9L9U-007

USB-tilkoblet skriver vises ikke

Feilsøk ved å undersøke punktene nedenfor.
Avhengig av datamaskinen og skriveren din kan prosedyren være forskjellig.

Trinn 1: Slå PÅ skriveren

Trinn 2: Koble til USB-kabelen på riktig måte

Koble til datamaskinen og skriveren med en USB-kabel. Typen kabel varierer avhengig av skrivermodellen. Sjekk typen USB-socket som brukes for skriverens USB-port (for datamaskintilkobling).
Når datamaskinen og skriveren er koblet til via en USB-kabel, vises det kanskje en melding på datamaskinen som varsler deg om at driveren ikke er riktig installert. Hvis dette skjer, klikk på [Avbryt] for å lukke skjermen.