Μέτρα για κάθε μήνυμα

Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, ή εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση ή τις ρυθμίσεις δικτύου, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη της συσκευής ή στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε μήνυμα και για επίλυση των προβλημάτων, ανατρέξτε στα παρακάτω μηνύματα.
23 ΜΝΗΜΗ ΠΛΗΡΗΣ
27 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
33 ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΗΣ
52 ΑΠΟΡΡΙΨΗ IMAGEMODE
Could not verify the CRL.
D1-Προσ. Μν. Επανασχ. Πλήρης
D1-Προσ. Μν. Χωρ. Εκτ. Πλήρης
D1-Προσ. Μν. Πολυγ. Πλήρης
Σφάλμα D0-nn (το nn είναι δύο αλφαριθμητικοί χαρακτήρες)
FF ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ ΠΛΗΡΗΣ
FM DL SIZE ERROR n (όπου n ένας μόνο αλφαριθμητικός χαρακτήρας)
FM DL SCALE ERROR n (όπου n ένας μόνο αλφαριθμητικός χαρακτήρας)
FM DL-ΜΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΠΛ.
FM-ΣΦΑΛΜΑ ΠΡΟΣΒ. ΑΡΧΕΙΟΥ
FM SC WORK MEM. ERROR n (όπου n ένας μόνο αλφαριθμητικός χαρακτήρας)
FM-ΣΦΑΛΜΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
FM-ΣΦ. ΑΝΑΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
FM-ΜΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡ. ΠΛΗΡ.
FM-ΣΦΑΛΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ΕΡΓ.
Σφ. IEEE 802.1X. Ορίσ. σωστές πληροφ. πιστοπ.
Σφάλμα IEEE 802.1X.Δ/Υ απάντηση από τον προορισμό.
Σφ. IEEE 802.1X. Ανάλ. πιστοπ. αδύνατη.
Σφάλμα IEEE 802.1X. Λανθασμένο πιστοπ.
Σφ. IEEE 802.1X. Το πισ. διακομ. πιστ. έλ.
Σφάλμα IEEE 802.1X. Αλλάξτε το συνθηματικό πιστοποίησης.
Σφάλμα IEEE 802.1X. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις πιστοποίησης.
Αδυναμία διαγραφής του προεπιλεγμένου κλειδιού επειδή χρησιμοποιείται από TLS ή άλλες ρυθμίσεις. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.
Σφάλμα TCP/IP
Ελέγξτε TCP/IP.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις TCP/IP. (Κύρια Γραμμή)
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις TCP/IP. (Δευτ. Γραμμή)
Γενική εκτύπωση: Σφ. επικοιν. διακομιστή
Γενική εκτύπωση: Σφ. επαλ. ταυτ. διακομιστή
Γενική εκτύπωση: Το πιστ. έχει λήξει.
Γενική εκτύπωση: Εσωτερικό σφάλμα
Γενική εκτύπωση: Μη καταχ. εκτυπωτής
Ελ. τη συνδ. στη θύρα USB του πρ. ενσ. LAN.
XPS-Σφάλμα Περιοχής Εκτύπ.
XPS-Σφάλμα Δεδομένων Εικόνας
XPS-Μνήμη Ουράς Πλήρης
XPS-Σφάλμα Δεδομένων
XPS-Σφάλμα Μη Υποστηρ. Εικόνας
XPS-Σφάλμα Γραμματοσειράς
XPS-Σφάλμα Δεδομένων Σελίδας
XPS-Μνήμη Πλήρης
Αδυναμ. εγγύησ. ποιότ. Συνιστ. αντικ. XXXX. Ελέγξτε όνομα στοιχ. από Έλεγχο Κατάστασης. 
Αδυναμία εύρεσης του σημείου πρόσβασης.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Συνέβη κάποιο σφάλμα. Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συστήματος.
Ετοιμάστε ένα νέο δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη. (Δεν απαιτείται ακόμα αντικατάσταση).
Αντικαταστ. το δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη.
Ελέγξτε το απόθεμα γραφίτη στην κασέτα γραφίτη. Δυνατότητα εκτύπωσης αν υπάρχει ακόμα γραφίτης μέσα στην κασέτα γραφίτη. 
An error occurred during verification.
This CRL is invalid.
This CRL has expired.
Cannot register because the algorithm of this key is not supported.
