Priimtų faksogramų spausdinimo parametrų keitimas

Pagal numatytuosius parametrus priimtos faksogramos spausdinamos vienoje popieriaus pusėje. Jūs galite pakeisti parametrus, kad būtų spausdinama ant abiejų popieriaus pusių, taip pat būtų išspausdinta gavimo data, laikas bei puslapio numeris.

Spausdinimas ant abiejų pusių

Šiame skyriuje aprašoma, kaip sukonfigūruoti parametrus per „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) iš kompiuterio.
Valdymo skydelyje pasirinkite [Meniu] ekrane [Pagrindinis], tuomet, kad konfigūruotumėte parametrus, pasirinkite [Funkcijų parametrai]. [Spausdinti ant abiejų pusių]
Reikalingos administratoriaus teisės.
1
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Spustelėkite [RX/Forwarding Settings] [Fax RX Settings] [Edit] dalyje [Basic Settings].
Rodomas ekranas [Edit Basic Settings].
4
Pasirinkite žymės langelį [Print on Both Sides].
5
Spustelėkite [OK].
Parametrai bus pritaikyti.
6
Atsijunkite nuo Nuotolinio vartotojo sąsajos.

Gavimo datos ir laiko bei puslapio numerio spausdinimas

Pasirinkite, ar gautų faksogramų apačioje spausdinti šią informaciją:
gavimo datą ir laiką;
gautųjų gavimo numerį.
Puslapio numeris
Šiame skyriuje aprašoma, kaip sukonfigūruoti parametrus per „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) iš kompiuterio.
Valdymo skydelyje pasirinkite [Meniu] ekrane [Pagrindinis], tuomet, kad konfigūruotumėte parametrus, pasirinkite [Funkcijų parametrai]. [Spausd. priėmimo psl. poraštę]
Reikalingos administratoriaus teisės.
1
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Spustelėkite [RX/Forwarding Settings] [Common Settings] [Edit] dalyje [Common Settings].
Rodomas ekranas [Edit Common Settings].
4
Pasirinkite žymės langelį [Add RX Page Footer].
5
Spustelėkite [OK].
Parametrai bus pritaikyti.
6
Atsijunkite nuo Nuotolinio vartotojo sąsajos.
9RXU-06H