[Bendrieji parametrai]

Nurodomi atminties užrakinimo naudojimo su faksogramomis ir internetinėmis faksogramomis parametrai.
* Raudonai paryškintos vertės yra numatytieji kiekvieno elemento parametrai.

[Nustatyti fakso aplanką Gauta]

[Meniu] [Funkcijų parametrai] [Priimti/persiųsti] arba [Priimti] [Bendrieji parametrai]
Nurodykite fakso atminties užrakinimo parametrus.
* Atsižvelgiant į modelį, įdiegtas parinktis ir kitus parametrus, parinktis [Nustatyti fakso aplanką Gauta] gali nebūti rodoma.
[Fakso atminties užrakto parametrai]
[Meniu] [Funkcijų parametrai] [Priimti/persiųsti] arba [Priimti]  [Bendrieji parametrai] [Nustatyti fakso aplanką Gauta]
Užuot iš karto atspausdinę priimtus faksus, galite laikinai išsaugoti juos aparato atmintyje. Gautų dokumentų įrašymas aparate (atminties užrakinimas)
[Naudoti atminties užraktą]
[Išjung.]
[Įjungta]
[Naudoti fakso peržiūrą]
[Išjung.]
[Įjungta]
[Ataskaitų spausdinimas]
[Išjung.]
[Įjungta]
[Nustatyti atminties užrakin. laiką]
[Išjung.]
[Įjungta]
[Atminties užrakinimo laikas]
[Atminties užr. pradž. laikas]
[Atminties užrak. pab. laikas]

[Tęsti spausd. kai maž. rašalo]

[Meniu] [Funkcijų parametrai] [Priimti/persiųsti] arba [Priimti] [Bendrieji parametrai]
Nurodykite, ar spausdinti gautas faksogramas ir internetines faksogramas, kai dažomųjų miltelių kasetėje baigiasi dažomieji milteliai.
Kai dažomųjų miltelių kasetėje lieka mažai dažomųjų miltelių ir yra spausdinama, spausdinimo rezultatai yra blankus arba išblukę. Dėl šios priežasties tai turėtų būti nustatyta į [Išjungta]. Jei naudojamas šis parametras, o dažomųjų miltelių lieka mažai, gautosios faksogramos ir internetinės faksogramos laikomos aparato atmintyje.
Jei [Įjungta] yra nurodyta šiame parametre, gautosios faksogramos ir internetinės faksogramos nelaikomos aparato atmintyje. Jei dėl to spausdinimo rezultatai tampa per daug neryškūs ir sunkiai įskaitomi, turėsite paprašyti siuntėjo persiųsti faksogramą arba internetinę faksogramą.
[Išjungta]
[Įjungta]

[Spausd. priėmimo psl. poraštę]

[Meniu] [Funkcijų parametrai] [Priimti/persiųsti] arba [Priimti] [Bendrieji parametrai]
Pasirinkite, ar spausdinti gautą datą ir laiką, puslapio numerį ir kitą gavimo informaciją faksogramų arba internetinių faksogramų apačioje.
Priimtų faksogramų spausdinimo parametrų keitimas
Priimtos internetinės faksogramos spausdinimo parametrų keitimas
[Išjungta]
[Įjungta]
9RXU-0AY