Gautų dokumentų įrašymas aparate (atminties užrakinimas)

Naudojant atminties užrakinimo funkciją, gautos faksogramos laikinai įrašomos aparato atmintyje ir nėra tuojau pat spausdinamos.
Atmintyje įrašytas faksogramas galima spausdinti vėliau, taip išvengiant paliktų be priežiūros išspausdintų dokumentų ir informacijos vagystės. Be to, nereikalingas faksogramas galima ištrinti nespausdinant ir taip taupyti popierių.

Atminties užrakinimo nustatymas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip sukonfigūruoti parametrus per „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) iš kompiuterio.
Valdymo skydelyje pasirinkite [Meniu] ekrane [Pagrindinis], tuomet, kad konfigūruotumėte parametrus, pasirinkite [Funkcijų parametrai]. [Fakso atminties užrakto parametrai]
Reikalingos administratoriaus teisės.
1
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Parinktyje [RX/Forwarding Settings] spustelėkite [Common Settings].
Rodomas ekranas [Common Settings].
4
Parinktyje [Memory Lock Settings] spustelėkite [Edit].
Rodomas ekranas [Edit Memory Lock Settings].
5
Pasirinkite žymės langelį [Use Memory Lock].
6
Pagal poreikį sukonfigūruokite su atminties užrakinimu susijusias funkcijas.
Jeigu norite įjungti faksogramų peržiūrą
Pasirinkite žymės langelį [Use Fax Preview].
Faksogramas galima peržiūrėti nuotolinio vartotojo sąsajoje. Įjungę peržiūrą taip pat galite pamatyti išsamią informaciją apie faksogramą ir spausdinimą, kai įjungtas atminties užrakinimo parametras.
* Negalima nustatyti tuo pačiu metu kaip [Specify Memory Lock Time].
Gavimo rezultatų ataskaitos spausdinimas, kad būtų teikiamas pranešimas apie atminties užrakinimą
Pasirinkite žymės langelį [Print Report].
* Kad būtų galima naudotis šia funkcija, turi būti įjungta gavimo rezultatų ataskaita. Ataskaitų ir sąrašų spausdinimas bei peržiūra
Atminties užrakinimo nurodytą laikotarpį įjungimas
Pažymėkite žymės langelį [Specify Memory Lock Time] ir įveskite pradžios bei pabaigos laiką.
7
Spustelėkite [OK].
Parametrai bus pritaikyti.
8
Atsijunkite nuo Nuotolinio vartotojo sąsajos.
Kai atminties užrakinimas išjungiamas, visos atmintyje įrašytos faksogramos spausdinamos automatiškai. Atminties užrakinimas išjungiamas toliau nurodytais atvejais.
Panaikinus žymės langelio [Use Memory Lock] žymėjimą
Atėjus [Specify Memory Lock Time] pabaigos laikui

Atmintyje įrašytų faksogramų peržiūra ir spausdinimas

Įjungę atminties užrakinimo peržiūrą galite pamatyti išsamią informaciją apie faksogramą ir spausdinimą, kai įjungtas atminties užrakinimo parametras.
Šiame skyriuje aprašoma, kaip peržiūrėti šią informaciją ir spausdinti per „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) iš kompiuterio.
Valdymo skydelyje pasirinkite [Būsenos mon.] ekrane [Pagrindinis], kad peržiūrėtumėte šią informaciją. Kai kurių elementų peržiūrai negalima naudoti valdymo skydelio. Be to, valdymo skydelio negalima naudoti dokumentams spausdinti. Išsiųstų ir priimtų faksogramų būsenos bei žurnalo tikrinimas
Reikalingos administratoriaus teisės.
1
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Status Monitor/Cancel]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Parinktyje [RX] spustelėkite [Job Status].
Rodomas ekranas [RX: Job Status].
4
Peržiūrėkite arba išspausdinkite faksogramą.
Spustelėjus užduoties numerį rodomas ekranas [Job Details]. Galite matyti gavimo laiką bei puslapių skaičių ir peržiūrėti faksogramą.
Spustelėjus [Print All] išspausdinamos visos atmintyje įrašytos faksogramos.
5
Peržiūrėję informaciją arba išspausdinę atsijunkite nuo nuotolinio vartotojo sąsajos.
9RXU-08U