii Správa ID oddělení.
Obraťte se na správce systému.

#818

Přijatá data byla ve formátu souboru, který nelze vytisknout.
Požádejte druhou stranu, aby změnili formát souboru, a odesílání zopakujte.

#819

Byla přijata data, která nelze zpracovat. Informace MIME jsou neplatné.
Požádejte druhou stranu, aby zkontrolovali nastavení, a odesílání zopakujte.

#820

Byla přijata data, která nelze zpracovat. Kódování BASE64 nebo uuencode je neplatné.
Požádejte druhou stranu, aby zkontrolovali nastavení, a odesílání zopakujte.

#821

Byla přijata data, která nelze zpracovat. Došlo k chybě analýzy formátu TIFF.
Požádejte druhou stranu, aby zkontrolovali nastavení, a odesílání zopakujte.

#822

Byla přijata data, která nelze zpracovat. Obraz nelze dekódovat.
Požádejte druhou stranu, aby zkontrolovali nastavení, a odesílání zopakujte.

#825

Bylo odstraněno ID oddělení nebo kód PIN zpracovávané nebo rezervované úlohy nebo byl změněn kód PIN.
Zpracujte úlohu znovu s použitím změneného ID oddělení nebo kódu PIN.

#827

Byla přijata data, která nelze zpracovat. Součástí byly nepodporované informace MIME.
Požádejte druhou stranu, aby zkontrolovali nastavení, a odesílání zopakujte.

#828

Byla přijata data HTML.
Požádejte druhou stranu, aby změnili formát na jiný než HTML, a odesílání zopakujte.

#829

Přijatá data obsahují více než 1000 stran.
Zařízení odstraní stránky následující po 999. stránce a zbývajících 999 stránek vytiskne. Požádejte druhou stranu, aby 1000. a následující stránky poslali znovu.

#831

E-mailový dokument nebylo možné přijmout pomocí protokolu SMTP z důvodu nastavení filtru příjmu v nastaveních firewallu.
Změňte nastavení Filtru příjmu v Nastavení firewallu.
Zadání IP adres do nastavení Firewallu

#837

Byl přijat požadavek na připojení od hostitele, jehož připojení je omezeno nastavením Filtru příjmu v Nastavení Firewallu.
Zkontrolujte nastavení Filtru příjmu v Nastavení Firewallu. Může také jít o pokus o hacking prostřednictvím neoprávněného přístupu.
Zadání IP adres do nastavení Firewallu

#843

Mezi časem serveru KDC (Key Distribution Center) a časem nastaveným ve stroji je velký rozdíl.
Upravte aktuální datum a čas v <Nastavení data/času>.
Nastavení data a času
Nastavte aktuální čas nastavený na serveru KDC (Key Distribution Center).

#844

Odesílání se nezdařilo, protože během ověřování certifikátu serveru TLS při komunikaci pomocí serveru POP došlo k chybě ověření, protože položka <Potvrdit certifikát TLS pro PŘ. POP> je nastavena na možnost <Zap>.
pomocí Remote UI (Vzdálené UR) zkontrolujte, zda je ve stroji uložen certifikát CA, pomocí kterého se podepsal serverový certifikát TLS na serveru POP.
Zkontrolujte, zda je certifikát serveru TLS na straně serveru POP správný.
Zkontrolujte, zda certifikát serveru TLS představuje certifikát podepsaný svým držitelem.

#851

Úlohu tiskárny nebylo možné uložit z důvodu zaplnění paměti.
Zkontrolujte množství volné paměti a spusťte úlohu znovu.

#852

Během zpracování úlohy bylo vypnuto napájení.
Zkontrolujte, že je řádně připojen napájecí kabel a zástrčka, a spusťte úlohu znovu.

#853

Paměť je plná.
Snižte počet stránek nebo zkontrolujte, zda se snížil počet úloh čekajících na zpracování, a spusťte úlohu znovu.

#856

Spuštěná operace byla zrušena, protože je plný úložný prostor pro dočasné ukládání dat.
Kontaktujte administrátora.

#857

Tisk byl zrušen kvůli zrušení úlohy během příjmu nebo kvůli vypršení časového limitu.
Pokud vypršel časový limit, zkontrolujte stav sítě.

#858

Data jsou neplatná.
Zkontrolujte, zda je tiskový protokol podporován strojem, a nastavení tisku.

#860

Po zachycení papíru se nepodařilo obnovit akci nebo byl zahrnut nekompatibilní jazyk popisu stránky nebo nastavení, která nelze kombinovat.
Zkontrolujte nastavení papíru a úlohy.

#861

Při zpracování tiskových nebo obrazových dat došlo k chybě.
Zkontrolujte velikost obrazu a velikost papíru a také nastavení specifikace barev.

#862

Některá zahrnutá nastavení nejsou podporována, nelze je kombinovat nebo jiným způsobem překračují omezení stroje.
Zkontrolujte nastavení úlohy.

#863

Úloha byla zrušena, protože během zpracování tiskových dat byly provedeny inicializační operace.
Znovu zadejte zpracování úlohy.

#865

Funkce nutné k tisku jsou momentálně zakázané.
Zkontrolujte nastavení stroje a úlohy.

#866

Úloha byla zrušena prostřednictvím bezpečnostních nastavení.
Pokud spouštíte úlohu z ovladače tiskárny, použijte uživatelské informace s odpovídajícími oprávněními.
Pokud spouštíte úlohu z ovládacího panelu, přihlaste se jako uživatel s odpovídajícími oprávněními.
Bezpečnostní nastavení jsou tato.
Je vybrána položka [Vzdálená úloha bez ověření uživatele].

#919

Byla zjištěna chyba syntaxe nebo jazyka PostScript přesahující omezení zařízení apod.
Nastavte možnost <Chyby tisku PS> (Nastavit) na hodnotu <Zap>, odešlete úlohu znovu, zkontrolujte obsah chyby jazyka PostScript a po vyřešení chyby úlohu spusťte. Další podrobnosti získáte v příručce „Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavení stroje (tiskárna PS/PCL/UFR II))“ na webu s online příručkami.

#923

Nelze tisknout na zadanou obálku nebo hlavní část.
Změňte typ papíru tak, aby byl kompatibilní s oboustranným tiskem, a spusťte úlohu znovu.

#934

Při tiskové úloze došlo k chybě a úloha byla smazána, protože vypršela zadaná doba.
Vyřešte chybu a spusťte úlohu znovu.
Můžete také změnit dobu před smazáním nebo zakázat automatické smazání v nabídce <Autom. smazat zastavené úlohy> (Nastavit).
<Autom. smazat zastavené úlohy>

#939

Tisk byl stornován z důvodu chyby, která nastala při zpracování dat obrazu.
Znovu zadejte zpracování úlohy.

#995

Rezervované komunikační úlohy byly vymazány.
V případě potřeby proveďte operaci znovu.
A14K-0A4