Cannot set this key as the default key because it is corrupted or invalid.
This certificate has been revoked.
This certificate is invalid.
This certificate has expired.
Δεν είναι διαθέσιμο το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού A4.
Διένεξη Μάσκας Υποδικτύου
The default key is not set.
Συνδ. προσ. ενσ. LAN που δεν μπορ. να χρησ.
Could not verify the certificate.
Cannot change the settings because the selected key is being used.
Τέλος χρόνου αναμονής συνόδου. Περιμένετε λίγο και κατόπιν προσπαθήστε να προσπελάσετε ξανά τη βάση δεδομένων.
Η Απευθείας Σύνδεση τερματ. λόγω σφάλμ.
Αδυναμία εκτύπωσης επειδή ίσως χρησιμοποιείται κασ. γραφ. που δεν είναι Canon ή γνήσια.
Αδυναμία αποθήκευσης επειδή ο αριθμός των αποθηκευμένων χρηστών έχει φτάσει στο όριο.
Κασ γραφ σε σωστή υποδ χρώμ.
Το PIN που εισάγατε είναι λανθασμένο.
Ο διακομιστής πιστ. δεν λειτουργεί. Επικοινωνήστε με υπεύθ. συστ.
Αδυναμία εύρεσης του διακομιστή πιστοπ. Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συστήματος.
Δεν επιτρ. ανώνυμ. πρόσβ. σε διακομ πιστοπ. Επικοιν. με διαχ. συστήματος
Μη έγκ. στοιχ. λογ. για σύνδ. με διακ. πιστ. Επικοιν. με διαχ. συστήματος.
Ανιχνεύθηκε διένεξη διεύθυνσης IP.
Εντοπίστηκε διένεξη διεύθυνσης IP στο δίκτυο. (Κύρια Γραμμή)
Εντοπίστηκε διένεξη δ/νσης IP στο δίκτυο (Δευτερ. Γραμμή).
Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου.
Ελέγξτε τη σύνδεση δικτ. (Κύρια γραμμή)
Ελέγξτε τη σύνδεση δικτ. (Δεύτ. γραμμή)
Αδυναμία σύνδεσης επειδή συνέβη σφάλμα πιστοποίησης στη Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων. Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συστήματος.
PDL-Μη έγκυρη Είσοδος DLG
PDL DLG-Σφάλμα Απόδοσης
PDL DLG-Άγνωστο Σφάλμα
PDL DLG-Μνήμη Πλήρης
PDL DLG-Σφάλμα Αντιστ. Μνήμης
PDL GL-Άγν. Προέλ. Pt
PDL GL-Αποτέλ. Συντον.
PDL-Μη έγκυρη Είσοδος GL
PDL GL-Έλεγχος Ορίων
PDL GL-Μνήμη Πλήρης
PDL GL-Σφάλμα Αντιστ. Μνήμης
PDL-Σφάλμα Δεδομ. Αναφ. Εικόνας
PDL-Σφάλμα Αρχικοπ. Εικόνας
PDL-Σφάλμα Επεξ. Εικόνας
PDL-Μη-Έγκυρα Δεδομ. Εικόνας
PDL-Μνήμη Εργ. Εικόν. Πλήρης
Σφάλμα απόδοσης PDL nn (όπου nn το όνομα της μονάδας)
PDL PDF-Σφάλμα
PDL PDF-Σφάλμα Αποκωδ. Δεδομένων
PDL PDF-Μνήμη Πλήρης
PDL-Σφάλμα Επεξεργασίας RIP
PDL XPS-Σφάλμα
PDL XPS-Σφάλμα Αρχικοποίησης
PDL XPS-Σφάλμα Απόδοσης
PDL-Σφάλμα Σύνθ. Εικόνας
PDL-Λήξη Χρον. Ορίου Απόδ.
PDL-Σφάλμα Μεταφ. Δεδομένων
PDL-Σφάλμα ΠρόσβασηςΜητρ.
Προετοιμάστε την κασ. XXXX γραφίτη.
Το συνθηματικό δεν καλύπτει τις απαιτ. της πολιτικής. Αλλάξτε το συνθημ.
Έχει εισαχθεί μια κασέτα γραφίτη που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή, έτσι δεν είναι διαθέσιμη η εκτύπ. τώρα.
Timer settings for this device and the authentication server may not be synchronized. Contact the system manager.
Δ/Υ Χαρτί
A14L-0A3